W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opis inwestycji

Gmina Dobroń
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. „Super Nova Edukacj@”

 

Wartość projektu to 299 777,75 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 254 811,08 zł, ze środków Budżetu Państwa – 23 982,22 zł.

 

Projekt realizowany w okresie 1.01-30.06.2022 r. obejmuje 20(12K, 8M) uczniów kl. V-VIII, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim, zlokalizowanej w województwie łódzkim, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i uczą się na obszarze województwa łódzkiego.

 

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim, w tym w sytuacji konieczności nauczania zdalnego
oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK wraz z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych.

 

Główne rezultaty, to:

1.Liczba 16 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,

2.Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Zadania, to:

1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej,

2. Realizacja zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy
FZ.docx 0.51MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.docx 0.50MB
Ogłoszenie o rekrutacji
ogłoszenie​_o​_rekrutacji.docx 0.49MB
Regulamin
Regulamin.docx 0.50MB
Szczegółowy harmonogram
Szczegółowy​_harmonogram.docx 0.49MB
{"register":{"columns":[]}}