W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WALESIC PAWEŁ

23.03.2022

Materiały

Zapytanie Or.III.0003.12.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat budowy stadionu lekkoatletycznego
zapytanie​_12​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.13.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat obowiązywania zapisów uchwały nr 212/2018 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
zapytanie​_13​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.14.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat wyniku finansowego szpitala za 11 i 12 miesięcy 2021 roku
zapytanie​_14​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.15.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat wyników finansowych ZOZ w poszczególnych oddziałach i w rozbiciu miesięcznym
zapytanie​_15​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.16.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat wdrożonych działań restrukturyzacyjnych na poszczególnych oddziałach ZOZ i ich rezultatów
zapytanie​_16​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.17.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat działań wdrożonych na SOR w celu usprawnienia obsługi pacjentów
zapytanie​_17​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.18.2022 w sprawie udzielenia informacji na lemat liczby nietrzeźwych pacjentów przywożonych na SOR w roku 2021 i kosztów ich przyjęcia
zapytanie​_18​_Radny​_PWalesic.pdf 0.37MB
Zapytanie Or.III.0003.19.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat podjętych działań w stosunku do zastępców dyrektorów DPS
zapytanie​_19​_Radny​_PWalesic.pdf 0.21MB
Zapytanie Or.III.0003.20.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat uczestnictwa radnych powiatu w uroczystościach tzw. "wyzwolenia Ostrowca"
zapytanie​_20​_Radny​_PWalesic.pdf 0.21MB
Zapytanie Or.III.0003.21.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat działalności podmiotów gospodarczych w roku 2021 oraz utworzonych miejsc pracy w Ostrowcu w latach 2019-2021
zapytanie​_21​_Radny​_PWalesic.pdf 0.21MB
Zapytanie Or.III.0003.22.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat inwestorów pozyskanych przez Gminę Ostrowiec w latach 2019-2021
zapytanie​_22​_Radny​_PWalesic.pdf 0.21MB
Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.12-18.2022
odp​_12-18​_2022​_Radny​_PWalesic.pdf 0.52MB
Odpowiedź na zapytania Or.III.0003.19-22.2022
odp​_19-22​_Radny​_PWalesic.pdf 0.89MB
Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.14-18.2022
odp​_14-18​_2022​_Radny​_PWalesic.pdf 2.58MB
Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.21-22.2022
odpowiedź​_21-22​_UM.pdf 1.15MB
Zapytanie Or.III.0003.40.2022 w sprawie udostępnienia informacji na temat wyników finansowych ZOZ w Ostrowcu Św. za poszczególne miesiące 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.
zapytanie​_40.pdf 0.28MB
Wniosek Or.III.0003.41.2022 w sprawie wykonania napraw bieżących na ulicy Kopernika
wniosek​_41.pdf 0.27MB
Wniosek Or.III.0003.42.2022 w sprawie wykonania naprawy zapadniętych studzienek na ulicy Żabiej
wniosek​_42.pdf 0.27MB
Zapytanie Or.III.0003.43.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości przekierowania ruchu pojazdów ciężarowych (TIR) z ulicy Sandomierskiej na obwodnicę Ostrowca Św.
zapytanie​_43.pdf 0.27MB
Zapytanie Or.III.0003.44.2022 w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości remontu dworca PKP w Ostrowcu Świętokrzyskim
zapytanie​_44.pdf 0.27MB
Informacja dotycząca przekazania zapytania Or.III.0003.44.2022, w sprawie remontu dworca PKP.
informacja​_dot​_petycji​_OrIII0003442022.pdf 0.16MB
Wniosek Or.III.0003.45.2022 w sprawie rozważenia możliwości bieżącego utrzymania wokół miejsca pamięci pomordowanych na wschodzie - Pomnika Katyńskiego
wniosek​_45.pdf 0.27MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.40-45.2022
odpowiedzi​_na​_zapytania​_40-45.pdf 0.75MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.41-45.2022.
OrIII000341-45.pdf 1.93MB
Zapytanie Or.III.0003.52.2022 w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej stanu zatrudnienia (nowych pracowników) w Starostwie Powiatowym oraz wszystkich jednostkach podległych w roku 2022.
