W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

System kolejkowy Wydziału Komunikacji i Transportu

Prosimy uważnie zapoznać się z rodzajami spraw przypisanymi do poszczególnych kolejek. W przypadku błędnego wybrania kolejki załatwienie właściwej sprawy może okazać się niemożliwe w danym dniu.

Kolejka A – Rejestracja pojazdów – kolejka obejmuje następujące operacje: rejestrację pojazdu (nowego, używanego, z zagranicy), czasową rejestrację pojazdu na wniosek, profesjonalna rejestrację pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego (z powodu braku miejsca na wpis kolejnego badania technicznego lub zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym), wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Kolejka B – Inne sprawy związane z rejestracja pojazdów - kolejka obejmuje następujące operacje: wydanie dowodu rejestracyjnego, wydanie blankietu wtórnika dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika karty pojazdu, nalepki kontrolnej i tablic rejestracyjnych, dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (GAZ, HAK, VAT, PIT, CIT), wyrejestrowywanie pojazdu na wniosek w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu, zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu i nabyciu pojazdu, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dokumencie (dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu)

Kolejka C – Prawa jazdy – kolejka obejmuje następujące operacje: wydanie profilu kandydata na kierowcę, wydanie prawa jazdy, wymianę prawa jazdy, wydanie wtórnika prawa jazdy, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Internetowa rejestracja do kolejki

{"register":{"columns":[]}}