W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady LXXXIII/2024 Sesji Rady Gminy Łeczyce

Uprzejmie informuję o obradach LXXXIII/2024 sesji Rady Gminy Łęczyce VIII kadencji, które odbędą się 18 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe

1.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.2. Przyjęcie protokołu Nr LXXXII/2024

2. Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2024 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2024-2028.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do działalności w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2024 roku.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce.

8. Wolne wnioski Radnych.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.

10. Sprawy bieżące Rady

{"register":{"columns":[]}}