W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 określa cele rozwojowe powiatu, uwzględniając przy tym różnorakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Ujęte w Strategii zapisy są odpowiedzią na najważniejsze problemy i wyzwania rozwojowe powiatu jasielskiego. Opracowując Strategię starano się uwzględnić zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w powiecie oraz zmiany w dokumentach programowych na poziomie krajowym i regionalnym.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 uwzględnia opinie mieszkańców powiatu, które uzyskano m.in. w trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych. Konsultacje społeczne projektu Strategii przeprowadzono w dniach 4 listopada – 9 grudnia 2015 roku.

Dokument Strategii ma wspomagać działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Jaśle oraz mobilizować całą społeczność powiatu do podejmowania wysiłków dla realizacji założonych celów. Ma również stanowić podstawę koordynacji działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz rozwoju powiatu jasielskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 r.

Materiały

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022
Strategia​_Rozwoju​_PJ​_na​_lata​_2016-2022--29​_01​_2016.pdf 3.43MB
{"register":{"columns":[]}}