W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Honorowi obywatele

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń

W celu szczególnego wyróżnienia osób za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Gminy Dobroń we wszystkich dziedzinach życia społecznego, Rada Gminy nadaje Honorowe Obywatelstwo Gminy Dobroń zgodnie z uchwałą nr XXIV/210/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2009 r. Honorowe Obywatelstwo nadaje się na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Dobroń, Wójta Gminy Dobroń, organizacji społecznej lub grupy co najmniej 50 wyborców Gminy Dobroń.

Osoba wyróżniona tytułem honorowym otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady Gminy jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Wójt Gminy Dobroń.

 

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje prawo do:

 1. używania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dobroń",
 2. uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczysto?ciach i imprezach gminnych w charakterze go?cia honorowego,
 3. pogrzebu z honorami na cmentarzu w Dobroniu.

 

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń

 

 

JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP DR. ADAM LEPA

Uchwała nr XXVI/221/2009 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Adam Lepa ur. 17 marca 1939 w Łodzi polski biskup rzymskokatolicki. Po ukończeniu studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i przyjęciu święceń kapłańskich w 1962 r. młody ks. Adam Lepa został skierowany do pracy duszpasterskiej na swoją pierwszą posługę właśnie do parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu. Przebywając w niej przez dwa lata, bardzo mocno związał się nie tylko z parafią, ale i z gminą Dobroń.

Bp Adam Lepa był wybitnym specjalistą w dziedzinie środków społecznego przekazu i komunikacji medialnej, dlatego też w latach 1989-94 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. środków Społecznego Przekazu, zaś w 1989 r. został powołany do Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych. Obecnie jest członkiem Rady Episkopatu ds. środków Społecznego Przekazu, Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego oraz przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Mimo licznych zajęć bp Adam Lepa zawsze znajdował czas dla parafii i gminy, gdzie rozpoczynał swą kapłańską posługę. Wracał do tego miejsca przez wizytacje kanoniczne, uroczystości poświęcenia tablic i pomnika na cmentarzu grzebalnym, celebracje rocznic Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca, Straży Grobu Pańskiego, a także przez zaangażowanie w społecznym Komitecie Renowacji Zabytkowego Kościoła, poświęcenie oddanych do użytku: Gimnazjum Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury, pomoc i udział w transmisji Mszy św. w TV Trwam i TV Polonia, a także przez inne posługi biskupie.

Uroczystość proklamacji tego tytułu miała miejsce 6 sierpnia 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Dobroniu, podczas Mszy św., którą sprawował sam Ksiądz Biskup.

Dyplom Honorowego Obywatelstwa wręczył bp. Adamowi Lepie przewodniczący Rady Gminy Władysław śliz. W uroczystości uczestniczył także wójt Gminy Dobroń inż. Józef Grzegorz Czechowski.  Na zakończenie Eucharystii nowo ogłoszony Honorowy Obywatel Gminy Dobroń powiedział do zebranych: "(.) Przyznane mi dziś Honorowe Obywatelstwo Gminy Dobroń cenię sobie bardzo wysoko i jestem za nie ogromnie wdzięczny. Będzie mi ono przypominało najpiękniejszy okres mojej posługi duszpasterskiej bo pierwsze jej lata. Tu były pierwsze po święceniach Msze św., kazania, konfesjonał, a także katecheza w punktach katechetycznych, do których dojeżdżałem rowerem; tu także organizowaliśmy niezapomniane pielgrzymki na Jasną Górę ze słynną orkiestrą dobrońską, i była piękna praca z młodzieżą. Było też wspólne przeżywanie doli i niedoli tamtych trudnych czasów...".

Tekst częściowo zaczerpnięty z Tygodnika Katolickiego "NIEDZIELA"

W środę 27 kwietnia 2022 roku w 84 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa zmarł opatrzony świętymi sakramentami śp. ksiądz biskup Adam Lepa – biskup pomocniczy senior Archidiecezji Łódzkiej.

Ciało śp. księdza biskupa Adama Lepy, zgodnie z Jego wolą, spocznie w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod  wezwaniem św. Wojciecha.