52.pdf 0.23MB
Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.52.2022
Odp. Or.III.0003.52.2022 .pdf 1.99MB
Wniosek Or.III.0003.53.2022 w sprawie wykonania oznakowania poziomego, rozgraniczającego miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kopernika.
53.pdf 0.23MB
Wniosek Or.III.0003.54.2022 w sprawie wykoszenia i posprzątania skarpy przy ogrodzeniu Muzeum - oddział Częstocice.
54.pdf 0.23MB
Interpelacja Or.III.0003.55.2022 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta nieodpłatnej komunikacji miejskiej.
55.pdf 0.23MB
Wniosek Or.III.0003.56.2022 w sprawie ustawienia przy budynku Starostwa Powiatowego "informatora kultury i dziedzictwa".
56.pdf 0.23MB
Odpowiedzi na zapytanie, wniosek i interpelację Or.III.0003.44,53,55.2022
Odp​_OrIII000344,53,55.2022.pdf 1.39MB
Odpowiedź na wnioski, interpelacje i zapytania Or.III.0003.54,56.2022
OrIII000354,562022.pdf 0.39MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.44.2022
odpowiedź​_44​_PKP.pdf 0.37MB
Wniosek Or.III.0003.2.2023 w sprawie uprzątnięcia remontowanego w grudniu 2022 r. przejścia dla pieszych przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św.
wniosek​_2.pdf 0.29MB
Zapytanie Or.III.0003.3.2023 w sprawie dalszego zatrudnienia doradców dyrektora szpitala.
zapytanie​_3.pdf 0.29MB
Zapytanie Or.III.0003.4.2023 w sprawie zysków i strat wypracowanych przez poszczególne oddziały szpitala w roku 2022.
zapytanie​_4.pdf 0.29MB
Zapytanie Or.III.0003.5.2023 w sprawie wyniku finansowego szpitala za miesiąc grudzień 2022 r. oraz realizacji założeń programu naprawczego.
zapytanie​_5.pdf 0.29MB
Odpowiedzi na wniosek i zapytania Or.III.0003.2-5.2023
Odp-Radny​_​_PWalesica.pdf 2.23MB
Wniosek Or.III.0003.7.2023 w sprawie remontu zapadniętego chodnika przy skręcie z ulicy Żabiej w ulicę Mickiewicza
wniosek​_7.pdf 0.19MB
Wniosek Or.III.0003.8.2023 w sprawie uprzątnięcia śmieci przy moście i wale przeciwpowodziowym przy ulicy Mickiewicza
wniosek​_8.pdf 0.19MB
Wniosek Or.III.0003.9.2023 w sprawie remontu zapadnięcia przy przejściu dla pieszych na ulicy Polnej przy szkole muzycznej
wniosek​_9.pdf 0.19MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.7-9.2023
odp​_na​_wnioski​_7-9.pdf 0.22MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.7-9.2023 UM
odp​_na​_wnioski​_7-9​_UM.pdf 0.38MB
Wniosek Or.III.0003.34.2023 w sprawie naprawy chodnika przy parkingu szpitala, uprzątnięcia liści oraz śmieci zalegających na tym terenie
wniosek​_34​_chodnik​_szpital.pdf 2.06MB
Wniosek Or.III.0003.35.2023 w sprawie zabezpieczenia zieleńców oraz wykonania ażurowych miejsc postojowych dla pojazdów
wniosek​_35​_zieleńce.pdf 0.79MB
Interpelacja Or.III.0003.36.2023 w sprawie podjęcia działań mających na celu budowę chodnika wzdłuż ulicy Ostrowieckiej w miejscowości Janik, Gmina Kunów oraz udzielenia informacji na temat działań podjętych w tej sprawie od 2018 roku wraz z kopiami pism i dokumentów dotyczących tej drogi
interpelacja​_36​_chodnik​_Janik.pdf 0.21MB
Wniosek Or.III.0003.37.2023 w sprawie uprzątnięcia chodnika przy budynku kina Etiuda, od strony parku
wniosek​_37​_chodnik​_Etiuda.pdf 1.13MB
Odpowiedzi na wnioski i interpelację Or.III.0003.34-37.2023
odpowiedź​_na​_wnioski​_i​_interpelację​_34-37.pdf 1.49MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.34-35.37.2023 UM
20230526121005412.pdf 0.45MB
Zapytanie Or.III.0003.43.2023 w sprawie udzielenia informacji na temat wykonania nawierzchni łącznika drogi Nowie Piaski-Boksycka w kierunku Wymysłowa.
