W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Księgowość i podatki

2022 rok

Materiały

Uchwała nr XLVI/95/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwala​_nr​_XLVI952021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVII/105/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwala​_nr​_XLVII1052021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVII/106/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
Uchwala​_nr​_XLVII1062021.pdf 0.10MB

2021 rok

Materiały

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego.pdf 0.85MB
Załącznik - Zestawienie faktur
Załącznik​_zwrot​_akcyzy​_-​_Zestawienie​_faktur.doc 0.05MB
Załącznik - pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
Załącznik​_zwrot​_akcyzy​_-​_Formularz​_o​_pomocy​_publicznej.doc 0.05MB
Uchwała nr XXX/82/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
Uchwała​_nr​_XXX822020.pdf 0.10MB
Uchwała nr XXX/83/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwała​_nr​_XXX832020.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVI/95/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwala​_nr​_XLVI952021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Uchwała​_nr​_XVI1132019.pdf 0.10MB
Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwała​_nr​_XVI1142019.pdf 0.10MB

Druki i formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2015 roku (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).

Materiały

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1​_2019.pdf 0.06MB
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-1​_2019.pdf 0.04MB
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-2​_2019.pdf 0.04MB
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
ZIN-3​_2019.pdf 0.03MB
IR-1 - Informacja o gruntach
IR-1​_2019.pdf 0.05MB
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-1​_2019.pdf 0.03MB
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-2​_2019.pdf 0.03MB
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
ZIR-3​_2019.pdf 0.03MB
IL-1 - Informacja o lasach
IL-1​_2019.pdf 0.04MB
ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-1​_2019.pdf 0.03MB
ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-2​_2019.pdf 0.03MB
ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
ZIL-3​_2019.pdf 0.03MB
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1​_2019.pdf 0.07MB
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-1​_2019.pdf 0.04MB
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDN-2​_2019.pdf 0.04MB
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_2019.pdf 0.06MB
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-1​_2019.pdf 0.03MB
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDR-2​_2019.pdf 0.03MB
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
DL-1​_2019.pdf 0.05MB
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-1​_2019.pdf 0.03MB
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDL-2​_2019.pdf 0.03MB

Druki i formularze obowiązujące od 01.01.2016 r.

Materiały

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1​_2016.pdf 0.16MB
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1​_2016.pdf 0.14MB
ZN-1/A - Dane o nieruchomości
ZN-1A​_2016.pdf 0.23MB
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_2016.pdf 0.19MB
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IR-1​_2016.pdf 0.15MB
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
DL-1​_2016.pdf 0.14MB
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego
IL-1​_2016.pdf 0.13MB
Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Uchwała​_nr​_XIV882015.pdf 1.58MB
{"register":{"columns":[]}}