W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 30.12.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_30122022​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.57MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.07MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.06MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.06MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.05MB
Załącznik nr 5.1 do SWZ - Projekt Budowlany (cz.1)
Załącznik​_nr​_51​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Budowlany​_(cz​_1).pdf 183.56MB
Załącznik nr 5.2 do SWZ - Projekt Budowlany (cz.2)
Załącznik​_nr​_52​_do​_SWZ​_-​_​_Projekt​_Budowlany​_(cz​_2).pdf 209.39MB
Załącznik Nr 6.1 - Projekt Wykonawczy (cz.1)
Załącznik​_Nr​_61​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_1).pdf 97.73MB
Załącznik Nr 6.2 - Projekt Wykonawczy (cz.2)
Załącznik​_Nr​_62​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_2).pdf 52.89MB
Załącznik Nr 6.3 - Projekt Wykonawczy (cz.3)
Załącznik​_Nr​_63​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_3).pdf 42.70MB
Załącznik Nr 6.4 - Projekt Wykonawczy (cz.4)
Załącznik Nr​_64​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_4).pdf 18.64MB
Załącznik Nr 6.5 - Projekt Wykonawczy (cz.5)
Załącznik​_Nr​_65​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_5).pdf 76.54MB
Załącznik Nr 6.6 - Projekt Wykonawczy (cz.6)
Załącznik​_Nr​_66​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_(cz​_6).pdf 6.53MB
Załącznik Nr 7 Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_7​_Specyfikacja​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_budowlanych.pdf 30.44MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Decyzja ZRID
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Decyzja​_ZRID.pdf 1.39MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Zmiany i wyjaśnienia zamawiającego
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_zamawiającego.pdf 0.20MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_stałej​_organizacji​_ruchu.pdf 80.55MB
Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 0.30MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.44MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Formularz cenowy
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_cenowy.doc 0.10MB
Załącznik Nr 14 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_14​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.07MB
Załącznik Nr 15 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_15​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.05MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 09.01.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_09012022​_r.pdf 0.97MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 13.01.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_13012023​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 13.01.2023 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_13012023​_r.pdf 0.86MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 16.01.2023 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_16012023​_r.pdf 0.35MB
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert
Informacja​_o​_zmianie​_terminu​_otwarcia​_ofert.pdf 0.28MB
Informacja z otwarcia ofert - 18.01.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_18012023​_rok.pdf 0.21MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.02.2023 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_03022023​_r.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2022 13:01 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 8.0 03.02.2023 10:05 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 7.0 18.01.2023 08:11 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 6.0 17.01.2023 12:06 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 5.0 16.01.2023 08:03 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 4.0 13.01.2023 11:36 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 3.0 13.01.2023 09:37 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 2.0 09.01.2023 14:32 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 30.12.2022 r. 1.0 30.12.2022 13:01 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}