zapytanie.43.pdf 0.45MB
Interpelacja Or.III.0003.44.2023 w sprawie remontu chodnika przy studzience telekomunikacyjnej, obok Kościoła Narodowego
interpelacja​_44.pdf 0.45MB
Interpelacja Or.III.0003.45.2023 w sprawie remontu chodnika obok sklepu Carrefour przy ul. Iłżeckiej
interpelacja​_45.pdf 0.45MB
Wniosek Or.III.0003.46.2023 w sprawie uprzątnięcia nieczystości pozostałych po zimie przy ul. Kopernika
wniosek​_46.pdf 0.45MB
Wniosek Or.III.0003.47.2023 w sprawie naprawy zapadniętych płyt na nowo wykonanym przejściu dla pieszych przy ODK, ul. Wspólna
wniosek​_47.pdf 0.44MB
Wniosek Or.III.0003.48.2023 w sprawie wymiany tabliczek informacyjnych w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego
wniosek​_48.pdf 0.45MB
Wniosek Or.III.0003.49.2023 w sprawie wyczyszczenia i odmalowania ławek wokół Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Gutwin"
wniosek​_49.pdf 0.45MB
Zapytanie Or.III.0003.50.2023 w sprawie zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych na czas remontu ul. Sienkiewicza
zapytanie.50.pdf 0.45MB
Interpelacja Or.III.0003.51.2023 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania dla wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Denkowie
interpelacja​_51.pdf 0.45MB
Interpelacja Or.III.0003.52.2023 w sprawie podjęcia działań w celu opracowania projektu i zabezpieczenia środków finansowych na realizację budowy chodnika na dalszym odcinku ul. Ostrowieckiej w Janiku
interpelacja​_52.pdf 0.44MB
Zapytanie Or.III.0003.68.2023 w sprawie udzielenia informacji na temat wyników finansowych na poszczególnych oddziałach Szpitala na koniec czerwca 2023 r.
zapytanie​_68.pdf 0.31MB
Zapytanie Or.III.0003.69.2023 w sprawie udzielenia informacji na temat ponownego otwarcia oddziału otolaryngologii
zapytanie69.pdf 0.31MB
Zapytanie Or.III.0003.70.2023 w sprawie udzielenia informacji na temat zamieszkiwania młodzieży w bursie ZSOMS w pomieszczeniach nie dopuszczonych jako mieszkalne
zapytanie​_70.pdf 0.31MB
Wniosek Or.III.0003.71.2023 w sprawie uprzątnięcia śmieci oraz podcięcia krzewów wzdłuż ulicy Kopernika
wniosek71.pdf 0.31MB
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Or.III.0003.43-52.2023
odpowiedzi​_na​_interpelacje​_z​_19062023.pdf 0.60MB
Wniosek Or.III.0003.72.2023 w sprawie podjęcia działań w celu sprawdzenia spełniania wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez firmę TRANS KATRINA na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach umowy z Powiatem Ostrowieckim
wniosek​_72.pdf 0.27MB
Wniosek Or.III.0003.73.2023 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 033601T w zakresie budowy chodnika ul. Ostrowiecka - Janik
wniosek​_73.pdf 0.27MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.51.2023
odpowiedź​_51​_Nasz​_Dom.pdf 1.01MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytanie Or.III.0003.43,45,49-50.2023
odpowiedzi​_43,45,49-50​_PWalesic.pdf 1.58MB
Wniosek Or.III.0003.74.2023 w sprawie odsłonięcia widoczności pasa drogowego przy skrzyżowaniu drogi gminnej Boksycka z drogą powiatową ul. Długa oraz naprawienie uszkodzonej nawierzchni
wniosek​_74.pdf 9.70MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.46-48.2023
odpowiedzi​_46-48​_PWalesic.pdf 0.89MB
Odpowiedzi na zapytania i wnioski Or.III.0003.68-71.2023
odpowiedzi​_68-71​_PWalesic.pdf 1.54MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.72-73.2023.