KSIĄDZ KANONIK ANDRZEJ CHMIELEWSKI

Uchwała nr XXXI.234.2013 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

 

Ks. Kanonik Andrzej Chmielewski urodził się 10.02.1958 r.

w Przedborzu koło Końskich. Seminarium duchowne ukończył 29.01.1984 roku otrzymując święcenia kapłańskie z rąk Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka w Kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi - Rudzie. Posługiwanie w kapłaństwie rozpoczął 14.02.1984 r. w parafii p.w. ś w. Floriana w Pabianicach. Do parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu Ks. Andrzej Chmielewski został mianowany dekretem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka z dnia 12.X.2004 r. Od pierwszych dni pasterzowania w naszej parafii dał się poznać jako bardzo dobry organizator życia duchowego, np. w czasie posługi Księdza Andrzeja w Dobroniu powstało 7 Kółek Różańcowych i jest ich 10. Poprzez głoszenie nauk rekolekcyjnych, także w innych parafiach. Jego ewangelizujące i porywające homilie znane są nie tylko wśród mieszkańców Dobronia, ale także na terenie całej Archidiecezji Łódzkiej.

 

Wszystkie uroczystości gminne i parafialne np. 3 Maja, 15 sierpnia, dożynki, 11 Listopada miały zawsze barwną oprawę liturgiczną, a homilie zawierały treści historyczno-patriotyczne. Szczególnie podczas świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada ks. Kanonik bardzo podkreślał bohaterstwo Polaków w obronie Ojczyzny, a naszym przodkom, którzy bronili i polegli w Katyniu i na Ziemi Dobrońskiej, oddawał należytą cześć.

 

Ks. Proboszcz Andrzej Chmielewski zawsze popierał dzieła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrońskiej oraz Nieformalnej Grupy Artystycznej LDZAŃ- GRABIA. Oczkiem w głowie były inicjatywy podejmowane przez szkoły z terenu naszej gminy, np. Dąb Jana Pawła II, Dęby Katyńskie, popularyzacja i ochrona miejsc pamięci. Wśród wielu działań rozpowszechniających historię naszej gminy, a w szczególności naszego zabytkowego Kościoła znalazły się kazania i refleksje historyczne, biuletyny informacyjne i filmy. Ks. Chmielewski z powodzeniem służył również jako przewodnik dla wielu grup turystycznych. Wśród mieszkańców Dobronia Ks. Kanonik zacieśniał więzi wspólnotowe poprzez tradycyjne już procesje fatimskie np. 13 maja i 13 października oraz drogi krzyżowe ulicami Dobronia, pielgrzymki do Ziemi świętej, Rzymu i sanktuariów na terenie kraju, których był bardzo dobrym organizatorem.

 

Każdego roku z udziałem Władz Gminy, a od 5 lat również z udziałem Księdza Biskupa Adama, odbywały się spotkania opłatkowe Rady Parafialnej. Także "Opłatki" Kółek Różańcowych cieszyły się bardzo dużą popularnością. Ks. Proboszcz przyczynił się także do promocji naszej gminy poprzez aktywne wspieranie naszego lokalnego folkloru: Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego, orkiestry, Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń, Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych, a także jednostek OSP działających na terenie gminy, których był kapelanem. Oprócz troski o życie duchowe parafian, szczególną uwagę Ks. Proboszcz przykładał do dbałości o tradycje, zabytki i dobra materialne parafii.

 

Przez niemal 9 lat swego pasterzowania w parafii Dobroń doprowadził do świetności naszą XVIII wieczną zabytkową świątynię, której renowacja rozpoczęła się jeszcze w 2000 r. Ponadto przeprowadził remont kaplic w Chechle i Kolonii Ldzań, a także plebani i terenów przy kościele oraz na i przy cmentarzu grzebalnym.

 

Dzięki dobrej współpracy z Radą Parafialną rozpoczęto wydawanie  Kalendarza  Parafialnego promującego naszą wspólnotę w całej Archidiecezji Łódzkiej, a dochód ze sprzedaży jest cegiełką na odnowienie Kościoła Parafialnego. Dzięki zaangażowaniu Ks. Bpa  Adama Lepy i Ks. Andrzeja Chmielewskiego  przekaz o  Parafii Dobroniu  poszedł na cały świat poprzez TV Polonia, która transmitowała Mszę św z naszego kościoła . Za pośrednictwem  transmisji w TV TRWAM wierni mogli przeżywać jubileusz 50-lecia kapłaństwa J.E. Ks. Bpa Adama Lepy, który odbył się na zaproszenie Ks. Kanonika Andrzeja Chmielewskiego w naszej  parafii.

