W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja Ministerstwo Sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego

z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Powiecie Ostrowieckim

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.I.120.1.5.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłasza się że od dnia 25.01.2022 roku do 28 lutego 2022 roku obowiązuje tryb zdalny pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Ostrowieckim. Porady udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Umawianie terminu wizyt pod numerem telefonu: 664 990 364

lub mailowo: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie,
że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie sąw stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudnościw komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lubz dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

   telefon

Adwokaci*

 

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

7.30 – 11.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Radcy prawni*

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

11.30 – 15.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Stowarzyszenie

SURSUM CORDA*

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

 

 

 

Bałtów 55

 

 

Ćmielów

ul.Ostrowiecka 40

Kunów

ul.Warszawska 45b

 

Waśniów

ul. Rynek 24

poniedziałek, środa

7.30 – 11.30

wt., czw., pt.

11.30 – 15.30


poniedziałek 10.00 – 14.00

 

wtorek 10.00 – 14.00

 

środa 8.00 – 12.00

piątek 11.00 – 15.00

 

czwartek 10.00 – 14.00

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 
​​​​664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólniez osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątekw godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje               

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie sąw stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudnościw komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon

 

Stowarzyszenie SURSUM  CORDA*

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski,

ul. Iłżecka 37

pon., śr. 7.30 – 11.30

wt., czw., pt. 11.30 – 15.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.
 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu. 

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Kto może skorzystać                          

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

 

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres
e- mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

Inne informacje             

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z  usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Jednostka prowadząca

 adres

dni i godziny dyżurów

    telefon

 

Adwokaci

 

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

piątek- 7.30-11.30 (dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora)

pon.-czw. -7.30 -11.30 (możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Radcy prawni

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

środa - 11.30 - 15.30 (dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora)

pon., wt., czw., pt. - 11.30-15.30 (możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

Stowarzyszenie

SURSUM CORDA

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

 

 

 

 

 

 

 


 

Bałtów 55

 

 


 

Ćmielów

ul.Ostrowiecka 40

 


 

Kunów

ul. Warszawska 45b

 

 

 


Waśniów

ul. Rynek 24

pon. 7.30-11.30
​​​​​​wt., pt. 11.30-15.30
(dyżury osoby posiadającej uprawnienia mediatora)

śr. 7.30-11.30 
czw. 11.30-15.30
(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)
​​​​​
poniedziałek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)
 

wtorek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)
 

środa 8.00 – 12.00

piątek 11.00 – 15.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)


czwartek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

 

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 

 

 

 

 

 
​​​664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 


664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

  

 


​​​664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

               

 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złożą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadku porad udzielanych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w okresie stanu epidemii nie ma konieczności składania ww. oświadczeń.  

Jak skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie ostrowieckim odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

pod numerem telefonu: 664 990 364

lub adresem e-mailpomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja także poza punktem np.:

 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się
 • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
 • w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej

Zgłoszeń na porady w ww formach można dokonać w następujący sposób:

Osoba, która dokonuje zapisów na porady ustali miejsce i formę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i uzgodni dogodny dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej.

Osobom, które doświadczają trudności w komunikowaniu zapewnia się możliwość skorzystania podczas nieodpłatnej porady prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z pomocy tłumacza języka migowego.

Zgłoszeń na porady w ww. formie można dokonać w następujący sposób:

Osoba, która dokonuje zapisów na porady ustali dostępności tłumacza migowego i uzgodni dogodny dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej przy udziale tłumacza języka migowego.


Zasady udzielania porad prawnych w okresie stanu epidemii COVID - 19

Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego

z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Powiecie Ostrowieckim

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.I.120.1.5.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłasza się że od dnia 25.01.2022 roku do 28 lutego 2022 roku obowiązuje tryb zdalny pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Ostrowieckim. Porady udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Umawianie terminu wizyt pod numerem telefonu: 664 990 364

lub mailowo: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu


Po uzyskaniu pomocy prawnej można wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady.

Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U z 2021, poz. 2500) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinie o udzielonej poradzie można przekazać w następujący sposób:

 • wypełnienie Karty B (opinia osoby uprawnionej o udzielonej poradzie) bezpośrednio po uzyskaniu pomocy. Po wypełnieniu Karty B należy ją umieścić w oznakowanej nieprzezroczystej urnie, znajdującej się w poczekalni punktu
 • e-mailowo poprzez wysłanie scanu wypełnionej części B karty pomocy na adres: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu  (w temacie wiadomości proszę wpisać „Nieodpłatna Pomoc Prawna – opinia”)

Dodatkowo osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeba (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062) mają również możliwość przekazywania Kart B w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem 664 990 364
 • listownie, przesyłając opinię na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Organizacyjno - Prawny, ul. Iłżecka 37; 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski​​​​​​
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

POMOC DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 

Opis usługi

 

 

Wsparcie udzielane przez Fundusz Sprawiedliwości dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych, w szczególności w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu, która  udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania.
Ponadto kieruje osoby potrzebujące pomocy do specjalistów.
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym udzielane są między innymi porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać                            

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek
i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

Forma zapisu

Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.

Inne informacje              

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, istnieje również możliwość otrzymania pomocy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi, i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

                                                                                                                   

Jednostka prowadząca

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

telefon zapisu

Stowarzyszenie „Hojne Serca”
im. Św. Jana Pawła II

ul. Starodomaszowska 1;

26 – 200 Końskie

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 70

 

Poniedziałek

12.00 - 20.00
Wtorek 10.00 - 17.00
Środa 10.00 - 17. 00
Czwartek 10.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 13.00

 

tel. 730 918 259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Staszów

ul. Opatowska 31

 

 

Środa 9.00 – 16.00

 

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Pińczów

ul. 3 Maja 10

Wtorek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A

Poniedziałek 9.00 –16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Kazimierza Wielka

ul. Partyzantów 4

Czwartek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Opatów

ul. Sienkiewicza 17

Piątek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Busko – Zdrój

ul. Różana 2

Sobota 9.00 – 14.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

(okręgowy ośrodek)

 

Lublin

ul. Bernardyńska 5

Poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

tel. 81 534 38 87

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

(lokalny punkt)

 

Kraśnik

ul. Oboźna 2A

Poniedziałek, czwartek

10.00 – 15.00

tel. 782 515 474, 81 534 38 87

Dyżury specjalistyczne

Informujemy, że w dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. 
Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).
W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów http://np.ms.gov.pl/zapisy
, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres
e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem: http://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

W roku 2022 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowany w gminach:
Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów
prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

SURSUM CORDA
ul. Lwowska 11
Nowy Sącz


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.


Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa wraz
z mediacją na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2022

Dzień tygodnia       PUNKT NR 1       PUNKT NR 2    PUNKT NR 3                                                        PUNKT NR 4

Ostrowiec

Świętokrzyski

ul. Iłzecka 37

Ostrowiec

Świętokrzyski

ul. Iłzecka 37

Ostrowiec

Świętokrzyski

ul. Iłzecka 37

Bałtów

Bałtów 55

(budynek

Stowarzyszenia

Bałt)

Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

(budynek Urzędu

Miasta i Gminy

w Ćmielowie)

Kunów

ul. Warszawska 45b

(budynek Urzędu

Miasta i Gminy

w Kunowie)

Waśniów

ul. Rynek 24

(budynek Urzędu

Gminy

w Waśniowie)

        Adwokaci     Radcy prawni

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA

Nieodpłatna pomoc prawna
z możliwością mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna 
z możliwością 
mediacji

Nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
z możliwością mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna
z możliwością mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna
z możliwością mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna
z możliwością mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna
z możliwością mediacji

