W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały 2023 rok

Materiały

Uchwała Nr LXVI/411/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
LXVI-411-2023.pdf 8.95MB
Uchwała Nr LXVI/412/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033.
LXVI-412-2023.pdf 6.80MB
Uchwała Nr LXVI/413/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
LXVI-413-2023.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXVII/414/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
Budżet​_414.pdf 8.37MB
Uchwała Nr LXVII/415/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
WPF​_415.pdf 6.41MB
Uchwała Nr LXVIII/416/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/329/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11"
uchwała​_416.pdf 3.63MB
Uchwała Nr LXVIII/417/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
uchwała​_417.pdf 1.92MB
Uchwała Nr LXVIII/418/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_418.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LXVIII/419/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwała​_419.pdf 1.16MB
Uchwała Nr LXVIII/420/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwała​_420.pdf 2.24MB
Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie - III etap w zakresie polichromii ściennej balustrady chóru muzycznego"
uchwała​_421.pdf 0.34MB
Uchwała Nr LXVIII/422/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianego stropu z fasetą w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_422.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/423/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_423.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/424/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_424.pdf 0.37MB
Uchwała Nr LXVIII/425/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii sklepienia nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim" - realizacja w 2023 r.
uchwała​_425.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXVIII/426/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za najem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
uchwała​_426.pdf 0.59MB
Uchwała Nr LXVIII/427/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_427.pdf 10.94MB
Uchwała Nr LXVIII/428/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_428.pdf 6.76MB
Uchwała Nr LXVIII/429/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku dworca kolejowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwala429.pdf 0.67MB
Uchwała Nr LXVIII/430/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu zadań administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
uchwała​_430.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXVIII/431/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2022
uchwała​_431.pdf 1.55MB
Uchwała Nr LXVIII/432/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_432.pdf 3.41MB
Uchwała Nr LXVIII/433/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_433.pdf 0.50MB
Uchwała Nr LXVIII/434/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok
uchwała​_434.pdf 0.72MB
Uchwała Nr LXVIII/435/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
uchwała​_435.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LXVIII/436/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
uchwała​_436.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXIX/437/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_437.pdf 8.51MB
Uchwała Nr LXIX/438/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_438.pdf 6.78MB
Uchwała Nr LXX/439/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego
uchwała​_439.pdf 6.34MB
Uchwała Nr LXX/440/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_440.pdf 6.35MB
Uchwała Nr LXXI/441/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_441​_zmiany​_w​_budżecie.pdf 7.58MB
Uchwała Nr LXXI/442/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 - 2033
uchwała​_442​_WPF.pdf 6.13MB
Uchwała Nr LXXII/443/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Dziś uczeń - jutro student" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz zawarcia umowy partnerskiej
uchwała​_443​_uczeń-student.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXXII/444/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_444​_budżet.pdf 11.58MB
Uchwała Nr LXXII/445/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_445​_WPF.pdf 6.72MB
Uchwała Nr LXXIII/446/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego
Uchwała​_446.pdf 0.12MB
Uchwała Nr LXXIII/447/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
Uchwała​_447.pdf 0.14MB
Uchwała Nr LXXIII/448/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Uchwała​_448.pdf 0.17MB
Uchwała Nr LXXIII/449/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_449.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXIII/450/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/395/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_450.pdf 0.77MB
Uchwała Nr LXXIII/451/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego
Uchwała​_451.pdf 0.19MB
Uchwała Nr LXXIII/452/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
Uchwała​_452.pdf 0.37MB
Uchwała Nr LXXIII/453/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2022 rok
uchwała​_453.pdf 11.92MB
Uchwała Nr LXXIV/454/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich
Uchwała​_454.pdf 0.21MB
Uchwała Nr LXXIV/455/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_455.pdf 0.55MB
Uchwała Nr LXXIV/456/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/413/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_456.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXIV/457/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_457.pdf 11.21MB
Uchwała Nr LXXIV/458/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
Uchwała​_458.pdf 7.13MB
Uchwała Nr LXXV/459/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023.
Uchwała​_​_459.pdf 0.77MB
Uchwała Nr LXXV/460/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_460.pdf 12.36MB
Uchwała Nr LXXV/461/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033.
