W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały 2022 rok

Materiały

UCHWAŁA NR LIII/321/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO NA 2022 ROK.
budzet-321.pdf 19.25MB
UCHWAŁA NR LIII/322/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2022-2033.
WPF-322.pdf 7.38MB
UCHWAŁA NR LIV/323/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA GMINIE KUNÓW REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO POWIATU OSTROWIECKIEGO PN. „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0658T W KM OD 3+365 DO 3+590 ORAZ OD 4+458 DO 4+658”.
Uchwała​_nr​_323.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR LIV/324/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROWIECKIEGO NA 2022 R.
Budzet-1301.pdf 9.34MB
UCHWAŁA NR LIV/325/2022 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2022-2033.
WPF-1301.pdf 6.48MB
Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_LV-326-2022​_(2).pdf 7.41MB
Uchwała Nr LV/327/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała-LV-327-2022.pdf 9.93MB
Uchwała Nr LV/328/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_LV-328-2022.pdf 7.48MB
Uchwała LVI/329/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11”.
329.pdf 15.29MB
Uchwała Nr LVI/330/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
330.pdf 1.60MB
Uchwała Nr LVI/331/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
331.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LVI/332/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo–leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
332.pdf 0.97MB
Uchwała Nr LVI/333/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2026”.
333.pdf 1.46MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/335/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
335.pdf 0.43MB
Uchwała Nr LVI/336/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
336.pdf 4.76MB
Uchwała Nr LVI/337/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok .
uchwała​_337.pdf 9.61MB
Uchwała Nr LVI/338/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
uchwała​_338.pdf 6.43MB
Uchwała Nr LVI/339/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii ściennej północnej nawy bocznej – II etap we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie w zakresie ściany północnej, północnej nawy bocznej” – realizacja w 2022 r.
339.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/340/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie robót budowalnych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” – realizacja w 2022 r.
340.pdf 0.35MB
Uchwała Nr LVI/341/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wschodniej kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła (prezbiterium wraz z aneksami) w Ostrowcu Świętokrzyskim” – realizacja w 2022 r.
341.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/342/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie” – realizacja w 2022 r.
342.pdf 0.32MB
Uchwała Nr LVI/343/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrowieckiego .
343.pdf 0.68MB
Uchwała Nr LVI/344/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2021.
344.pdf 0.64MB
Uchwała Nr LVI/345/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok .
345.pdf 3.22MB
Uchwała Nr LVI/346/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok .
346.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LVI/347/2022 rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok.
347.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LVI/348/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego.
348.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LVII/349/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_349.pdf 13.40MB
Uchwała Nr LVII/350/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
uchwała​_350​_WPF.pdf 7.94MB
Uchwała Nr LVIII/351/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
Uchwała351.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LVIII/352/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11.
Uchwała352.pdf 0.28MB
Uchwała Nr LVIII/353/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok .
Uchwała​_353.pdf 15.62MB
Uchwała Nr LVIII/354/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_354.pdf 8.05MB
Uchwała nr LVIII/355/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Uchwała-355-.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LVIII/356/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Uchwała356.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LVIII/357/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego.
Uchwała357​_.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LIX/358/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.
Uchwała​_358.pdf 0.13MB
Uchwała Nr LIX/359/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
Uchwała​_359.pdf 0.13MB
Uchwała Nr LIX/360/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Uchwała​_360.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LIX/361/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_361.pdf 12.50MB
Uchwała Nr LIX/362/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_362.pdf 6.93MB
Uchwała Nr LIX/363/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_363.pdf 4.58MB
Uchwała Nr LIX/364/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała​_364.pdf 6.26MB
Uchwała Nr LIX/365/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 3, szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_365.pdf 0.14MB
Uchwała Nr LIX/366/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2021 rok.
Uchwała​_366.pdf 13.28MB
Uchwała Nr LIX/367/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+”.