 

Pracę duszpasterską Księdza Proboszcza dostrzegł Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, nadając Mu następujące godności i funkcje:

 

 • wizytatora ds. katechetycznych w Archidiecezji Łódzkiej - 04.03.2003 r.,
 • odznaczenie Rokietą i Mantoletem - 12.10.2007 r.,
 • tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Łaskiej - 23.04.2009 r.,
 • tytuł Kanonika Kapituły Kolegiackiej Łaskiej - 10.12.2009 r.,

 

Ponadto Ksiądz Kanonik został:

 • wizytatorem ds. Duszpasterskich w Archidiecezji Łódzkiej - 10.03.2010 r.,
 • oraz Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin w Dekanacie Łaskim - 04.10.2011 r.,
 • natomiast w roku 2012 został wybrany przez członków Kapituły Kolegiackiej Łaskiej przedstawicielem do Rady Kapłańskiej przy Archidiecezji Łódzkiej.

 

Ks. Kanonik Andrzej Chmielewski to kapłan o dużej charyzmie, pełen radości życia, pogody ducha, humoru, bardzo wrażliwy na krzywdę człowieka i jego potrzeby, szczególnie na dzieci, biednych, samotnych. Zawsze chętny do niesienia pomocy potrzebującym, a także tym, którzy Go o taką pomoc proszą. Swą postawą i posługiwaniem kapłańskim zdobył wielki szacunek i zaufanie wśród mieszkańców naszej gminy.

 

W dniu 6 pa?dziernika 2013 r. odbyła się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Chmielewskiemu.

CZESŁAW STANISŁAW KABZA

Uchwała nr XXXVIII/297/18 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pan Czesław Stanisław Kabza to długoletni członek Orkiestry Dętej w Dobroniu, zespołu Pieśni i Tańca Dobroń oraz chóru LUTNIA. Członek orkiestry od 1946 roku do 2010 roku, był zaangażowany w działalność Zespołu Pieśni i Tańca od 1958 roku do 1974 roku, aktywny członek chóru LUTNIA od 1947 roku do 2013 roku. Uczestnik i współorganizator wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Dobroń. Był współorganizatorem koncertów orkiestry w Dobroniu, która odnosiła wiele sukcesów na przeglądach wojewódzkich i krajowych orkiestr dętych. Tradycje muzyczne przekazywał młodszym pokoleniom.

W 1961 roku orkiestra z udziałem Pana Czesława Kabzy dokonała pierwszego nagrania na antenie Polskiego Radia. Od 1990 roku orkiestra weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury, a jednocześnie działa pod patronatem OSP. Od 1946 roku orkiestra regularnie uczestniczyła w obchodach święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Brała udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych przez związki spółdzielcze zajmując czołowe miejsca. Szczególnym wyróżnieniem dla członków orkiestry był udział w uroczystościach powitania papieża Jana Pawła II podczas jego wizyt w Polsce w 1979 i 1987 roku. Pan Czesław Kabza aktywnie uczestniczył w tych wydarzeniach. Orkiestra dobrońska od lat uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym i religijnym gminy Dobroń. Działalność Pana Czesława Kabzy przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju orkiestry i wzbogacenia jej programu artystycznego.

Aktywnie uczestniczył w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroniu.

Za swoją działalność Pan Czesław Kabza był wielokrotnie odznaczany:

 • w roku 1984 jako Zasłużony Działacz Kultury;
 • w roku 1997 otrzymał Złotą Honorową Odznakę z Laurem przez Polski Związek CHÓRÓW I ORKIESTR;
 • w roku 1997 otrzymał ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI;
 • w roku 2010 otrzymał Medal im. Wincentego Witosa.

W dniu 16 czerwca 2018 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Panu Czesławowi Stanisławowi Kabzie.

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Pan Czesław Kabza zmarł. Z pełnymi zasługami jako Honorowy Obywatel Gminy Dobroń został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobroniu. 

