W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Wójta Gminy Augustów z dnia 31 stycznia 2024r.

06.02.2024

Na zdjęciu widać rękę osoby stemplującej dokument za pomocą prostokątnego stempla. Na pierwszym planie z lewej strony widać stos dokumentów spiętych spinaczami, po prawej stronie obrazu wyraźnie widoczne jest słowo “Zarządzanie”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.653.2024
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r. poz. 109) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Augustów, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Augustów.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Augustów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

 

Materiały

Zarządzenie​_Nr​_OR00506532023​_-​_wyznaczenie​_miejsc​_z​_dnia​_31012024​_r
Zarządzenie​_Nr​_OR00506532023​_-​_wyznaczenie​_miejsc​_z​_dnia​_31012024​_r.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}