W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r.

24.05.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.12MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.81MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOW
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5.1 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży elektrycznej
Załącznik​_Nr​_51​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_elektrycznej.pdf 18.24MB
Załącznik Nr 5.2 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży sanitarnej
Załącznik​_Nr​_52​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_sanitarnej.pdf 7.55MB
Załącznik Nr 5.3 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży drogowej
Załącznik​_Nr​_53​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_drogowej.pdf 2.73MB
Załącznik Nr 6.1 - STWIOR branża elektryczna
Załącznik​_Nr​_61​_STWIOR​_branża​_elektryczna.pdf 3.47MB
Załącznik Nr 6.2 - STWIOR branża sanitarna
Załącznik​_Nr​_62​_STWIOR​_branża​_sanitarna.pdf 14.05MB
Załącznik Nr 6.3 - STWIOR branża drogowa cz.1
Załącznik​_Nr​_63​_STWIOR​_branża​_drogowa​_cz1.pdf 25.12MB
Załącznik Nr 6.4 - STWIOR branża drogowa cz.2
Załącznik​_Nr​_64​_STWIOR​_branża​_drogowa​_cz2.pdf 15.78MB
Załącznik Nr 7.1 - Przedmiar robót branża elektryczna
Załącznik​_Nr​_71​_Przedmiar​_robót​_branża​_elektryczna.pdf 0.50MB
Załącznik Nr 7.2 - Przedmiar robót branża sanitarna
Załącznik​_Nr​_72​_Przedmiar​_robót​_branża​_sanitarna.pdf 3.80MB
Załącznik Nr 7.3 - Przedmiar robót branża drogowa
Załącznik​_Nr​_73​_Przedmiar​_robót​_branża​_drogowa.pdf 1.20MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych,
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz osób.
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.49MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.19MB
Zawiadomienie - informacja o unieważnieniu.
Zawiadomienie​_-​_informacja​_o​_unieważnieniu.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2023 12:47 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r. 5.0 30.06.2023 09:51 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r. 4.0 13.06.2023 14:34 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r. 3.0 12.06.2023 11:07 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r. 2.0 09.06.2023 09:13 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 24.05.2023 r. 1.0 24.05.2023 12:47 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}