JULIAN STANISŁAW SZYMCZYK

Uchwała nr XXXVIII/298/18 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pan Julian Stanisław Szymczyk jest zasłużonym działaczem ochotniczych straży pożarnych zasłużonym, a także na polu spółdzielczym i samorządowym. W swej długoletniej działalności społecznej położył ogromne zasługi dla straży pożarnych w gminie Dobroń. W 1953 roku był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Morgach. W jednostce tej pełnił do 1965 roku funkcję Naczelnika OSP.

Od 1965 roku był aktywnym działaczem w OSP Dobroń zajmującym się szkoleniem drużyn pożarniczych odnosz±cych sukcesy na szczeblach wojewódzkim i krajowym:

 • w roku 1980 r. - drużyna żeńska zajęła IV miejsce na krajowych zawodach sportowo-gaśniczych w Poznaniu;
 • w roku 1984 - drużyna żeńska zajęła I miejsce w zawodach wojewódzkich w Sieradzu;
 • w roku 1987 oraz w roku 1989 - drużyna kobiet OSP Dobroń zajęła I miejsce w zawodach rejonowych.

W OSP w Dobroniu Pan Julian Szymczyk od roku 1972 pełnił funkcję Naczelnika OSP, a od 2001 roku komendanta Gminnego OSP. Od roku 2001 pełnił funkcję prezesa OSP Dobroń. Przez długie lata Pan Julian Szymczyk był aktywnym działaczem samorządowym. W latach 70-tych był radnym powiatu łaskiego, w latach 80-tych pełnił funkcję radnego Gminy Dobroń. Od roku 1987 pełnił funkcję ławnika Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu. W latach 90-tych został wybrany na ławnika Sądu Rejonowego w Łasku. W roku 1998 przez dwie kadencje był Radnym Rady Powiatu Pabianickiego pełniąc m.in. funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego. Wielokrotnie występował na rzecz utworzenia Liceum w Dobroniu.

Pan Julian Szymczyk za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

 • w roku 1982 - SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI;
 • w roku 2000 - ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP;
 • w roku 2002 - ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

W dniu 16 czerwca 2018 roku podczas uroczystości Święta Gminy Dobroń odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Panu Julianowi Stanisławowi Szymczykowi.

W dniu 11 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

Stefan Karol Ropęga

Uchwała nr XL/303/22 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pan Stefan Karol Ropęga jest długoletnim samorządowcem, przez 32 lata był Radnym Rady Gminy w Dobroniu, a do roku 2006 Przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu. Jako Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi przyczynił się do rozwoju gminy Dobroń. Wspomagał i promował inwestycje w gminie Dobroń. W tym czasie czynił starania w celu wybudowania nowego budynku szkoły w Mogilnie Dużym, organizując między innymi liczne czyny społeczne przy budowie szkoły. W czasie kadencji Pana Stefana Karola Ropęgi Gmina Dobroń rozpoczęła gazyfikację i rozbudowę kanalizacji, budowę gimnazjum . Rada Gminy w tym czasie nawiązała współpracę z gminą Dorpen (RFN) podpisując dokument o partnerstwie między gminami.  Pan Stefan Ropęga reprezentował środowisko lokalne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jako radny trafnie odczytywał i wskazywał problemy lokalnej społeczności. Był długoletnim przewodniczącym Gminnego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych. Ponadto był długoletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego oraz członkiem Izby Rolniczej w Łodzi. Jako reprezentant Izby Rolniczej wspierał lokalne rolnictwo na terenie gminy Dobroń prezentując interesy rolników jako grupy zawodowej, co miało swoje przełożenie na ustalanie wysokości podatku rolnego w kolejnych latach. Ponadto zasłużył się jako działacz na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy, w tym czasie czynił starania o doposażenie jednostek straży pożarnej na terenie gminy Dobroń. W latach 2011-2021 piastował funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pan Stefan Karol Ropęga za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

26.VI.1985 r. – Brązowy Krzyż Zasługi;

19.VI.1998 r. – Srebrny Krzyż Zasługi;

07.03.2013 r. – Złoty Krzyż Zasługi;

19.XII.2010 r. – Złoty Krzyż Związku OSP;

04.12.2006 r. i 21.VII.1989 r. – zasłużony dla rolnictwa;

24.03.2005 r. – Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W dniu 11 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

