W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka oraz w związku  z zamiarem ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii Wójt Gminy Olszanka zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. Poz.1057 ze zm.) prosi o zgłaszanie kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.. 3 ust. 3  w/w ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych  przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących  udział w konkursie do komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert.
Propozycje należy składać w formie pisemnej, na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 w terminie do dnia  17.03.2021r.
 

Materiały

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
Ogłoszenie​_o​_naborze​_do​_komisji​_konkursowych.docx 0.01MB
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
Formularz​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_członka​_komisji​_konkursowej.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_w​_zakresie​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.03.2021 13:39 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Guzik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych 1.0 10.03.2021 13:39 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}