W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2024

(TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY)

Od początku 2024 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 7 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Ksawerowa ustalono harmonogram punktów na rok 2024.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJE

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się poza kolejnością.
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (42) 225-40-80 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.pabianice.pl oraz na stronie: zapisy-np.ms.gov.pl
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach: poniedziałek, środa, czwartek, 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediację i która złoży stosowne oświadczenie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 ).

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu na usługę
Termin wizyty ustalany jest pod numerem telefonu : 42 225 40 80,
drogą e mailową : npp@powiat.pabianice.pl
lub na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl/  

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady
Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywającej na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może byś sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu na usługę
Termin wizyty ustalany jest pod numerem telefonu : 42 225 40 80,
drogą e mailową : npp@powiat.pabianice.pl
lub na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl/  

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

MEDIACJA

Opis usługi
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
•    rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
•    przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie.
Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu na usługę
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80,
drogą e mailową : npp@powiat.pabianice.pl
lub na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl/  

Inne informacje
Mediacja co do zasady udzielana jest podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć
do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

Jest również możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów specjalistycznych oraz  numery telefonu do kontaktu pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

 

Materiały

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.docx
LISTA​_JEDNOSTEK​_NIEODPŁATNEGO​_PORADNICTWA.docx 0.06MB
karta informacyjna poradnictwo obywatelskie pdf.docx
karta​_informacyjna​_poradnictwo​_obywatelskie​_pdf.docx 0.06MB
karta informacyjna pomoc prawna pdf.docx
karta​_informacyjna​_pomoc​_prawna​_pdf.docx 0.05MB
karta informacyjna mediacje pdf.docx
karta​_informacyjna​_mediacje​_pdf.docx 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.01.2023 15:22 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Powiat Pabianicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego 3.0 02.02.2024 13:06 Marcin Cieślak
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego 2.0 02.02.2024 13:04 Marcin Cieślak
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2023 1.0 24.01.2023 15:22 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}