W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz.1327) podaję do wiadomości  złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, 49-332 Olszanka 1I w dniu 8 lipca 2022r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 cyt. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.
 
Olszanka, dnia 12 lipca 2022r.

Wójt Gminy Olszanka 
(-) Aneta Rabczewska

Materiały

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Oferta​_na​_realizację​_zadania​_publicznego​_w​_zakresie​_ochrony​_i​_prmocji​_zdrowia.pdf 2.35MB
Informacja o zawartej umowie na realizację zadania publicznego
Informacja​_o​_zawartej​_umowie​_na​_​_realizację​_zadania​_publicznego.odt 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}