W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Załatw sprawę

Obsługa interesantów oraz przyjmowanie dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Jaśle w związku ze stanem epidemii

Informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wszelkie dokumenty i wnioski przyjmuje się:
 

- elektronicznie, o ile przepisy szczególne dopuszczają taką formę za pośrednictwem poczty emailstarosta@powiat.jaslo.plgeodezja@powiat.jaslo.plab@powiat.jaslo.plkomunikacja@powiat.jaslo.plos@powiat.jaslo.plprk@powiat.jaslo.pl

- poprzez platformę https://epuap.gov.pl i https://obywatel.gov.pl/

- dokumenty w formie papierowej przesyłane za pomocą operatora pocztowego.


Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel:

 
  • Sekretariat Starosty: 13 448 64 00
  • Kancelaria Ogólna: 13 448 34 10
  • Wydział Komunikacji i Transportu: 13 448 64 57
  • Wydział Architektury i Budownictwa: 13 448 64 35
  • Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości: 13 448 64 71
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 13 448 64 52
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 13 448 64 43


Informujemy, że wnioski w formie papierowej można składać także w Starostwie Powiatowym w Jaśle w godzinach od 7:30-15:00 do przygotowanych w tym celu pojemników znajdujących się na parterze budynku przy głównym wejściu do Starostwa, po ich wcześniejszym spakowaniu w koperty.

Złożone wnioski będą rozpatrywane po upływie 2 dni od wrzucenia do pojemników.

Strony postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz ich uwierzytelnienia. Powyższe dotyczy również akt spraw zakończonych.

Udostępnianie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika urzędu, w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej - wejście W2) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu (numery podane wyżej).

W tym samym czasie w pomieszczeniu, gdzie będą udostępniane akta, będzie mógł przebywać tyko jeden interesant i jeden urzędnik.

Równocześnie informujemy, że istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu i obsługi petentów nie będących stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Obsługa odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej - wejście W2).

Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez użycie maski ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłaniając usta i nos) oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Starostwa.

INFORMACJA dotycząca zmiany w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji i Transportu

Sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Jaśle (wejście główne do budynku Starostwa – wejście W1).

Stanowisko nr 1 – rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych (z powodu braku miejsca na wpis kolejnego badania technicznego lub zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym), wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego – na stanowisku tym odbywa się weryfikacja dokumentów (w godz. 7:30-12:00) oraz wydawanie dokumentów (w godz. 12:00-15:00).

Stanowisko nr 2, 3, 4 – obsługa tzw. szybkich spraw tj. dokonywanie stałej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych, dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu, zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu i nabyciu pojazdu, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dokumencie (dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu) – w godz. 7:30 - 15:00.

Stanowisko nr 5 – sprawy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (przyjmowanie wniosków, wydawanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie praw jazdy) – w godz. 7:30 - 15:00.

Zapoznawanie się z aktami prowadzonych postępowań dotyczących cofania/zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13 4486455).

Sprawy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie: krajowego transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia), prowadzenia stacji kontroli pojazdów/ośrodka szkolenia kierowców, sprawy dotyczące instruktorów/wykładowców nauki jazdy i diagnostów oraz sprawy dotyczące przewozów pojazdami nienormatywnymi (zezwolenia kat. II i III) załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13 4486459).

Sprawy związane z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, usuwaniem pojazdów z drogi, nadawaniem cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wydawaniem decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w pojeździe załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13 4486456).

Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez obowiązkowe użycie maski ochronnej lub przyłbicy (ewentualnie w inny sposób zasłaniając usta i nos) oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Starostwa.

Kasa w Starostwie Powiatowym w Jaśle jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:45 na parterze w punkcie obsługi klienta.

W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta bankowe:


Opłata komunikacyjna: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007

Opłata geodezyjna: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa: 80 8636 0005 2001 0004 5740 0008

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta:  33 8627 1011 2001 0048 6891 0003