W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały 2023 rok

Materiały

Uchwała Nr LXVI/411/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
LXVI-411-2023.pdf 8.95MB
Uchwała Nr LXVI/412/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033.
LXVI-412-2023.pdf 6.80MB
Uchwała Nr LXVI/413/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
LXVI-413-2023.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXVII/414/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
Budżet​_414.pdf 8.37MB
Uchwała Nr LXVII/415/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
WPF​_415.pdf 6.41MB
Uchwała Nr LXVIII/416/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/329/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11"
uchwała​_416.pdf 3.63MB
Uchwała Nr LXVIII/417/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
uchwała​_417.pdf 1.92MB
Uchwała Nr LXVIII/418/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_418.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LXVIII/419/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwała​_419.pdf 1.16MB
Uchwała Nr LXVIII/420/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwała​_420.pdf 2.24MB
Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie - III etap w zakresie polichromii ściennej balustrady chóru muzycznego"
uchwała​_421.pdf 0.34MB
Uchwała Nr LXVIII/422/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianego stropu z fasetą w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_422.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/423/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_423.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/424/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_424.pdf 0.37MB
Uchwała Nr LXVIII/425/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii sklepienia nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_425.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/426/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za najem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
uchwała​_426.pdf 0.59MB
Uchwała Nr LXVIII/427/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_427.pdf 10.94MB
Uchwała Nr LXVIII/428/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_428.pdf 6.76MB
Uchwała Nr LXVIII/429/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku dworca kolejowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwala429.pdf 0.67MB
Uchwała Nr LXVIII/430/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu zadań administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
uchwała​_430.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXVIII/431/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2022
uchwała​_431.pdf 1.55MB
Uchwała Nr LXVIII/432/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_432.pdf 3.41MB
Uchwała Nr LXVIII/433/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_433.pdf 0.50MB
Uchwała Nr LXVIII/434/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_434.pdf 0.72MB
Uchwała Nr LXVIII/435/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
uchwała​_435.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LXVIII/436/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
uchwała​_436.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXIX/437/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_437.pdf 8.51MB
Uchwała Nr LXIX/438/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_438.pdf 6.78MB
Uchwała Nr LXX/439/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego
uchwała​_439.pdf 6.34MB
Uchwała Nr LXX/440/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_440.pdf 6.35MB
Uchwała Nr LXXI/441/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_441​_zmiany​_w​_budżecie.pdf 7.58MB
Uchwała Nr LXXI/442/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 - 2033
uchwała​_442​_WPF.pdf 6.13MB
Uchwała Nr LXXII/443/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Dziś uczeń - jutro student" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz zawarcia umowy partnerskiej
uchwała​_443​_uczeń-student.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXXII/444/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_444​_budżet.pdf 11.58MB
Uchwała Nr LXXII/445/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_445​_WPF.pdf 6.72MB
Uchwała Nr LXXIII/446/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego
Uchwała​_446.pdf 0.12MB
Uchwała Nr LXXIII/447/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
Uchwała​_447.pdf 0.14MB
Uchwała Nr LXXIII/448/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Uchwała​_448.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LXXIII/449/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_449.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXIII/450/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/395/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_450.pdf 0.77MB
Uchwała Nr LXXIII/451/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego
Uchwała​_451.pdf 0.19MB
Uchwała Nr LXXIII/452/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
Uchwała​_452.pdf 0.37MB
Uchwała Nr LXXIII/453/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2022 rok
uchwała​_453.pdf 11.92MB
Uchwała LXXIV/454/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich
Uchwała​_454.pdf 0.21MB
Uchwała LXXIV/455/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_455.pdf 0.55MB
Uchwała LXXIV/456/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/413/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_456.pdf 0.31MB
Uchwała LXXIV/457/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_457.pdf 11.21MB
Uchwała LXXIV/458/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
Uchwała​_458.pdf 7.13MB
Uchwała LXXV/459/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023.
Uchwała​_​_459.pdf 0.77MB
Uchwała LXXV/460/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_460.pdf 12.36MB
Uchwała LXXV/461/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033.
Uchwała​_461.pdf 7.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 15:06 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2023 rok 14.0 16.08.2023 14:14 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 13.0 28.07.2023 09:05 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 12.0 04.07.2023 08:58 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 11.0 23.06.2023 14:10 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 10.0 06.06.2023 11:47 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 9.0 21.04.2023 09:24 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 8.0 17.04.2023 08:53 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 7.0 11.04.2023 13:42 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 6.0 05.04.2023 12:16 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 5.0 04.04.2023 08:32 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 4.0 03.04.2023 15:20 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 3.0 03.04.2023 14:47 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 2.0 03.02.2023 13:26 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 1.0 20.01.2023 15:06 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}