W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydziały

Wydział Organizacji i Kadr

adresy e-mail do spraw związanych z:

Archiwum zakładowym:  archiwumzakladowe@powiat.jaslo.pl

Biurem Rady Powiatu:     biurorady@powiat.jaslo.pl

Dostępnością:                   dostepnosc@powiat.jaslo.pl

Fakturami:                         faktury@powiat.jaslo.pl

Informatyką:                     informatyk@powiat.jaslo.pl

Zakupami:                         zakupy@powiat.jaslo.pl

Zaopatrzeniem:                zaopatrzenie@powiat.jaslo.pl

 


Agnieszka Maciejowska-Rzemińska
Sekretarz Powiatu
sekretarz@powiat.jaslo.pl
tel. 13 448 64 12


Anna Bara
Kierownik Biura Rady
tel. 13 448 64 53


Piotr Klimek
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego,
Koordynator ds. Dostępności
tel. 13 448 64 43


Alicja Adamska
tel. 13 474 20 06


Renata Dubiel


Grzegorz Gozdecki
tel. 13 448 64 23


Joanna Kosiba


Paweł Krajciewicz
tel. 13 448 64 23


Robert Lechowski


Piotr Litwa
tel. 13 448 64 43


Maria Majewska
tel. 13 448 64 11


Małgorzata Niemczyńska


Patrycja Nocek-Dubiel


Marcin Nowak


Dorota Paściak
tel. 13 448 64 54


Agata Piwowar


Anna Rączka
tel. 13 448 64 11


Klaudia Samborska


Sabina Stefanik
tel. 13 448 64 00


Alicja Szpak
tel. 13 448 64 24


 

Wydział Finansowo-Księgowy

adres e-mail: finanse@powiat.jaslo.pl

Krystyna Wąsik
Skarbnik Powiatu
tel. 13 448 64 94


Wojciech Stefanik
Główny Księgowy
tel. 13 448 64 17


Iga Basista
tel.: 13 448 64 17


Paulina Giemza
tel. 13 448 64 93


Ewa Kalina
tel. 13 448 64 19


Wiesława Lichończak
tel. 13 448 64 16


Marta Ochwat
tel. 13 448 64 18


Agnieszka Stelmach
tel. 13 448 64 16


Justyna Stygar
tel. 13 448 64 07


Małgorzata Wiśniowska
tel. 13 448 64 27


Alicja Zając
tel. 13 448 64 19


Justyna Żychowska
tel.: 13 448 64 93

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

adres e-mail: geodezja@powiat.jaslo.pl

Mariusz Pabisz
Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 13 448 64 73


Rafał Czech
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 13 448 64 72


Konrad Marek
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości
tel. 13 448 64 74


Gabriel Waliszko
Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
tel. 13 448 64 66 


Martyna Binkowicz
tel. 13 448 64 80


Jolanta Czopor
tel. 13 448 64 85


Aleksandra Dranka


Łukasz Gajda


Joanna Głowacka- Naparło


Patrycja Goleń


Mirosław Kasprzyk


Tomasz Kmieć
tel. 13 448 64 82


Agata Kosiba
tel. 13 448 64 86


Iwona  Łobodzińska
tel. 13 448 64 85


Przemysław Majka
tel. 13 448 64 79


Paulina Niszczak


Stanisław  Nowak
tel. 13 448 64 66


Sabina Piątek
tel. 13 448 64 74


Gabriela Półtorak


Joanna Rak
tel. 13 448 64 30


Marek Sitek
tel. 13 448 64 76


Ewa Sokołowska-Makowiecka


Anna Styczyńska
tel. 13 448 64 86


Dorota Sypień
tel. 13 448 64 83


Agnieszka Syzdek
tel. 13 448 64 81


Ewa Szpak


Małgorzata Szpak


Agata Szudy
tel. 13 448 64 81


Justyna Tuchowska


Renata Żądło


Wydział Architektury i Budownictwa

adres e-mail: ab@powiat.jaslo.pl

Andrzej Babiarz
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
tel. 13 448 64 31