odpowiedzi​_na​_wnioski​_72-73​_PWalesic.pdf 0.49MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.74.2023.
odpowiedź​_na​_wniosek​_74​_PWalesic.pdf 0.21MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.71.2023
Odpowiedź​_na​_wniosek​_71​_P​_Walesic.pdf 0.34MB
Wniosek Or.III.0003.85.2023 w sprawie podcięcia drzew i krzewów przy drodze powiatowej Mirogonowice-Nagorzyce oraz uzupełnienia ubytków w jezdni.
wniosek​_85.pdf 0.30MB
Wniosek Or.III.0003.86.2023 w sprawie uzupełnienia destruktem pobocza drogi ulicy Akacjowej oraz naprawy ubytków w jezdni.
wniosek​_86.pdf 0.30MB
Wniosek Or.III.0003.87.2023 w sprawie remontu zapadniętej części jezdni przy przejściu dla pieszych na ulicy Kopernika.
wniosek​_87.pdf 0.30MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.85-87.2023
odpowiedź​_85-87​_PWalesic.pdf 0.24MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.86-87.2023
odpowiedź​_86-87​_PWalesic.pdf 0.37MB
Wniosek Or.III.0003.101.2023 w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego i Ostrowieckiej w Ostrowcu Św.
wniosek​_101.pdf 0.28MB
Wniosek Or.III.0003.102.2023 w sprawie wykonania remontu zapadniętej części jezdni ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Św. przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym
wniosek​_102.pdf 0.28MB
Wniosek Or.III.0003.103.2023 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu bezpłatnej komunikacji realizowanej przez spółkę miejską ZKM
wniosek​_103.pdf 0.27MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.101-103.2023
odp​_na​_wnioski​_101-103.pdf 0.26MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.101,103.2023
odpowiedzi​_na​_wnioski​_101,103.pdf 0.59MB
Interpelacja Or.III.0003.113.2023 w sprawie remontu drogi gminnej na odcinku ul. Polna (za sklepem Biedronka) do ronda przy ul. Denkowskiej
interpelacja​_113.pdf 0.32MB
Interpelacja Or.III.0003.114.2023 w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej ul. Żeromskiego przy skręcie na most na rzece Modła i skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską
interpelacja​_114.pdf 0.32MB
Zapytanie Or.III.0003.115.2023 w sprawie stanu zatrudnienia nowych pracowników w 2023 roku w Starostwie oraz jednostkach podległych
zapytanie​_115.pdf 0.32MB
Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie Or.III.0003.113-115.2023
odpowiedzi​_113-115.pdf 0.67MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.113.2023 - uzupełnienie
odp​_113​_uzupełnienie.pdf 0.51MB
Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.115.2023
odpowiedź​_115​_05122023.pdf 2.50MB
Wniosek Or.III.0003.127.2023 w sprawie uzupełnienia brakujących elementów kratek odwodnienia przy przystanku na ulicy Długiej
wniosek​_127.pdf 0.29MB
Wniosek Or.III.0003.128.2023 w sprawie zabezpieczenia pozimowych ubytków w jezdni oraz wykonanie remontu drogi powiatowej ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_128.pdf 0.29MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.127-128.2023
odp​_127-128​_PWalesic.pdf 0.19MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.128.2023
odp​_128​_UM.pdf 0.43MB
