W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przystąpieniu Gminy Olszanka do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Baner promujący realizację projektu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Numer konkursu: POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Nazwa projekt: Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Informuję, iż Gmina Olszanka pozyskała środki na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy. Z dniem 22 luty 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 583/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Całkowity budżet programu to miliard złotych. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to 2 mln zł. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych gmin została określona w oparciu o wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy a także liczbę mieszkańców w danej jednostce.
Celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zaplanowano zakup:

  • oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
  • serwerów,
  • rozbudowy zabezpieczeń logicznych,
  • laptopów do pracy zdalnej,
  • diagnozy cyberbezpieczeństwa,
  • szkolenia dla pracowników urzędu.

Zakup wyżej wymienionych elementów zwiększy poziom cyfryzacji w gminie, zapewni cyberbezpieczeństwo poprzez ochronę sieci i stacji roboczych, wpłynie na mobilność pracowników Urzędu i umożliwi wykonywanie bezpiecznej pracy zdalnej np. w warunkach COVID-19 i innych. 
Przyznana wysokość grantu dla Gminy Olszanka to: 143870,00 zł.
Projekt zostanie zrealizowany do w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.

Wójt Gminy Olszanka
 (-) Aneta Rabczewska
 

{"register":{"columns":[]}}