Uchwała​_367.pdf 46.91MB
Uchwała Nr LX/368/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
uchwała​_368.pdf 0.73MB
Uchwała Nr LX/369/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2022 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_369.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LX/370/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_370.pdf 10.24MB
Uchwała Nr LX/371/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033.
uchwała​_​_371.pdf 6.91MB
Uchwała Nr LXI/372/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
uchwała​_372​_biblioteka.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LXI/373/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok
uchwała​_373​_budżet​_I.pdf 14.82MB
Uchwała Nr LXI/374/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033
uchwała​_374​_WPF​_I.pdf 7.69MB
Uchwała Nr LXI/375/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok
uchwała​_375​_budżet​_II.pdf 10.95MB
Uchwała Nr LXI/376/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033
uchwała​_376​_WPF​_II.pdf 6.72MB
Uchwała Nr LXI/377/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2022-2026
uchwała​_377​_muzeum.pdf 0.25MB
Uchwała Nr LXI/378/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
uchwała​_378​_pedagog.pdf 0.44MB
Uchwała Nr LXII/379/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
uchwała​_379.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LXII/380/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
uchwała​_380.pdf 3.74MB
Uchwała Nr LXII/381/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim
uchwała​_381.pdf 0.15MB
Uchwała Nr LXII/382/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia zasad zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowiecki
uchwała​_382.pdf 0.56MB
Uchwała Nr LXII/383/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia procedury dotyczącej nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowiecki
uchwała​_383.pdf 0.75MB
Uchwała Nr LXII/384/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
uchwała​_384.pdf 0.49MB
Uchwała Nr LXII/385/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok
uchwała​_385​_budżet.pdf 14.09MB
Uchwała Nr LXII/386/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033
uchwała​_386​_WPF.pdf 7.12MB
Uchwała Nr LXII/387/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę obronności
uchwała​_387​_petycja.pdf 0.99MB
Uchwała Nr LXII/388/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia zasad zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowiecki
uchwała​_388.pdf 0.59MB
Uchwała Nr LXIII/389/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
389.pdf 0.07MB
Uchwała Nr LXIII/390/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
390.pdf 0.07MB
Uchwała Nr LXIII/391/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich.
391.pdf 0.05MB
Uchwała Nr LXIII/392/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Powiatem Opatowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
392.pdf 0.05MB
Uchwała Nr LXIII/393/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
393.pdf 0.27MB
Uchwała Nr LXIII/394/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
394.pdf 0.12MB
Uchwała Nr LXIII/395/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2023 roku.
395.pdf 7.84MB
Uchwała Nr LXIII/396/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r.w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
396.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXIII/397/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
397.pdf 16.16MB
Uchwała Nr LXIII/398/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
WPF.pdf 8.76MB
Uchwała Nr LXIV/399/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_399.pdf 12.35MB
Uchwała Nr LXIV/400/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
Uchwała400.pdf 7.18MB
Uchwała Nr LXV/401/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2022 – 2026.
401.pdf 0.18MB
Uchwała Nr LXV/402/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2025”.
402.pdf 6.02MB
Uchwała Nr LXV/403/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała intencyjna w sprawie podjęcia działań mających na celu uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych dla Powiatu Ostrowieckiego w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.
403.pdf 0.61MB
Uchwała Nr LXV/404/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
404.pdf 8.92MB
Uchwała Nr LXV/405/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033.
405.pdf 7.39MB
Uchwała Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
406.pdf 16.87MB
Uchwała Nr LXV/407/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033.
407.pdf 6.64MB
Uchwała Nr LXV/408/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2023.
408.pdf 1.69MB
Uchwała Nr LXV/409/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2023.
409.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXV/410/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2023.
410.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2022 13:39 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2022 rok 15.0 17.01.2023 11:27 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 14.0 03.01.2023 15:26 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 13.0 15.12.2022 08:43 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 12.0 02.12.2022 09:57 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 11.0 25.10.2022 09:16 Magdalena Bajak
Uchwały 2022 rok 10.0 30.09.2022 14:14 Magdalena Bajak
Uchwały 2022 rok 9.0 19.07.2022 08:49 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 8.0 01.07.2022 10:15 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 7.0 02.06.2022 14:45 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 6.0 02.06.2022 08:36 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 5.0 25.04.2022 14:32 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 4.0 09.03.2022 15:07 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 3.0 09.03.2022 15:01 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 2.0 09.03.2022 14:59 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 1.0 07.02.2022 13:39 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}