W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności ŚCDN

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu samorzad.gov.pl/scdn-kielce.

Data publikacji strony internetowej: 2023.08.21

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023.08.21

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele poszczególnych stron. Publikują oni oddzielne deklaracje dostępności, w których można znaleźć informacje dotyczące dostępności treści i dane do kontaktu, aby użytkownicy serwisu Gov.pl mogli zgłaszać problemy z dostępnością cyfrową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.08.21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.08.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail scdn@scdn.pl  lub telefonicznie +48 41 362 48 99.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Dyrektora ŚCDN:

  • pisemnie lub osobiście (w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 10:00 do 14:00), na adres: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
  • pocztą elektroniczną – na adres scdn@scdn.pl
  • przez system ePUAP

Dostępność architektoniczna

Do budynku  Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 prowadzi jedno wejście (na poziomie parteru).

Po wejściu do budynku znajdują się schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Drzwi otwierane są manualnie.

Na terenie ŚCDN znajdują się miejsca parkingowe w tym jedno oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, 

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i pierwsze piętro) znajduje się przestronny korytarz. Budynek nie posiada wind.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu (recepcja) są pracownicy obsługi.

Gabinet dyrektora ŚCDN, wice dyrektora ds. pedagogicznych, sekretariat, księgowość znajdują się na pierwszym piętrze. Sale szkoleniowe znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

W budynku nie ustalono innego (specyficznego) sposobu uratowania życia lub ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Brak

{"register":{"columns":[]}}