W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

WYBORY 2024

Materiały

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029
Zarządzenie​_Nr​_233​_23​_Wojewody​_Podkarpackiego​_z​_dnia​_21​_listopada​_2023​_r.pdf 1.48MB
Zarządzenie Nr 244/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r . w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029
Zarządzenie​_Nr​_244​_23​_Wojewody​_Podkarpackiego​_z​_dnia​_7​_grudnia​_2023​_r​_zmieniającego​_zarządzenie​_Nr​_233​_23​_Wojewody​_Podkarpackiego​_z​_dnia​_21​_listopada​_2023​_r​_.pdf 0.36MB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rozporządzenie​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_29​_stycznia​_2024​_r​_w​_sprawie​_zarządzenia​_wyborów​_do​_rad​_gmin,​_rad​_powiatów,​_sejmików​_województw​_i​_rad​_dzielnic​_mst​_Warszawy​_oraz​_wyborów​_wójtów,​_burmistrzów​_i​_prezydentów​_miast.pdf 0.64MB
Uchwała Nr 25​_2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Uchwała​_Nr​_25​_2024​_Państwowej​_Komisji​_Wyborczej​_z​_dnia​_23​_stycznia​_2024​_r​_w​_sprawie​_sposobu​_zgłaszania​_kandydatów​_na​_członków​_terytorialnych​_komisji​_wyborczych,​_wzoru​_zgłoszenia​_oraz​_zasad​_powoływania​_tych​_komisji.pdf 0.19MB
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 5 lutego 2024 roku
Obwieszczenie​_Starosty​_Jasielskiego​_z​_dnia​_5​_lutego​_2024​_roku.pdf 0.12MB
Uchwała nr 42/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
1707371116​_uchwala-nr-42-2024.pdf 0.17MB
Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1707385868​_uchwala-nr-43-2024.pdf 0.11MB
Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
PKW Aktualności
Postanowienie Nr 172/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie​_Nr​_172​_2024​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Krośnie​_I​_z​_dnia​_27​_lutego​_2024​_r​_w​_sprawie​_powołania​_terytorialnych​_komisji​_wyborczych​_w​_wyborach​_organów​_jednostek​_samorządu​_terytorialnego.pdf 4.52MB
Postanowienie Nr 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie​_Nr​_173​_2024​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Krośnie​_I​_z​_dnia​_27​_lutego​_2024​_r​_w​_sprawie​_zwołania​_pierwszych​_posiedzeń​_terytorialnych​_komisji​_wyborczych​_w​_wyborach​_organów​_jednostek​_samorządu​_terytorialnego.pdf 0.13MB
Informacja o składzie i dyżurach PKW
informacja​_o​_skladzie​_i​_dyzurach.pdf 0.34MB
Informacja Nr 2 PKW w Jaśle o dyżurach
Informacja​_Nr​_2.pdf 0.27MB
Uchwała Nr 1 PKW w Jaśle - w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego
Uchwała​_Nr​_1​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_wybory​_Zastępcy​_Przewodniczącego.pdf 0.25MB
Uchwała Nr 2 PKW w Jaśle - w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki
Uchwała​_Nr​_2​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_powołania​_pełnomocnika​_do​_spraw​_informatyki.pdf 0.23MB
Uchwała Nr 3 PKW w Jaśle - w sprawie powołania zespołu informatycznego
Uchwała​_Nr​_3​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_powołania​_zespołu​_informatycznego.pdf 0.23MB
Uchwała Nr 4 PKW w Jaśle - w sprawie wezwania osoby zgłaszającej do usunięcia wady zgłoszenia
Uchwała​_Nr​_4​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_wezwania​_osoby​_zgłaszającej​_do​_usunięcia​_wady​_zgłoszenia.pdf 0.59MB
Uchwała Nr 5 PKW w Jaśle - w sprawie skreślenia kandydata
Uchwała​_Nr​_5​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_skreślenia​_kandydata.pdf 0.46MB
Uchwała Nr 6 PKW w Jaśle w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle
Uchwała​_Nr​_6​_PKW​_w​_Jaśle​_w​_sprawie​_zarządzenia​_wydrukowania​_obwieszczenia​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatów​_do​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle.pdf 0.32MB
Uchwała Nr 7 PKW w Jaśle w sprawie ustalenia treści kart do głosowania i zarządzenia ich wydrukowania
Uchwała​_Nr​_7​_PKW​_w​_Jaśle​_w​_sprawie​_ustalenia​_treści​_kart​_do​_głosowania​_i​_zarządzenia​_ich​_wydrukowania.pdf 1.38MB
Uchwała Nr 8 PKW w Jaśle - w sprawie harmonogramu i zasad druku kart do glosowania w wyborach organu jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała​_Nr​_8​_PKW​_w​_Jaśle​_-​_w​_sprawie​_harmonogramu​_i​_zasad​_druku​_kart​_do​_glosowania​_w​_wyborach​_organu​_jednostek​_samorządu​_terytorialnego.pdf 0.59MB
Informacja
Informacja.pdf 0.21MB
Protokół z wyborów do Rady Powiatu
Protokół​_z​_wyborów​_do​_Rady​_Powiatu.pdf 0.06MB
Protokół zbiorczy wyników głosowania na obszarze Powiatu Jasielskiego, Okręg nr 5, Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Protokół​_zbiorczy​_wyników​_głosowania​_na​_obszarze​_Powiatu​_Jasielskiego,​_Okręg​_nr​_5,​_Wybory​_do​_Sejmiku​_Województwa​_Podkarpackiego.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.01.2024 08:18 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Sawicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
WYBORY 2024 17.0 09.04.2024 08:11 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 16.0 04.04.2024 13:08 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 15.0 20.03.2024 14:56 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 14.0 18.03.2024 10:09 Grzegorz Gozdecki
WYBORY 2024 13.0 06.03.2024 15:45 Grzegorz Gozdecki
WYBORY 2024 12.0 05.03.2024 09:33 Grzegorz Gozdecki
WYBORY 2024 11.0 28.02.2024 17:13 Grzegorz Gozdecki
WYBORY 2024 10.0 27.02.2024 13:44 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 9.0 19.02.2024 07:53 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 8.0 12.02.2024 15:12 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 7.0 12.02.2024 07:55 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 6.0 12.02.2024 07:45 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 5.0 09.02.2024 07:51 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 4.0 06.02.2024 07:39 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 3.0 30.01.2024 13:20 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 2.0 30.01.2024 09:20 Paweł Krajciewicz
WYBORY 2024 1.0 23.01.2024 08:18 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}