W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz głosowań z XLVI sesji Rady Gminy

01.03.2024

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Sprawdzenie obecności - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:10, wyniki: OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (OBECNY), Ewa Frąckiewicz (OBECNY), Jerzy Galicki (OBECNY), Henryk Karczewski (OBECNY), Bożena Kondracka (OBECNY), Andrzej Kowalewski (OBECNY), Danuta Kulbacka (OBECNY), Krzysztof Łaniewski (OBECNY), Marek Henryk Mikołajczyk (OBECNY), Karol Milanowski (OBECNY), Marek Pieńczykowski (OBECNY), Arkadiusz Roszkowski (OBECNY), Marek Sujata (OBECNY), Michał Szczepański (NIEOBECNY), Grzegorz Wiszniewski (OBECNY)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad. - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:13, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:42, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2024 roku; - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:45, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025 roku; - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:53, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali; - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 10:56, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Augustowszczyzna”. - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 11:00, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (ZA), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. - czas głosowania: 1 marca 2024, godz. 11:09, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Kamil Czerobka (ZA), Ewa Frąckiewicz (ZA), Jerzy Galicki (ZA), Henryk Karczewski (ZA), Bożena Kondracka (ZA), Andrzej Kowalewski (ZA), Danuta Kulbacka (ZA), Krzysztof Łaniewski (ZA), Marek Henryk Mikołajczyk (ZA), Karol Milanowski (ZA), Marek Pieńczykowski (ZA), Arkadiusz Roszkowski (ZA), Marek Sujata (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Michał Szczepański (NIEOBECNI), Grzegorz Wiszniewski (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Czerobka Kamil: 8/8
 2. Frąckiewicz Ewa: 8/8
 3. Galicki Jerzy: 8/8
 4. Karczewski Henryk: 8/8
 5. Kondracka Bożena: 8/8
 6. Kowalewski Andrzej: 8/8
 7. Kulbacka Danuta: 8/8
 8. Łaniewski Krzysztof: 8/8
 9. Mikołajczyk Marek Henryk: 8/8
 10. Milanowski Karol: 8/8
 11. Pieńczykowski Marek: 8/8
 12. Roszkowski Arkadiusz: 8/8
 13. Sujata Marek: 8/8
 14. Wiszniewski Grzegorz: 8/8
{"register":{"columns":[]}}