Maria Dominik


Angelika Hajnosz
tel. 13 448 64 32


Marlena Jasion-Przybyłowska
tel. 13 448 64 34


Agnieszka Korzeniowska
tel. 13 448 64 32


Małgorzata Kuźniar
tel. 13 448 64 34


Jacek Majewski
tel. 13 448 64 33


Monika Nowosielska


Renata Powroźnik
tel. 13 448 64 32


Beata Skocz
tel. 13 448 64 35


Anna Socha
tel. 13 448 64 33


Aneta Trzeciak-Szafarz
tel. 13 448 64 35


 

Wydział Edukacji

adres e-mail: edukacja@powiat.jaslo.pl

Andrzej Papciak
Naczelnik Wydziału Edukacji
tel. 13 448 64 03


Monika Gustek
Zastępca Naczelnika
tel. 13 448 64 02


Mariusz Augustynek
tel. 13 448 64 04


Łukasz Gajda


Katarzyna Kulewicz
tel.: 13 448 64 04

Wydział Komunikacji i Transportu

adres e-mail: komunikacja@powiat.jaslo.pl

Anna Klinger
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
tel. 13 448 64 56


Sergiusz Hadała
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
tel. 13 448 64 59


Marcin Bajorek
tel. 13 448 64 55


Anna Betlej
tel. 13 448 64 58


Iwona Gajda


Katarzyna Goleń


Monika Gorczyca
tel. 13 474 20 02


Barbara Gotfryd
tel. 13 448 64 58


Dawid Herbut


Katarzyna Kosiba


Bożena Machowska
tel.: 13 448 64 58


Dorota Maziarz
tel. 13 448 64 55


Ewa Piekarczyk
tel. 13 474 20 00


Danuta Sendra
tel. 13 448 64 58


Mariola Suchan


Agnieszka Węgrzynowska
tel. 13 448 64 57


Marcin Wietecha
tel. 13 448 64 59


Magdalena Wojdyła


Małgorzata Zabawa
tel. 13 448 64 58


 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

adres e-mail: os@powiat.jaslo.pl

Tomasz Klich
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 13 448 64 51


Małgorzata Gorczyca
tel. 13 474 20 15


Aleksandra Miśkowicz
tel. 13 448 64 52


Bartosz Rogoziński
Geolog powiatowy
tel. 13 474 20 15


Karolina Ryba
tel. 13 448 64 52


Andrzej Stefanik
tel. 13 448 64 50


Daniel Żarnowski
tel. 13 448 64 50


Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży

adres e-mail: pczk@powiat.jaslo.pl

Tadeusz Walczyk        
Naczelnik Wydziału  ds. Koordynacji Powiatowych Służb Inspekcji i Straży
tel. 13 448 64 15


Gabriela Gutkowska
tel. 13 448 64 14


Magdalena Wójcik


Robert Zawisza
tel. 13 448 64 14


Wydział Inwestycji

adres e-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl

Ewa Dubiel
Naczelnik Wydziału Inwestycji
tel. 13 448 64 08


Agnieszka Cieśla


Bogusław Ciołkosz


Magdalena Furman


Henryk Kosiek


Barbara Kuchta


Grzegorz Piątek


Anna Stygar

 

Wydział Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych

adres e-mail: promocja@powiat.jaslo.pl , fundusze@powiat.jaslo.pl


Bogusław Ciołkosz
p.o. Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych
tel. 13 448 64 37

Andrzej Konopka
Z-ca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych
tel. 13 448 64 09


Joanna Maziarz - Pietruszka


Monika Niziołek
tel. 13 448 64 05


Sylwia Pilek


Anna Polakiewicz
tel. 13 448 64 49


Adam Rabenda


Agnieszka Wojdyła


Biuro Radców Prawnych

adres e-mail: brp@powiat.jaslo.pl

Katarzyna Cholewiak- Stęperska
tel. 13 448 64 65


Miłosz Leszkiewicz
tel. 13 448 64 65

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony p. pożarowej

Janusz Kocimowski
tel. 13 448 64 43

{"register":{"columns":[]}}