W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Organizacja Urzędu Gminy

Wójt Gminy:
Piotr Wittbrodt

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy:
mgr Bożena Pruchniewska

Skarbnik Gminy:
mgr Elżbieta Sosnowska

 

Referat Finansowo-Księgowy

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41

Z-ca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Justyna Lubotzka - tel. 58 674 46 53

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Karolina Fiuk - tel. 58 674 46 56

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych:
mgr Anna Leyk - tel. 58 674 46 52

Stanowisko ds.środków trwałych i podatku VAT:
mgr Iwona Formela - tel. 58 674 46 55

Stanowisko ds. podatków i opłat
mgr Dorota Czaja - tel. 58 674 46 57

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Lucyna Drywa - tel. 58 674 46 42

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Paulina Mach

Stanowisko ds. obsługi kasy:
Joanna Jakiel - tel. 58 674 46 43

Stanowisko ds.rozliczenia i windykacji należności za gospodarowanie odpadami:
mgr Alicja Klawikowska - tel. 58 764 46 69

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego:
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36
kom. 48 602 382 469

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:
Ilona Piotrowska - tel. 58 674 46 30 - e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy:
mgr Monika Karolak/ zastępsto pełni Paulina Główczewska - tel. 58 674 46 44
kom. 48 608 321 079

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
inż Agnieszka Cierocka - tel. 58 674 46 36

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych:
mgr Kinga Adamska - tel.58 674 46 31, 30

Archiwista zakładowy:
mgr Bernadeta Misiak

Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego:
mgr Jarosław Lipski

Stanowisko ds. informatyzacji i e-urzędu:
Mariusz Kędziora - tel. 58 674 46 38

Konserwator:
Franciszek Szcześniak

Pracownik gospodarczy:
Barbara Szcześniak

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich:
mgr Ewa Kowalczyk - tel. 58 674 46 51
kom. 48 728 578 927

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i  dowodów osobistych:
mgr Izabela Kwidzińska - tel. 58 674 46 32

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu:
mgr Karina Mila - tel. 58 674 46 46

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż., kancelaria niejawna:
mgr Barbara Maszota - tel. 58 674 46 20

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy ,stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji:
mgr inż. Sabina Marciniak - tel. 58 674 46 65
kom. 48 728 577 764

Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, zamówienia publiczne oraz fundusz sołecki:
mgr Damian Banasiak - tel. 58 674 46 39

Stanowisko ds. inwestycji własnych i remontów:
mgr inż. Jędrzej Remelski  - tel. 58 674 46 59

Stanowisko ds.ochrony środowiska:
mgr inż. Gabriela Szmidtke - tel. 58 674 46 37

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:
mgr Karolina Patelczyk/ zastępstwo pełni Agata Bach - tel. 58 674 46 64

Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki:
mgr inż. Joanna Wasil-Sudnik - tel. 58 674 46 48
kom. 48 664 461 685

Stanowisko ds.pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
mgr. Joanna Klein-Sot - tel. 58 674 46 33

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
Dominika Wohs - tel. 58 674 46 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
mgr Dorota Magrean

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko ds. oświaty:
mgr Iwona Reszka - tel. 58 674 46 49

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obsługi sołectw:
mgr Ryszarda Joskowska - tel. 58 674 46 40

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
mgr Grzegorz Hordziejko - tel. 58 6789 604, kom. 48 602 595 159, gkrpaleczyce@wp.pl