Poniedziałek        7.30 - 11.30      11.30 - 15.30     7.30 - 11.30     10.00 -14.00      
Wtorek        7.30 - 11.30      11.30 - 15.30   11.30 - 15.30       10.00 - 14.00    
Środa        7.30 - 11.30      11.30 - 15.30     7.30 - 11.30          8.00 - 12.00  
Czwartek        7.30 - 11.30      11.30 - 15.30   11.30 - 15.30           10.00 - 14.00
Piątek        7.30 - 11.30      11.30 - 15.30   11.30 - 15.30        11.00 - 15.00  

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji Nr 1 
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez adwokatów, dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 do 1130

prowadzą:

poniedziałek        adwokat Anna Okupińska – Płaza

wtorek                  adwokat Małgorzata Stępień

środa                    adwokat Anna Łasak

czwartek              adwokat Monika Spyra - Młodawska

piątek                   adwokat Dorota Miriam Marcinkowska*
*Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji Nr 2
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim,ul. Iłżecka 37
prowadzony przez radców prawnych, dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 1130 do 1530

prowadzą:

poniedziałek        radca prawny Szymon Heba

wtorek                  radca prawny Sylwester Ślusarczyk

środa                    radca prawny Renata Kruk*

czwartek               radca prawny Marlena Hallmann

piątek                    radca prawny Beata Rożek
*Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji Nr 3
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
dyżury w poniedziałki i środy w godzinach 730 do 1130
oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 1130 do 1530

prowadzą:

 • doradca obywatelski Renata Kruk (poniedziałek, wtorek, piątek)*
 • doradca obywatelski Grzegorz Partyka (środa, czwartek)

*Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty bądź lokalizacji (punkt Nr 4- Bałtów, Kunów, Ćmielów, Waśniów - prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda).

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji Nr 4
zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów

prowadzony przez
Stowarzyszenie SURSUM CORDA 

prowadzą odpowiednio:

 • Bałtów 55, w poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.00

adwokat Ewelina Bielak

 • Ćmielów, Ostrowiecka 40, we wtorek w godzinach 10.00 – 14.00

radca prawny Beata Rożek

 • Kunów, Ul. Warszawska 45 b, w środy w godzinach 8.00 – 12.00, w piątki 11.00 – 15.00

adwokat Anna Orłowska – Cholewińska (środa)

radca prawny Kamil Gawroński (piątek)

 • Waśniów, ul. Rynek 24, w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

radca prawny Beata Rożek

Dodatkowymi mediatorami ze strony Stowarzyszenia Sursum Corda przewidzianymi do obsługi mediacji w miarę pojawiającego się zapotrzebowania (po wcześniejszym umówieniu mediacji w punkcie) są:

 • mediator Barbara Galant
 • mediator Anna Śusarczyk

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

Punkty pracują w podanych godzinach z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Materiały

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf 0.55MB
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na "Realizację zadanie publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku."
Ogłoszenie​_o​_wynikach​_konkursu​_npp​_2022.pdf 0.52MB
Lista dyżurów specjalistycznych
Dyżury​_specjalistyczne​_-​_LISTA.docx 0.02MB
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajda Państwo pod tym linkiem

Materiały

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego
Informacja​_o​_wynikach​_konkursu.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 10:21 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieodpłatna pomoc prawna 11.0 26.01.2022 11:35 Kinga Ciepichał
Nieodpłatna pomoc prawna 10.0 26.01.2022 10:35 Kinga Ciepichał
Nieodpłatna pomoc prawna 9.0 26.01.2022 08:57 Kinga Ciepichał
Nieodpłatna pomoc prawna 8.0 24.01.2022 15:41 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 7.0 24.01.2022 15:33 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 6.0 24.01.2022 15:32 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 5.0 24.01.2022 15:31 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 4.0 24.01.2022 15:30 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 3.0 20.01.2022 09:17 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 2.0 18.01.2022 10:22 Beata Bronikowska
Nieodpłatna pomoc prawna 1.0 18.01.2022 10:21 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}