W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Akty prawa miejscowego

Materiały

Uchwała Nr VI/32/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
VI​_32​_07.pdf 0.43MB
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
VII​_48​_07.pdf 2.94MB
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
IX​_63​_07.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia listopada 2007 r w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie, która sprawowała funkcje rodziny zastępczej i pobiera świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
XIV​_85​_07.pdf 0.48MB
Uchwala nr XIV/86/07 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
XIV​_86​_07.pdf 0.53MB
Uchwała nr XX/123/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.
XX​_123​_08.pdf 1.83MB
Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zarządzania drogami powiatowymi
XXXI​_206​_09.pdf 0.80MB
Uchwała Nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogami gminnymi
XXXI​_207​_09.pdf 0.75MB
Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
XXXI​_213​_09.pdf 5.55MB
Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
XXXII​_217​_09.pdf 0.17MB
Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych.
XXXV​_237​_09.pdf 1.19MB
Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Miasta Jasła do kategorii dróg powiatowych.
XXXV​_238​_09.pdf 0.73MB
Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzenie Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową.
XXXV​_243​_​_09.pdf 0.51MB
Uchwała nr XL/267/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową
XL​_267​_09.pdf 0.83MB
Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim.
XLI​_284​_09.pdf 2.82MB
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2010 rok Radu Powiatu w Jaśle nr XLII/287/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2010 rok
XLII​_287​_09.pdf 3.48MB
Uchwała nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zrządzania drogą powiatową Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski
u295​_10.pdf 1.51MB
Uchwała nr XLVII/315/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2010
315​_10.pdf 0.52MB
Uchwała nr LI/339/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1899R przez wieś Grabina kategorii drogi powiatowej.
LI​_339​_10​_​_​_900.pdf 0.18MB
Uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roki 2011
uchwala​_II​_09​_10​_​_​_145.pdf 0.37MB
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Jaśle nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
nrIII​_12​_2011.pdf 1.51MB
Uchwała nr X/60/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym.
br118.pdf 0.09MB
Uchwała Rady Powiatu nr X/61/2011 w sprawie zamiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011
br117.pdf 0.05MB
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.
103​_XVII​_11.pdf 2.31MB
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
108​_XVII​_11​_534.pdf 0.37MB
Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsadkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
u141XXI​_006.pdf 1.38MB
Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
u142XXI​_007.pdf 3.58MB
Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania odstępowania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
uchXXIV​_154​_2012149.pdf 0.33MB
Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014
uch​_184​_2012051.pdf 9.60MB
Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
uch​_185​_2012046.pdf 1.28MB
Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zarządzania droga powiatową nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielki - Samoklęski
uch​_187​_2012048.pdf 0.65MB
Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym
uch205-12.pdf 0.83MB
Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
uchw071.pdf 0.81MB
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
uchw169.pdf 1.71MB
Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
uchw525.pdf 2.44MB
Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
uchw609.pdf 0.34MB
Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
uchw611.pdf 0.95MB
Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowej
uchw700.pdf 0.13MB
Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
uchw750.pdf 1.82MB
Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych
uchw754.pdf 0.15MB
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec
uchw758.pdf 0.14MB
Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym
uchw163.pdf 0.38MB
Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
uchw132.pdf 0.97MB
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
III-19​_2014.pdf 3.46MB
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego”
Razem​_22​_09​_2015.pdf 5.50MB
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
83.pdf 0.64MB
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
84.pdf 2.28MB
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
92-09​_11​_2015.pdf 0.94MB
Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
98--08​_12​_2015.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej.
102--08​_12​_2015.pdf 4.06MB
Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016.
104--08​_12​_2015.pdf 0.34MB
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
XIX​_116--28​_12​_2015.pdf 2.91MB
Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
XIX​_122--28​_12​_2015.pdf 0.60MB
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
XXII​_152--02​_03​_2016.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. ""Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych"
XXIV​_181​_2016.pdf 3.25MB
Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka w Jaśle
Uchwala​_XXVII​_196​_2016.pdf 3.36MB
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwala​_XXVII​_201​_2016.pdf 2.17MB
Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej.
Uchwala​_XXVII​_202​_2016.pdf 0.56MB
Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwala​_XXVII​_203​_2016.pdf 0.68MB
Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jasielskiego.