Edward Janusz Jantoń

Uchwała nr XL/304/22 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pan EDWARD JANUSZ JANTOŃ jest założycielem i prezesem firmy „JANTOŃ”, działającej na terenie gminy Dobroń od 1976 roku. Firma jest jednym z największych producentów wyrobów winiarskich w Polsce. Pan Edward Janusz Jantoń swoimi działaniami promował Gminę Dobroń m.in. poprzez nadanie produktom swojej firmy nazw kojarzących się z rejonem Dobronia. Na uwagę zasługuje fakt promowania produktów z naszego terenu w ogólnopolskich sieciach spożywczych. Wskazane produkty i miejsca ich wyprodukowania miały wpływ na pozytywną prezentację wizerunku gminy Dobroń jako miejsca prężenie rozwijającej się działalności gospodarczej. Kreowanie tego typu wizerunku gminy na zewnątrz jest pożądane pod kątem inwestorów lokujących się w okolicy. Takie działania promocyjne wpływają nie tylko na pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa kojarzonego z naszym terenem, ale również są istotne dla lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego i tworzących się miejsc na nowe działalności gospodarcze. Ponadto Pan Edward Janusz Jantoń tworzył miejsca pracy, także dla mieszkańców naszej społeczności, co wpływało na poprawę warunków życia całych rodzin. Aktywnie współpracował z Gminą Dobroń i instytucjami gminnymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Dobroń.  Działania kandydata na Honorowego Obywatela Gminy Dobroń wpływały na rozwój lokalnego rynku pracy oraz zasobność budżetu gminy Dobroń. Pan Jantoń dotował Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dobroń. Był sponsorem w pełnym tego słowa znaczeniu. Niósł pomoc finansową dla szkół podstawowych i Gminnego Ośrodka Kultury. W 2001 roku Edward Janusz Jantoń za działalność zawodową i społeczną został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2008 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Pabianic”. Na szczególne podkreślenie zasługuje finansowanie sportu dzieci i młodzieży w klubach sportowych LUKS Dobroń i Iskra Dobroń dla których Pan Jantoń systematycznie nabywał sprzęt sportowy. Firma Pana Jantonia wielokrotnie wspomagała organizację Dni Dobronia i innych uroczystości gminnych. Zaangażowanie społeczne Pana Edwarda Janusza Jantonia zasługuje na szczególne uznanie.

 

Pan EDWARD JANUSZ JANTOŃ za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

·       27.VIII.2001 r. – Srebrny Krzyż Zasługi;

·       17.X.2002 r. – Honorowa odznaka Stowarzyszenia Chrześcijańskich Demokratów „Chadecja”;

·       25.XI.1998 r. – odznaka zasłużonego dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa;

·       Honorowa Odznaka ŁOZ KOSZ;

·       Honorowa Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa;

·       2008 r. tytuł „Honorowego Obywatela Pabianic”;

W dniu 11 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

BARBARA ŻÓRAWSKA

Uchwała nr XXXVIII/299/18 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pani Barbara Żórawska to współzałożyciel i pierwszy kierownik Zespołu Pie?ni i Tańca Dobroń. W 1958 roku była współzałożycielem Zespołu Pieśni i Tańca w Dobroniu składającego się z 5-osobowej kapeli, 12 par tanecznych i 60-osobowego chóru. Przez 30 lat kierowała Zespołem Pieśni i Tańca oraz orkiestrą. Dzięki swoim zdolnościom kierowniczym i zaangażowaniu Pani Barbara Żórawska w ciągu kilku lat doprowadziła Zespół na artystyczne podium. Zaowocowało to powstaniem nowych grup tanecznych, rozwojem organizacyjnym. Jako kierownik dbała o stroje dla orkiestry, zakup instrumentów i współpracowała z chórem LUTNIA. W 1968 roku zainspirowała przeniesienie ZWYCZAJU SIEMIEŃCOWEGO w formę widowiska reprezentowanego przez Zespół. Wcześniej był to zwyczaj miejscowy. Organizowała wyjazdy na przeglądy i konkursy, również międzynarodowe. W latach 60-tych była inspiratorką pierwszego wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca do Czechosłowacji. Wspomagała Orkiestrę Dętą, która w 1961 roku dokonała pierwszego nagrania w Polskim Radio.

