W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Olszanka

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. poz. 1459 z późn. zm.);
 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2008r. poz. 631).

Gmina Olszanka realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

 • wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.
  2016 r. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, drzwi wewnętrznych, docieplenie wszystkich ścian budynku i wykonanie nowej elewacji w budynku Urzędu Gminy Olszanka;
  2016 r. – Wymiana starego źródła ciepła węglowego na nowe ekologiczne kocioł olejowy wraz z przystosowaniem kotłowni;
  2018 r. – Wymiana stolarki okiennej, docieplenie wszystkich ścian budynku i wykonanie nowej elewacji w budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance;
  2020 r. – wymiana starego źródła ciepła węglowego na nowe ekologiczne kocioł gazowy w Ośrodku Zdrowia w Olszance;
 • wykorzystywanie odnawialnych źródła energii - instalacje solarne i pompy ciepła,

W 2018 roku wykonano oświetlenie solarne w m. Pogorzela w miejscu integracji mieszkańców „Karasiowy Zakątek”;

W 2019 roku wykonano oświetlenie uliczne solarne w m. Przylesie.

Sporządzenie audytu energetycznego dla Budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance, dla Budynku mieszkalno-biurowego. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.05.2022 08:27 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Niedbalec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Olszanka 1.0 13.05.2022 08:27 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}