Wniosek Or.III.0003.14.2024 w sprawie naprawy jezdni i uprzątnięcia skrzyżowania drogi ul. Długiej w stronę Boksycki
wniosek​_14.pdf 8.25MB
Wniosek Or.III.0003.15.2024 w sprawie pilnego zabezpieczenia pozimowych ubytków w jezdni drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_15​_2024.pdf 0.56MB
Wniosek Or.III.0003.16.2024 w sprawie zabezpieczenia pozimowych ubytków w jezdni drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_16​_2024.pdf 0.56MB
Uzupełnienie odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.15-16.2024
uzupełnienie​_15-16​_PWalesic.pdf 0.33MB
Wniosek Or.III.0003.17.2024 w sprawie zabezpieczenia pozimowych ubytków w jezdni drogi powiatowej ul. Ostrowieckiej w osiedlu Denków
wniosek​_17​_2024.pdf 0.56MB
Wniosek Or.III.0003.18.2024 w sprawie terminowego publikowania na stronie internetowej powiatu kompletnych materiałów na posiedzenia komisji oraz sesję rady powiatu
wniosek​_18​_2024.pdf 0.56MB
Wniosek Or.III.0003.19.2024 w sprawie remontu studzienek oraz uzupełnienia warstwy asfaltowej wokół nich w ul. Waryńskiego
wniosek​_19​_2024.pdf 0.56MB
Zapytanie Or.III.0003.20.2024 w sprawie udzielenia informacji gdzie i kiedy planowane jest utworzenie punktu/oddziału paszportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zapytanie​_20​_2024.pdf 0.56MB
Zapytanie Or.III.0003.21.2024 w sprawie udzielenia informacji czy rozważane są warianty obniżenia opłat za wodę dla mieszkańców miasta i powiatu
zapytanie​_21​_2024.pdf 0.56MB
Wniosek Or.III.0003.22.2024 w sprawie pilnego zinwentaryzowania wszelkich barier architektonicznych na terenie miasta i powiatu
wniosek​_22​_2024.pdf 0.56MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.14-22.2024
odpowiedź​_14-22​_PWalesic.pdf 1.10MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.17,20-22.2024
odpowiedzi​_17,20-22​_UM​_PWalesic.pdf 0.69MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.22.2024 (uzupełnienie)
uzupełnienie​_odpowiedzi​_22​_PWalesic.pdf 0.94MB
Wniosek Or.III.0003.27.2024 dotyczący podjęcia działań w sprawie posiadania przez nieuprawnione osoby kluczy do altan śmietnikowych znajdujących się przy blokach na osiedlu Spółdzielców
wniosek​_27​_2024.pdf 0.40MB
Wniosek Or.III.0003.28.2024 w sprawie uporządkowania obejścia pojemników na śmieci w rejonie terenu bloków po byłym Gambo oraz przy bloku Kopernika 24, a także wymiany odrapanych i brudnych pojemników
wniosek​_28​_2024.pdf 0.39MB
Wniosek Or.III.0003.29.2024 w sprawie wykonania w ramach remontów kilku miejsc parkingowych przy przychodni Novomed
wniosek​_29​_2024.pdf 0.39MB
Wniosek Or.III.0003.30.2024 w sprawie uporządkowania terenu zielonego oddzielającego parking w ul. Kopernika od sklepu Bodzio
wniosek​_30​_2024.pdf 0.39MB
Interpelacja Or.III.0003.31.2024 w sprawie wykonania parkingu przy Orliku na ul. Chopina
interpelacja​_31​_2024.pdf 0.39MB
Interpelacja Or.III.0003.32.2024 w sprawie wybudowania przebicia drogi wzdłuż szpitala (przez lasek) do ul. Kolonia Robotnicza
interpelacja​_32​_2024.pdf 0.39MB
Interpelacja Or.III.0003.33.2024 w sprawie podjęcia niezbędnych działań potrzebnych do uruchomienia punktu paszportowego w Ostrowcu Św.