 

Pod kierownictwem Pani Barbary Żórawskiej Zespół był wielokrotnie odznaczany:

 

 • w roku 1961 - II miejsce w ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Spółdzielczości Pracy;
 • w roku 1964 - Nagroda Województwa Łódzkiego za upowszechnianie kultury na wsi;
 • w roku 1966 - odznaka 100-lecia Państwa Polskiego;
 • w roku 1968 - II nagroda Centralnej Komisji Koordynacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki;
 • w roku 1977 - wpis do księgi zasłużonych województwa sieradzkiego;
 • w roku 1983 - Medal Pamiątkowy KEN;
 • w roku 1984 - Dyplom uznania Towarzystwa Łączności z Polonią.

 

Pani Barbara Żórawska miała decydujący wpływ na wzbogacenie repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca w Dobroniu. Promowała gminę Dobroń na arenie krajowej i europejskiej. Do dnia dzisiejszego "Repertuar Dobronia" wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego, kujawskiego, rzeszowskiego, tańce górali żywieckich, podhalańskich, widowiska regionalne Siemieniec, Wesele Sieradzkie oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek. Zespół pod kierownictwem Pani Barbary Żórawskiej prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów europejskich, m.in. w Niemczech, Austrii, byłym Związku Radzieckim, byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Francji, we Włoszech. Przez pierwsze lata działalności w skład zespołu wchodzili w większości mieszkańcy Dobronia, a także pobliskich miejscowości. Pani Barbara Żórawska swoją działalnością umacniała tradycje wspólnego tańca, tradycje ludowe, przyczyniała się do integracji mieszkańców gminy Dobroń. Ponadto Pani Barbara Żórawska za swoją pracę była wielokrotnie odznaczana m.in. w 1973 roku tytułem Zasłużony Działacz Kultury, a w 1984 roku za działalność na rzecz upowszechnienia kultury Złotym Krzyżem Zasługi.

W dniu 11 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

Włodzimierz Sysio

Uchwała nr XL/302/22 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Pan WŁODZIMIERZ SYSIO był jednym z założycieli Zespołu Pieśni i Tańca „DOBROŃ”. przez wiele lat aktywnie uczestniczył z koncertach Zespołu na arenie krajowej i wielu państwach Europy i Azji. W latach 60 tych był jednym z promotorów budowy pierwszej sali gimnastycznej w gminie Dobroń. Szczególne działania podejmował w zakresie sportu, a w szczególności w dziedzinie piłki siatkowej. W czasie prezesury Pana Włodzimierza Sysio w LKS Dobroń był jedna z najlepszych drużyn w kraju w pionie Ludowe Zespoły Sportowe, rozgrywając mecze także z drużynami na arenie międzynarodowej. Pan Włodzimierz Sysio całokształtem swojej działalności w znacznym stopniu przyczynił się do promocji Gminy Dobroń na arenie krajowej międzynarodowej i w pełni zasłużył na nadanie jemu takiego tytułu.

 

Pan WŁODZIMIERZ SYSIO za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

·       Złoty Krzyż Zasługi 1983 r.

·       Srebrny Krzyż Zasługi 1972 r.

·       Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 1972 r.

·       Złota Odznaka L.Z.S. 1974 r.

·       Zasłużony Działacz Kultury 1973 r. (odznaka nadana przez Ministra Kultury dla założyciela  Z .P .i T. „DOBROŃ” 1958)

·       Medal 100-lecia Sportu 1967 r.

·       Medal XXV-lecia LZS 1971 r.

·       Medal XXX-lecia LZS 1976 r.

·       Medal 90-lecia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej 2019 r.

·       Tytuł HONOROWY CZŁONEK RODZINY SIATKARSKIEJ nadany 14.06.2019r. przez Łódzką Rodzinę Siatkarską

·       Działacz Sportowy Roku 2016 Powiatu Pabianickiego 29.11.2016 r.

W dniu 11 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

Zdjęcia (17)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.01.2023 09:22 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Honorowi obywatele 4.0 10.02.2023 13:05 Marcin Cieślak
Honorowi obywatele 3.0 10.02.2023 13:03 Marcin Cieślak
Honorowi obywatele 2.0 11.01.2023 10:10 Marcin Cieślak
Honorowi obywatele 1.0 10.01.2023 09:22 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}