W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały 2022 rok

09.03.2022

Materiały

UCHWAŁA NR LIII/321/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO NA 2022 ROK.
budzet-321.pdf 19.25MB
UCHWAŁA NR LIII/322/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2022-2033.
WPF-322.pdf 7.38MB
UCHWAŁA NR LIV/323/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA GMINIE KUNÓW REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO POWIATU OSTROWIECKIEGO PN. „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0658T W KM OD 3+365 DO 3+590 ORAZ OD 4+458 DO 4+658”.
Uchwała​_nr​_323.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR LIV/324/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROWIECKIEGO NA 2022 R.
Budzet-1301.pdf 9.34MB
UCHWAŁA NR LIV/325/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2022-2033.
WPF-1301.pdf 6.48MB
Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_LV-326-2022​_(2).pdf 7.41MB
Uchwała Nr LV/327/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała-LV-327-2022.pdf 9.93MB
Uchwała Nr LV/328/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_LV-328-2022.pdf 7.48MB
Uchwała LVI/329/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11”.
329.pdf 15.29MB
Uchwała Nr LVI/330/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
330.pdf 1.60MB
Uchwała Nr LVI/331/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
331.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LVI/332/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo–leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
332.pdf 0.97MB
Uchwała Nr LVI/333/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2026”.
333.pdf 1.46MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/335/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
335.pdf 0.43MB
Uchwała Nr LVI/336/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
336.pdf 4.76MB
Uchwała Nr LVI/337/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok .
uchwała​_337.pdf 9.61MB
Uchwała Nr LVI/338/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
uchwała​_338.pdf 6.43MB
Uchwała Nr LVI/339/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii ściennej północnej nawy bocznej – II etap we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie w zakresie ściany północnej, północnej nawy bocznej” – realizacja w 2022 r.
339.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/340/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie robót budowalnych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” – realizacja w 2022 r.
340.pdf 0.35MB
Uchwała Nr LVI/341/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wschodniej kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła (prezbiterium wraz z aneksami) w Ostrowcu Świętokrzyskim” – realizacja w 2022 r.
341.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/342/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie” – realizacja w 2022 r.
342.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/343/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrowieckiego .
343.pdf 0.68MB
Uchwała Nr LVI/344/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2021.
344.pdf 0.64MB
Uchwała Nr LVI/345/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok .
345.pdf 3.22MB
Uchwała Nr LVI/346/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok .
346.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LVI/347/2022 rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok.
347.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LVI/348/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego.
348.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LVII/349/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_349.pdf 13.40MB
Uchwała Nr LVII/350/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
uchwała​_350​_WPF.pdf 7.94MB
Uchwała Nr LVIII/351/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
Uchwała351.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LVIII/352/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11.
Uchwała352.pdf 0.28MB
Uchwała Nr LVIII/353/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok .
Uchwała​_353.pdf 15.62MB
Uchwała Nr LVIII/354/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_354.pdf 8.05MB
Uchwała nr LVIII/355/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Uchwała-355-.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LVIII/356/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Uchwała356.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LVIII/357/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego.
Uchwała357​_.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LIX/358/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.
Uchwała​_358.pdf 0.13MB
Uchwała Nr LIX/359/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
Uchwała​_359.pdf 0.13MB
Uchwała Nr LIX/360/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Uchwała​_360.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LIX/361/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_361.pdf 12.50MB
Uchwała Nr LIX/362/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_362.pdf 6.93MB
Uchwała Nr LIX/363/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_363.pdf 4.58MB
Uchwała Nr LIX/364/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_364.pdf 6.26MB
Uchwała Nr LIX/365/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 3, szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_365.pdf 0.14MB
Uchwała Nr LIX/366/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2021 rok.
Uchwała​_366.pdf 13.28MB
Uchwała Nr LIX/367/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+”.
Uchwała​_367.pdf 46.91MB
Uchwała Nr LX/368/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
uchwała​_368.pdf 0.73MB
Uchwała Nr LX/369/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2022 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_369.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LX/370/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_370.pdf 10.24MB
Uchwała Nr LX/371/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033.
uchwała​_​_371.pdf 6.91MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2022 13:39 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Filipczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2022 rok 9.0 19.07.2022 08:49 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 8.0 01.07.2022 10:15 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 7.0 02.06.2022 14:45 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 6.0 02.06.2022 08:36 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 5.0 25.04.2022 14:32 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 4.0 09.03.2022 15:07 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 3.0 09.03.2022 15:01 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 2.0 09.03.2022 14:59 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 1.0 07.02.2022 13:39 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}