W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Załatw sprawę

Obsługa interesantów oraz przyjmowanie dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Jaśle w związku ze stanem epidemii

Informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wszelkie dokumenty i wnioski przyjmuje się:
 

- elektronicznie, o ile przepisy szczególne dopuszczają taką formę za pośrednictwem poczty emailstarosta@powiat.jaslo.plgeodezja@powiat.jaslo.plab@powiat.jaslo.plkomunikacja@powiat.jaslo.plos@powiat.jaslo.plprk@powiat.jaslo.pl

- poprzez platformę https://epuap.gov.pl i https://obywatel.gov.pl/

- dokumenty w formie papierowej przesyłane za pomocą operatora pocztowego.


Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel:

 
 • Sekretariat Starosty: 13 448 64 00
 • Kancelaria Ogólna: 13 448 34 10
 • Wydział Komunikacji i Transportu: 13 448 64 57
 • Wydział Architektury i Budownictwa: 13 448 64 35
 • Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości: 13 448 64 71
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 13 448 64 52
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 13 448 64 43


Informujemy, że wnioski w formie papierowej można składać także w Starostwie Powiatowym w Jaśle w godzinach od 7:30-15:00 do przygotowanych w tym celu pojemników znajdujących się na parterze budynku przy głównym wejściu do Starostwa, po ich wcześniejszym spakowaniu w koperty.

Złożone wnioski będą rozpatrywane po upływie 2 dni od wrzucenia do pojemników.

Strony postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz ich uwierzytelnienia. Powyższe dotyczy również akt spraw zakończonych.

Udostępnianie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika urzędu, w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej - wejście W2) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu (numery podane wyżej).

W tym samym czasie w pomieszczeniu, gdzie będą udostępniane akta, będzie mógł przebywać tyko jeden interesant i jeden urzędnik.

Równocześnie informujemy, że istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu i obsługi petentów nie będących stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Obsługa odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w lokalu Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 (oznaczone wejście od strony Banku Spółdzielczego przy rampie wjazdowej - wejście W2).

Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez użycie maski ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłaniając usta i nos) oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Starostwa.

INFORMACJA dotycząca zmiany w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji i Transportu
 

Od dnia 05.07.2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (wejście główne do budynku Starostwa – wejście W1) w następujący sposób:

 1. sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu kolejkowego, poprzez pobranie biletu (biletomat w holu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle) lub poprzez rezerwację internetową na stronie https:\\bezkolejki.eu\spjaslo
 2. zapoznawanie się z aktami prowadzonych postepowań dotyczących cofania/zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami będzie odbywać się w pokoju nr 8 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4742000).
 3. sprawy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie: krajowego transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia), prowadzenia stacji kontroli pojazdów/ośrodka szkolenia kierowców, sprawy dotyczące instruktorów/wykładowców nauki jazdy i diagnostów oraz sprawy dotyczące przewozów pojazdami nienormatywnymi (zezwolenia kat. I i II) załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4486459).
 4. sprawy związane z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, usuwaniem pojazdów z drogi, nadawaniem cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wydawaniem decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w pojeździe załatwiane są w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr tel. 13- 4486456).

Kontakt telefoniczny do Wydziału Komunikacji i Transportu :

13 -4486456 (Naczelnik Wydziału),

13- 4486455 (prawa jazdy),

13 -4486457, 13-4486458, 13-4742002 (rejestracja pojazdów),

13- 4486459 (Zastępca Naczelnika Wydziału, transport, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów).

Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez obowiązkowe użycie maski ochronnej lub przyłbicy (ewentualnie w inny sposób zasłaniając usta i nos) oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Starostwa.

Kasa w Starostwie Powiatowym w Jaśle jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:45 na parterze w punkcie obsługi klienta.

W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta bankowe:


Opłata komunikacyjna: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007

Opłata geodezyjna: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa: 80 8636 0005 2001 0004 5740 0008

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta:  33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 

{"register":{"columns":[]}}