W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 21.07.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_21072022​_r.pdf 0.15MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.03MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_​_Nr​_​_4​_​_do​_​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_Umowy.pdf 0.32MB
Załącznik Nr 1 do Umowy - Warunki techniczne
Załacznik​_Nr​_1​_do​_Umowy​_-​_Warunki​_techniczne.pdf 0.49MB
Załącznik Nr 2 do Umowy - Przedmiot powierzenia oraz zakres i cel przetwarzania danych
Załacznik​_Nr​_2​_do​_Umowy​_-​_Przedmiot​_powierzenia​_oraz​_zakres​_i​_cel​_przetwarzania​_danych.docx 0.02MB
Załącznik Nr 3 do Umowy - Oświadczenie osoby ie będącej pracownikiem Starostwa
Załacznik​_Nr​_3​_do​_Umowy​_-​_Oświadczenie​_osoby​_nie​_będącej​_pracownikiem​_Starostwa.docx 0.02MB
Załacznik Nr 6 do SWZ - Wykaz usług
Załącznik​_Nr​_6​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz pomieszczeń
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_pomieszczeń.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 25.07.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_25072022​_r.pdf 0.42MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 28.07.2022 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_28072022​_r.pdf 1.62MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.33MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.09.2022 r.
Zawiadomienie-Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_08092022r.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.07.2022 12:34 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r. 5.0 08.09.2022 15:10 Mariusz Kasprzyk
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r. 4.0 08.08.2022 11:15 Robert Zajączkowski
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r. 3.0 29.07.2022 11:45 Mariusz Kasprzyk
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r. 2.0 25.07.2022 09:57 Mariusz Kasprzyk
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice - zamieszczono 21.07.2022 r. 1.0 21.07.2022 12:34 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}