interpelacja​_33​_2024.pdf 0.39MB
Interpelacja Or.III.0003.34.2024 w sprawie rozważenia uruchomienia stref bezpłatnego internetu w obiektach sportowych na terenie miasta oraz placach zabaw i w parkach
interpelacja​_34​_2024.pdf 0.39MB
Interpelacja Or.III.0003.35.2024 w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia punktu szkoleniowego w zakresie przygotowania, szkolenia i egzaminowania trenerów, sędziów piłki wodnej oraz ratowników wodnych
interpelacja​_35​_2024.pdf 0.39MB
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Or.III.0003.27-35.2024 (informacja)
odpowiedzi​_27-35.pdf 0.25MB
Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.27-28.2024
odpowiedź​_PWalesic​_27-28​_OSM.pdf 0.41MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.29-35.2024
odpowiedzi​_29-35​_UM​_PWalesic.pdf 0.75MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.35.2024
odpowiedź​_35​_PWalesic.pdf 0.69MB
Interpelacja Or.III.0003.36.2024 w sprawie wykonania kompleksowego remontu ulicy Świętokrzyskiej
interpelacja​_36.pdf 0.34MB
Wniosek Or.III.0003.37.2024 w sprawie zmiany lokalizacji kosza na śmieci znajdującego się w pobliżu pomnika Jana Pawła II przy Kolegiacie Św. Michała Archanioła oraz uprzątnięcia terenu wokół
wniosek​_37​_2024.pdf 1.31MB
Wniosek Or.III.0003.38.2024 w sprawie zabezpieczenia ostrych uskoków przy krawędzi jezdni na ulicy Józefówka
wniosek​_38​_2024.pdf 0.34MB
Wniosek Or.III.0003.39.2024 w sprawie naprawy zapadnięć i nierówności przy kratkach odwadniających przy ul. Kopernika oraz naprawę ubytków w murku
wniosek​_39​_2024.pdf 2.19MB
Wniosek Or.III.0003.40.2024 w sprawie udrożnienia ulicy Poprzecznej w Ostrowcu Św.
wniosek​_40​_2024.pdf 0.34MB
Wniosek Or.III.0003.41.2024 w sprawie naprawy chodnika w ulicy Polnej przy liniowcu
wniosek​_41​_2024.pdf 0.34MB
Wniosek Or.III.0003.42.2024 w sprawie dostosowania stromych, wysokich i niebezpiecznych schodów biegnących od dawnego Orbisu do Parku Miejskiego oraz na Targowisku Miejskim do potrzeb osób niepełnosprawnych
wniosek​_42​_2024.pdf 0.34MB
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Or.III.0003.36-42.2024
odpowiedzi​_36-42​_PWalesic.pdf 0.75MB
Wniosek Or.III.0003.43.2024 w sprawie posadowienia ławek wzdłuż chodnika przy ulicy Iłżeckiej
wniosek​_43​_2024.pdf 0.30MB
Wniosek Or.III.0003.44.2024 w sprawie podjęcia dyskusji w sprawie zmiany lokalizacji znaków drogowych przy ulicy Kopernika
wniosek​_44​_2024.pdf 0.30MB
Wniosek Or.III.0003.45.2024 w sprawie wymalowania pasów rozgraniczających miejsca postojowe na parkingach przy ulicy Kopernika
wniosek​_45​_2024.pdf 0.30MB
Zapytanie Or.III.0003.46.2024 w sprawie udzielenia informacji na temat inwestycji przy ulicy Granicznej
zapytanie​_46​_2024​_P.pdf 0.39MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytanie Or.III.0003.43-46.2024
odpowiedzi​_43-46​_PWalesic.pdf 0.24MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.37-46.2024
odpowiedzi​_37-46​_UM​_P​_Walesic.pdf 2.13MB
Interpelacja Or.III.0003.51.2024 w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Promiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim
interpelacja​_51​_2024.pdf 0.24MB
Informacja do odpowiedzi na interpelację Or.III.0003.51.2024
informacja​_do​_odpowiedzi​_51.pdf 0.15MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.51.2024.
