W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady  ich  udostępniania.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ab@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 431

 •          Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
os@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 451

 •          Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi i terenów na których występują te ruchy

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
finanse@powiat.jaslo.pl
(013) 44 83 410

 •         Rejestr rachunków dochodów Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu opłat geodezyjnych
 •         Rejestr umów i porozumień wywołujących skutki finansowe

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

geodezja@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 471

 •         Rejestr ewidencji gruntów i budynków,

WYDZIAŁ EDUKACJI
edu@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 404

 •         Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
promocja@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 449

 •         Rejestr stowarzyszeń
 •         Rejestr stowarzyszeń zwykłych
 •         Rejestr fundacji
 •         Rejestr ochotniczych straży pożarnych
 •         Rejestr uczniowskich klubów sportowych
 •         Rejestr społecznych opiekunów zabytków

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
komunikacja@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 455

 •         Ewidencja Kierowców
 •         Ewidencja Pojazd
 •         Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 •         Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 •         Ewidencja instruktorów nauki jazdy
 •         Ewidencja projektów zatwierdzonych zmian organizacji ruchu

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
sekretarz@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 422

 •         Rejestr uchwał Zarządu Powiatu  w Jaśle
 •         Rejestr uchwał Rady Powiatu w Jaśle
 •         Dziennik strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego
 •         Rejestr porozumień zawieranych przez Starostę Jasielskiego lub Powiat Jasielski
 •         Rejestr zarządzeń Starosty Jasielskiego
 •         Rejestr wniosków

SAMODZIELNIE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
kontrola@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 407

 •         Rejestr skarg

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
prk@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 412

 •         Ewidencja udzielanych porad

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Piotr Klimek - inspektor w Wydziale Organizacji i Kadr,

(013) 44 86 443
p.klimek@powiat.jaslo.pl

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA:
Dane z ewidencji są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Materiały

Rejestr stowarzyszeń
Rejestr​_stowarzyszeń.pdf 0.37MB
Rejestr klubów sportowych
Rejestr​_klubów​_sportowych.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}