W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka przestrzenna

Materiały

Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w Studium
Wniosek​_o​_zmianę​_studium.pdf 0.19MB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji o braku MPZP, o planie rewitalizacji
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_i​_wyrysu​_2023.pdf 0.22MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_przeznaczeniu​_terenu​_2023.pdf 0.22MB
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek​_o​_ustalenie​_LICP​_lub​_WZ​_2024.pdf 0.83MB
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_warunkach​_zabudowy​_2023.pdf 0.22MB
Wniosek o zmianę treści decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek​_o​_zmianę​_treści​_decyzji​_o​_WZ​_lub​_LICP​_2023.pdf 0.22MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_ostateczności​_decyzji​_2023.pdf 0.23MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie​_o​_zrzeczeniu​_się​_prawa​_do​_odwołania​_2023.pdf 0.22MB

Drogi

Materiały

Wniosek o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego
Wniosek​_o​_zawarcie​_umowy​_na​_zajęcie​_pasa​_drogowego.pdf 0.12MB
Wniosek o wydanie uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego w sposób szczególny
Wniosek​_o​_wydanie​_uzgodnienia​_obszaru​_wykorzystania​_pasa​_drogowego​_w​_sposób​_szczególny.pdf 0.09MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_dostępie​_do​_drogi​_publicznej.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}