W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Załatw sprawę

                                                             Informacja

   W celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Jaśle prosimy

      przynosić wyłącznie dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.

Do Urzędu prosimy nie wnosić żadnych reklamówek z zakupami, toreb, paczek, itp.

 


 

Obsługa interesantów oraz przyjmowanie dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Jaśle
 

- Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Starostwa tj.:
   od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00

- elektronicznie, o ile przepisy szczególne dopuszczają taką formę za pośrednictwem poczty email: starosta@powiat.jaslo.plgeodezja@powiat.jaslo.plab@powiat.jaslo.plkomunikacja@powiat.jaslo.plos@powiat.jaslo.plprk@powiat.jaslo.pl

- poprzez platformę https://epuap.gov.pl i https://obywatel.gov.pl/

- dokumenty w formie papierowej przesyłane za pomocą operatora pocztowego.


Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel:

  • Sekretariat Starosty: 13 448 64 00
  • Kancelaria Ogólna: 13 448 34 10
  • Wydział Komunikacji i Transportu: 13 448 64 57
  • Wydział Architektury i Budownictwa: 13 448 64 35
  • Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości: 13 448 64 71
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 13 448 64 52
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 13 448 64 43


Strony postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz ich uwierzytelnienia. Powyższe dotyczy również akt spraw zakończonych.

Równocześnie informujemy, że istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu i obsługi petentów nie będących stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

INFORMACJA dotycząca zmiany w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji i Transportu
 

Od dnia 05.07.2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (wejście główne do budynku Starostwa – wejście W1) w następujący sposób:

sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu kolejkowego, poprzez pobranie biletu (biletomat w holu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle) lub poprzez rezerwację internetową na stronie https:\\bezkolejki.eu\spjaslo

Kontakt telefoniczny do Wydziału Komunikacji i Transportu :

13 448 64 56 (Naczelnik Wydziału),

13 448 64 55 (prawa jazdy),

13 448 64 57, 13 448 64 58, 13 474 20 02 (rejestracja pojazdów),

13 448 64 59 (Zastępca Naczelnika Wydziału, transport, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów).

 

Kasa w Starostwie Powiatowym w Jaśle jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:45 na parterze w punkcie obsługi klienta.


Numery kont bankowych starostwa

W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta bankowe:


Opłata komunikacyjna: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007

Opłata geodezyjna: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa: 80 8636 0005 2001 0004 5740 0008

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta:  33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 

{"register":{"columns":[]}}