odpowiedź​_na​_interpelację​_51.pdf 0.33MB
Interpelacja Or.III.0003.57.2024 w sprawie podjęcia działań wstrzymujących budowę masztu telefonii komórkowej 5G na jednym z budynków osiedla Spółdzielców, tj. na budynku przychodni Krasnal
interpelacja​_57​_2024.pdf 0.44MB
Interpelacja Or.III.0003.58.2024 w sprawie podjęcia działań zmierzających do szybkiego remontu kładki biegnącej wzdłuż nowego mostu na rzece Kamiennej
interpelacja​_58​_2024.pdf 0.44MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.58.2024
odpowiedź​_58​_PWalesic.pdf 0.36MB
Interpelacja Or.III.0003.59.2024 w sprawie podjęcia działań zmierzających do obniżenia odcinka drogi tzw. starodroża przed skrzyżowaniem z ul. Kolonia Robotnicza
interpelacja​_59​_2024.pdf 0.44MB
Odpowiedzi na interpelacje Or.III.0003.57-59.2024
odpowiedź​_57-59​_PWalesic.pdf 0.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2022 12:40 Magdalena Bajak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
WALESIC PAWEŁ 81.0 11.06.2024 10:56 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 80.0 29.05.2024 09:18 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 79.0 09.05.2024 15:01 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 78.0 23.04.2024 08:56 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 77.0 10.04.2024 10:11 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 76.0 09.04.2024 08:33 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 75.0 03.04.2024 14:26 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 74.0 03.04.2024 14:10 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 73.0 27.03.2024 14:23 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 72.0 21.03.2024 15:10 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 71.0 20.03.2024 12:32 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 70.0 13.03.2024 10:05 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 69.0 11.03.2024 09:58 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 68.0 06.03.2024 10:51 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 67.0 05.03.2024 12:05 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 66.0 05.03.2024 11:34 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 65.0 27.02.2024 12:26 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 64.0 27.02.2024 11:53 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 63.0 08.02.2024 14:40 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 62.0 23.01.2024 07:53 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 61.0 10.01.2024 09:50 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 60.0 18.12.2023 14:07 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 59.0 18.12.2023 14:04 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 58.0 08.12.2023 15:33 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 57.0 07.12.2023 07:47 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 56.0 05.12.2023 09:52 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 55.0 15.11.2023 15:19 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 54.0 02.11.2023 11:06 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 53.0 19.10.2023 10:06 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 52.0 04.10.2023 10:06 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 51.0 07.09.2023 15:12 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 50.0 06.09.2023 08:00 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 49.0 21.08.2023 08:15 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 48.0 07.08.2023 09:56 Magdalena Moroń
WALESIC PAWEŁ 47.0 28.07.2023 09:00 Magdalena Moroń
WALESIC PAWEŁ 46.0 25.07.2023 10:15 Magdalena Moroń
WALESIC PAWEŁ 45.0 20.07.2023 08:58 Magdalena Moroń
WALESIC PAWEŁ 44.0 18.07.2023 08:44 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 43.0 17.07.2023 11:21 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 42.0 12.07.2023 13:31 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 41.0 10.07.2023 10:25 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 40.0 04.07.2023 14:11 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 39.0 20.06.2023 15:14 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 38.0 26.05.2023 12:37 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 37.0 26.05.2023 12:27 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 36.0 17.05.2023 08:24 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 35.0 04.05.2023 11:33 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 34.0 29.03.2023 09:21 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 33.0 17.03.2023 08:52 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 32.0 01.03.2023 14:36 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 31.0 13.02.2023 14:44 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 30.0 27.01.2023 14:48 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 29.0 28.09.2022 07:47 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 28.0 16.08.2022 13:23 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 27.0 16.08.2022 13:18 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 26.0 16.08.2022 13:18 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 25.0 26.07.2022 12:33 Ewelina Wisniewska
WALESIC PAWEŁ 24.0 20.07.2022 08:04 Ewelina Wisniewska
WALESIC PAWEŁ 23.0 20.07.2022 08:03 Ewelina Wisniewska
WALESIC PAWEŁ 22.0 15.07.2022 12:10 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 21.0 11.07.2022 07:53 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 20.0 08.07.2022 14:53 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 19.0 08.07.2022 14:52 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 18.0 24.06.2022 12:35 Monika Filipczak
WALESIC PAWEŁ 17.0 14.06.2022 15:18 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 16.0 27.05.2022 13:54 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 15.0 07.04.2022 14:19 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 14.0 23.03.2022 13:40 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 13.0 23.03.2022 08:41 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 12.0 23.03.2022 08:40 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 11.0 21.03.2022 07:36 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 10.0 08.03.2022 08:38 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 9.0 02.03.2022 09:23 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 8.0 02.03.2022 09:23 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 7.0 02.03.2022 09:23 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 6.0 02.03.2022 09:22 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 5.0 02.03.2022 09:22 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 4.0 02.03.2022 09:21 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 3.0 02.03.2022 09:20 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 2.0 02.03.2022 09:20 Magdalena Bajak
WALESIC PAWEŁ 1.0 25.01.2022 12:40 Magdalena Bajak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}