W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udzielenie pomocy prawnej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Informacja o karcie
  • Formularz F5d-P/7/2 - obowiązuje od 24.12.2019r.
  • Karta Opisu Usługi RK.0143.1.2021
  • Stan na dzień 01.09.2021r.
Kto odpowiada za prowadzenie sprawy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pokój nr 208, II piętro, tel. 41 260 47 80, e-mail: rzecznik.konsum@konecki.powiat.pl

Podstawa prawna wykonywania usługi
  1. Ustawa z dn. 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
  2. Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  3. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi. Konsumenci mogą zwracać się także o udzielenie pomocy prawnej w innej formie niż pisemna, mianowicie: osobiście, telefonicznie lub elektronicznie (dotyczy to między innymi porad udzielanych w celach informacyjnych, edukacyjnych, udzielanych przed powstaniem stosunku prawnego oraz świadczonej pomocy w sporządzaniu pism reklamacyjnych i sądowych).
  2. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą opisywany przez konsumenta stan faktyczny sprawy oraz zasadność wniosku (dokumenty wymagane zależnie od rodzaju sprawy).
Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Stanisława Staszica 2 – parter, pokój nr 1. 

Opłaty

Nie dotyczy.

Sposób załatwienia sprawy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, świadczy pomoc w zakresie sporządzania pism reklamacyjnych i sądowych, a także występuje do przedsiębiorców o udzielenie wyjaśnień oraz prowadzi mediacje w tych sprawach. Rzecznik udziela porad konsumentom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie (także drogą elektroniczną), prowadzi również postępowania na wniesiony przez konsumenta pisemny wniosek. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej rozpatrywany jest pod względem formalnym (między innymi dla określenia statusu wnioskodawcy jako konsumenta, ustalenia właściwości rzecznika w sprawie), jak i materialnym (ocena zasadności wniosku).

Zakres podjętych działań zależny jest od oceny, wynikającej z dokumentacji załączonej do wniosku, sytuacji faktycznej w związku z jej oceną prawną. W poszczególnych przypadkach możliwe jest zakończenie postępowania na etapie wstępnej oceny (np. ze względu na możliwość skorzystania przez konsumenta z postępowania reklamacyjnego, bezzasadność żądań konsumenta). W przypadku, kiedy wystąpienie rzecznika oraz mediacja z przedsiębiorcą nie doprowadzają do załatwienia sprawy zgodnie z oczekiwaniami konsumenta, rzecznik w ramach pomocy prawnej może sporządzić dla konsumenta pozew do sądu powszechnego lub konsumenckiego (udziela także pomocy w toczącym się postępowaniu sądowym). W zakresie swej działalności rzecznik współpracuje z innymi organami ochrony praw i interesów konsumentów (przekazuje wnioski konsumentów do rozpoznania, dokonuje zgłoszeń czynów niezgodnych z prawem, wnosi o podjęcie prawem przewidzianych działań).

Odbiór decyzji

Osobiście, telefonicznie, listownie.

Termin załatwienia sprawy

Porady i informacje ogólne oraz pomoc w sporządzaniu pism reklamacyjnych i sądowych udzielana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności pisemnego wystąpienia rzecznika do przedsiębiorcy, termin załatwienia sprawy uzależniony jest od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy lub zajęcie stanowiska przez inny organ albo instytucję).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Nie dotyczy.

Materiały

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi
wniosek​_o​_udzielenie​_pomocy​_prawnej.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2021 13:09 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Bogacka-Urban
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udzielenie pomocy prawnej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 1.0 06.09.2021 13:09 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}