W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Patrycja Paliwoda

Adres:
ul. św. Sebastiana 1, Pokój: 19

Telefon:
76 746 15 08

 

Przyjmowanie interesantów:
 • poniedziałek - 7:30-15:30,
 • wtorek - 7:30-15:30,
 • środa - 7:30-11:30.

Informujemy, że Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny w dniu 28.05.2024 r.
Za niedogodności przepraszamy.

Nieodpłatne porady i pomoc można uzyskać również:

 • Infolinia Konsumencka tel. 801 440 220 oraz 22/ 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00,
 • Konsumenckie Centrum e-porad email: porady@dlakonsumentow.pl,
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, wykaz inspektoratów dostępny pod adresem: www.uokik.gov.pl/wiih.

INFORMACJE PRAKTYCZNE UŁATAWIAJĄCE SKORZYSTANIE Z POMOCY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW:

 1. Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Polkowicach mogą skorzystać mieszkańcy powiatu polkowickiego, tylko osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.  Poradnictwo i pomoc prawna udzielana przez Rzecznika Konsumentów jest bezpłatna.
 3.  Wizyta nie wymaga wcześniejszego umawiania się, natomiast trzeba zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane ze zgłaszanym problemem. W sprawach prostych, nie wymagających analizy dokumentów porady są również świadczone telefonicznie.
 4.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi poradnictwa prawnego w drodze korespondencji elektronicznej.
 5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby uzyskać od przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzeczników konsumentów mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
 6. Porady udzielane są na bieżąco na każdym etapie sprawy. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
 7. W przypadku konieczności wystąpienia przez Rzecznika do przedsiębiorcy, należy złożyć pisemny wniosek  zawierający:
  • imię, nazwisko i adres konsumenta wraz z nr telefonu,
  • opis sprawy wraz z określeniem roszczenia wobec przedsiębiorcy,
  • opisanie swojego stanowiska w sprawie (np. dlaczego konsument nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji),
  • inne okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
  • kserokopie dokumentów w sprawie.
 8. Podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach. Osoba chcąca złożyć wniosek drogą elektroniczną może to zrobić za pomocą strony epuap.gov.pl w zakładce katalog usług publicznych.
 9. Przy sporządzeniu wniosku można skorzystać ze wzoru wniosku dostępnego w biurze rzecznika oraz na stronie internetowej powiatu polkowickiego.
 10. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku podjęcia interwencji przez Rzecznika, ostateczny termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę lub inną stronę w sprawie.
{"register":{"columns":[]}}