W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LV Sesja Rady Powiatu w Końskich

26.05.2023

W piątek 26 maja 2023 roku odbyła się​​​​​​​ LV sesja Rady Powiatu Koneckiego. Po sprawdzeniu quorum przez przewodniczącego Rady – Zbigniewa Kowalczyka i przyjęciu porządku obrad, głos zabrał starosta – Grzegorz Piec, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 szczegółowo zreferował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Stanisław Mościński. Kolejny punkt obrad odnosił się do oceny realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. W tym punkcie radni poprosili o możliwość zadania szczegółowych pytań przedstawicielom koneckiego szpitala, których tym razem zabrakło na sesji. Z tej przyczyny sprawę postanowiono kontynuować, na kolejnej sesji.

LV Sesja Rady Powiatu w Końskich

W punkcie 6, jako pierwsza głos zabrała skarbnik – Edyta Drążkiewicz, która przedstawiła informację odnoszące się do dwóch pierwszych podpunktów w tym punkcie, odnoszących się zarówno do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu. Niepokój radnych wzbudziły dane o deficycie powiatu, gdzie jak podkreśliła skarbnik, dochody, które jednostka obecnie otrzymuje i pozyskuje, zdecydowanie nie wystarczają na bieżące potrzeby. Kolejne projekty dotyczyły skarg na dyrektorów I i II LO w Końskich. W tej kwestii radni poddali projekty pod głosowanie. Punkt 7 dotyczył oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Powiatu Koneckiego. Na pytania radnych odpowiadała Izabela Kaliś – zastępca dyrektor PCPR w Końskich. Pani dyrektor podkreśliła, bardzo małe zainteresowanie kandydatów na rodziny zastępcze, co stanowi obecnie istotny problem, z którym borykają się powiaty na terenie całego kraju. W tej części sesji radni pytali również o stan szybkiego starzenia się społeczeństwa na terenie naszego powiatu i dane statystyczne w tej kwestii. Następnie radni rozpatrywali sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Końskich za 2022 rok. Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z Rocznej Współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Radni rozpatrywali również raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2022 rok. Sprawozdanie z kontroli w Bursie Szkolnej, które zostało przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną, przedstawiała jej przewodnicząca radna - Dorota Duda. Natomiast radny Michał Cichocki przedstawił protokół z kontroli, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. W tym głosowaniu radni zagłosowali: 16 głosów za i 2 głosy sprzeciw. Sprawy różne były ostatnim punktem LV sesji Rady Powiatu.

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}