W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obsługa interesantów

Od dnia 05.07.2021r. wszelkie dokumenty i wnioski przyjmuje się:

1. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w godzinach od 7:30 do 15:00

2. Elektronicznie, o ile przepisy szczególne dopuszczają taką formę za pośrednictwem poczty email: starosta@powiat.jaslo.pl, geodezja@powiat.jaslo.pl, ab@powiat.jaslo.pl, komunikacja@powiat.jaslo.pl, os@powiat.jaslo.pl, prk@powiat.jaslo.pl  poprzez platformę https://epuap.gov.pl i https://obywatel.gov.pl/

3. Dokumenty w formie papierowej przesyłane za pomocą operatora pocztowego.

4. Interesanci będą mogli uzyskiwać informacje dzwoniąc pod numery telefonów:

Sekretariat Starosty  +48 13 448 64 00

Kancelaria Ogólna +48 13 448 34 10

Wydział Komunikacji i Transportu +48 13 448 64 57

Wydział Architektury i Budownictwa +48 13 448 64 35

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  +48 13 448 64 71

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa +48 13 448 64 52

Powiatowy Rzecznik Konsumentów +48 13 448 64 43

Od dnia 05.07.2021r. strony postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy mają zapewniony czynny (bezpośredni)  udział w każdym stadium postępowania, w tym możliwość wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz ich uwierzytelnienia. Powyższe dotyczy również akt spraw zakończonych.Udostępnianie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika Urzędu, w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej- wejście W2) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerami telefonów wskazanych w ust. 2.

W tym samym czasie w pomieszczeniu, gdzie będą udostępniane akta, będzie mógł przebywać tyko jeden interesant i jeden urzędnik.

Istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu i obsługi petentów nie będących stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Obsługa odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty,  w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej- wejście W2).  Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku w sytuacjach  o których  mowa w ust 3 i 4, będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez obowiązkowe użycie maski ochronnej oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Starostwa.

Kasa w Starostwie Powiatowym w Jaśle znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku  i będzie czynna w godzinach od 07:30 do 14:45.

Interesanci będą mogli także dokonywać płatności w banku na numery kont Starostwa Powiatowego w Jaśle:

Opłata komunikacyjna: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007

Opłata geodezyjna: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa: 80 8636 0005 2001 0004 5740 0008

Opłata skarbowa będzie dokonywana na konto Urzędu Miasta Jasła 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Internetowa rejestracja do kolejki  

Od dnia 05.07.2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w następujący sposób:

  1. sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu kolejkowego, poprzez pobranie biletu (biletomat w holu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle) lub poprzez rezerwację internetową na stronie https:\\bezkolejki.eu\spjaslo
  2. zapoznawanie się z aktami prowadzonych postepowań dotyczących cofania/zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami będzie odbywać się w pokoju nr 8 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4742000).
  3. sprawy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie: krajowego transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia), prowadzenia stacji kontroli pojazdów/ośrodka szkolenia kierowców, sprawy dotyczące instruktorów/wykładowców nauki jazdy i diagnostów oraz sprawy dotyczące przewozów pojazdami nienormatywnymi (zezwolenia kat. II i III) załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4486459).
  4. sprawy związane z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, usuwaniem pojazdów z drogi, nadawaniem cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wydawaniem decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w pojeździe załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4486456).

 

Kontakt telefoniczny do Wydziału Komunikacji i Transportu :

+48 13 448 64 56 (Naczelnik Wydziału),

+48 13 448 64 55 (prawa jazdy),

+48 13 448 64 57, 13-4486458 (rejestracja pojazdów),

+48 13 448 64 59 (Zastępca Naczelnika Wydziału, transport, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów).

Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel:

Sekretariat Starosty +48 13 448 64 00
Kancelaria Ogólna  +48 13 448 34 10
Wydział Komunikacji i Transportu +48 13 448 64 57
Wydział Architektury i Budownictwa  +48 13 448 64 35
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości +48 13 448 64 71
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa    +48 13 448 64 52
Powiatowy Rzecznik Konsumentów +48 13 448 64 43

 

{"register":{"columns":[]}}