W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona środowiska

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - luty 2024
Deklaracja​_odpady​_022024.pdf 0.18MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - luty 2024
Deklaracja​_odpady​_022024.docx 0.04MB
Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja​_-​_odpady​_komunalne​_022024​_-​_instrukcja​_wypełnienia.pdf 4.96MB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja​_źródła​_ciepła​_-​_Formularz​_A​_v15.pdf 0.25MB
Deklaracja A - przykład wypełnienia
Deklaracja​_A​_-​_przykład​_wypełnienia.pdf 2.53MB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Deklaracja​_źródła​_ciepła​_-​_Formularz​_B​_v15.pdf 0.28MB
Deklaracja B - przykład wypełnienia
Deklaracja​_B​_-​_przykład​_wypełnienia.pdf 2.63MB
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie​_zamiaru​_usunięcia​_drzew.pdf 0.19MB
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_środowiskowych​_uwarunkowaniach.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_drzew​_lub​_krzewów.pdf 0.55MB
Wniosek o przyznanie dotacji - wymiana źródeł ciepła
Wniosek​_o​_przyznanie​_dotacji​_-​_wymiana​_źródeł​_ciepła.pdf 0.13MB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Wniosek​_o​_udzielenie​_zezwolenia​_na​_prowadzienie​_działalności​_w​_zakresie​_prowadzenia​_schronisk​_dla​_bezdomnych​_zwierząt,​_grzebowisk​_i​_spalarni​_zwłok​_zwierzęcych​_i​_ich​_części.docx 0.03MB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek​_o​_udzielenie​_zezwolenia​_na​_świadczenie​_usług​_w​_zakresie​_opróżniania​_zbiorników​_bezodpływowych​_lub​_osadników​_w​_instalacjach​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków.docx 0.02MB
Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_budowy​_przydomowej​_oczyszczalni​_ścieków.pdf 0.11MB
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_zbiorników​_bezodpływowych​_i​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków.pdf 0.21MB
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
Oświadczenie​_Podmiotu​_-​_Retencja​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}