Uchwała​_461.pdf 7.56MB
Uchwała Nr LXXVI/462/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_462.pdf 0.52MB
Uchwała Nr LXXVI/463/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 r.p
uchwała​_463.pdf 13.91MB
Uchwała Nr LXXVI/464/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_464.pdf 7.36MB
Uchwała Nr LXXVII/465/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Uchwała​_Nr​_465.pdf 3.72MB
Uchwała Nr LXXVII/466/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
Uchwała​_Nr​_466.pdf 0.54MB
Uchwała Nr LXXVII/467/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2024-2026”
Uchwała​_Nr​_467.pdf 10.07MB
Uchwała Nr LXXVII/468/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2023-2028”
Uchwała​_Nr​_468.pdf 6.79MB
Uchwała Nr LXXVII/469/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_Nr​_469.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXVII/470/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym lub znajdującym się na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała​_Nr​_470.pdf 2.08MB
Uchwała Nr LXXVII/471/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała​_Nr​_471.pdf 0.34MB
Uchwała Nr LXXVII/472/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych
Uchwała​_Nr​_472.pdf 0.46MB
Uchwała Nr LXXVII/473/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrowieckiemu lub jednostkom jemu podległym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej
Uchwała​_Nr​_473.pdf 1.73MB
Uchwała Nr LXXVII/474/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_474​_budżet​_I.pdf 14.50MB
Uchwała Nr LXXVII/475/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_475​_WPF​_I.pdf 7.72MB
Uchwała Nr LXXVII/476/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_476​_budżet​_II.pdf 7.37MB
Uchwała Nr LXXVII/477/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwał​_477​_WPF​_II.pdf 6.63MB
Uchwała Nr LXXVIII/478/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich .
Uchwała​_Nr​_478.pdf 0.20MB
Uchwała Nr LXXVIII/479/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2024 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
Uchwała​_Nr​_479.pdf 1.30MB
Uchwała Nr LXXVIII/480/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
Uchwała​_Nr​_480.pdf 0.54MB
Uchwała Nr LXXVIII/481/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_Nr​_481.pdf 13.04MB
Uchwała Nr LXXVIII/482/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033
Uchwała​_Nr​_482.pdf 7.47MB
Uchwała Nr LXXIX/483/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_483.pdf 0.54MB
Uchwała Nr LXXIX/484/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok
uchwała​_484.pdf 10.30MB
Uchwała Nr LXXIX/485/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033
uchwała​_485.pdf 6.63MB
Uchwała Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok
uchwała​_486.pdf 19.62MB
Uchwała Nr LXXX/487/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2033
uchwała​_487.pdf 7.61MB
Uchwała Nr LXXX/488/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: "Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - realizacja w latach 2024-2025
Uchwała​_488.pdf 0.41MB
Uchwała Nr LXXX/489/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - realizacja w 2024 r.
Uchwała​_489.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXXX/490/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św." w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - realizacja w r.
Uchwała​_490.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXXX/491/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: "Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - realizacja w 2024 r.
Uchwała​_491.pdf 0.33MB
Uchwała Nr LXXX/492/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na terenie Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2028"
Uchwała​_492.pdf 3.87MB
Uchwała Nr LXXX/493/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
Uchwała​_493.pdf 0.55MB
Uchwała Nr LXXX/494/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2024
Uchwała​_494.pdf 1.72MB
Uchwała Nr LXXX/495/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2024
Uchwała​_495.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXXX/496/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2024
Uchwała​_496.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 15:06 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2023 rok 20.0 03.01.2024 14:26 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 19.0 22.12.2023 11:14 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 18.0 18.12.2023 11:02 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 17.0 22.11.2023 14:37 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 16.0 02.11.2023 11:09 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 15.0 03.10.2023 14:58 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 14.0 16.08.2023 14:14 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 13.0 28.07.2023 09:05 Magdalena Moroń
Uchwały 2023 rok 12.0 04.07.2023 08:58 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 11.0 23.06.2023 14:10 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 10.0 06.06.2023 11:47 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 9.0 21.04.2023 09:24 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 8.0 17.04.2023 08:53 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 7.0 11.04.2023 13:42 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 6.0 05.04.2023 12:16 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 5.0 04.04.2023 08:32 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 4.0 03.04.2023 15:20 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 3.0 03.04.2023 14:47 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 2.0 03.02.2023 13:26 Magdalena Bajak
Uchwały 2023 rok 1.0 20.01.2023 15:06 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}