226.pdf 6.96MB
Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
280.pdf 7.55MB
Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
336.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017
347.pdf 0.55MB
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
356.pdf 2.29MB
Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
360.pdf 0.64MB
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
365.pdf 5.14MB
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego
389.PDF 0.74MB
Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
412.PDF 0.72MB
Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3+257 -3+384 kategorii drogi powiatowej
421.PDF 0.44MB
Uchwała Nr LXI/430/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
430.PDF 0.62MB
Uchwała Nr LXIII/437/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokośc
Uchwała​_Nr​_LXIII​_437​_2018.PDF 0.36MB
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_VI​_29​_2019.PDF 0.61MB
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
Uchwała​_Nr​_VI​_30​_2019.pdf 0.18MB
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
Uchwała​_Nr​_VII​_39​_2019.pdf 0.17MB
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_VIII​_44​_2019.PDF 0.61MB
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Uchwała​_Nr​_VIII​_45​_2019.PDF 0.54MB
Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć
Uchwała​_nr​_XII​_76​_2019.PDF 0.39MB
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski
Uchwała​_nr​_XII​_77​_2019.PDF 1.19MB
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło - ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło - ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło - ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło - ul. Szopena kategorii dróg powiatowych
Uchwała​_nr​_XV​_100​_2019.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, Ulicy Hankówka
Uchwała​_nr​_XV​_101​_2019.pdf 1.68MB
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski
Uchwała​_nr​_XV​_105​_2019.PDF 0.40MB
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Uchwała​_nr​_XV​_106​_2019.PDF 0.57MB
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała​_nr​_XV​_107​_2019.PDF 6.49MB
Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
Uchwała​_nr​_XV​_108​_2019.PDF 3.40MB
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć
116.PDF 0.46MB
Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
117.PDF 1.52MB
Uchwala Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
119.PDF 0.59MB
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych
122.pdf 0.88MB
Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie Równie - Przysieki
123.pdf 1.90MB
Uchwała Nr XIX/150/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XIX​_150​_2019.PDF 3.27MB
Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
XIX​_153​_2019.PDF 0.57MB
Uchwala Nr XX/158/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego
158.PDF 1.11MB
Uchwala Nr XX/161/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok
161.PDF 17.65MB
Uchwala Nr XXII/180/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
180​_2020.PDF 2.02MB
Uchwala Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego
XXIV​_187.pdf 1.00MB
Uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle
XXV​_190​_2020​_(2).pdf 5.56MB
Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle
XXV​_191​_2020​_(2).pdf 5.61MB
Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle
XXV​_192​_2020​_(4).pdf 5.57MB
Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku
XXVIII​_212​_(1).pdf 1.28MB
Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku
XXIX​_217​_(1).pdf 0.39MB
Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym
XXIX​_218​_(1).pdf 2.11MB
Uchwała Nr XXIX/220/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
XXIX​_220​_(1).pdf 0.45MB
Uchwała Nr XXXI/227/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
XXXI​_227.pdf 0.38MB
Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
XXXIV​_241​_2020.pdf 2.70MB
Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
XXXIV​_242​_2020.pdf 0.47MB
Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
XL​_281​_2021.pdf 1.70MB
Uchwała Nr XLVI/313/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze WIsłoki" na lata 2022-2030
XLVI​_313​_2021.pdf 0.60MB
Uchwała Nr XLIX/334/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
XLIX​_334​_2021.pdf 1.48MB
Uchwała Nr XLIX/335/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin na odcinku ul. Kasprowicza wraz z rondem tj. w km 0+000 - 0+240 kategorii drogi powiatowej
XLIX​_335​_2021.pdf 0.73MB
Uchwała Nr XLIX/336/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1903R Skalnik - Desznica w km 0+000 - 3+828 kategorii drogi powiatowej
XLIX​_336​_2021.pdf 0.99MB
Uchwała Nr XLIX/337/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
XLIX​_337​_2021.pdf 0.50MB
Uchwała Nr L/341/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
L​_341​_2021.pdf 0.46MB
Uchwała Nr LII/363/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
LII​_363​_2021.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LII/369/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie z drogi i jego powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
LII​_369​_2021.pdf 0.72MB
Uchwała Nr LII/374/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
LII​_374​_2021.pdf 10.76MB
Uchwała Nr LVI​_402​_2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
LVI​_402​_2022.pdf 0.99MB
Uchwała Nr LVII​_407​_2022 w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_LVII​_407​_2022​_w​_sprawie​_ustalenia​_godzin​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_w​_2022​_roku​_działających​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego.pdf 1.20MB
Uchwała Nr LXI​_434​_2022 Rady Powiatu w Jaśle zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
Uchwała​_Nr​_LXI​_434​_2022​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_zmieniająca​_uchwałę​_w​_sprawie​_nadania​_statutu​_Szpitalowi​_Specjalistycznemu​_w​_Jaśle.pdf 0.67MB
Uchwała Nr LXII​_441​_2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Uchwała​_Nr​_LXII​_441​_2022​_z​_dnia​_21​_lipca​_2022​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_odpłatności​_za​_zakwaterowanie​_wychowanków​_w​_Bursie​_Międzyszkolnej​_w​_Zespole​_Szkół​_Usługowych​_i​_Spożywczych​_w​_Jaśle.pdf 0.46MB
Uchwała Nr LXIII​_448​_2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_LXIII​_448​_2022​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_16​_sierpnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_godzin​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_w​_2022​_roku,​_działających​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LXVII​_476​_2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała​_Nr​_LXVII​_476​_2022​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_29​_listopada​_2022​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_obowiązujących​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego​_w​_2023​_r​_wysokości​_opłat​_za​_usunięcie​_pojazdu.pdf 0.69MB
Uchwała Budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2023 rok Rady Powiatu w Jaśle LXVIII​_484​_2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
Uchwała​_Budżetowa​_Powiatu​_Jasielskiego​_na​_2023​_rok​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_LXVIII​_484​_2022​_z​_dnia​_16​_grudnia​_2022​_r.pdf 14.92MB
Uchwała Nr LXVIII​_491​_2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Uchwała​_Nr​_LXVIII​_491​_2022​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_16​_grudnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Rocznego​_programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_i​_innymi​_podmiotami​_prowadzącymi​_działalność​_pożytku​_publicznego​_na.pdf 2.88MB
Uchwała Nr LXX​_501​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała​_Nr​_LXX​_501​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_r​_w​_sprawie​_określenia​_rodzajów​_świadczeń​_przyznawanych​_w​_ramach​_pomocy​_zdrowotnej​_dla​_nauczycieli​_korzystających​_z​_opieki​_zdrowotnej​_oraz​_warunków.pdf 2.01MB
Uchwała Nr LXX​_502​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunku przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski
Uchwała​_Nr​_LXX​_502​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_regulaminu​_określającego​_wysokość​_stawek​_i​_szczegółowe​_warunku​_przyznawania​_dodatków​_do​_wynagrodzenia​_zasadniczego.pdf 3.54MB
Uchwała Nr LXX​_505​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII​_260​_2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
Uchwała​_Nr​_LXX​_505​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_r​_zmieniająca​_uchwałę​_Nr​_XXXVII​_260​_2013​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_21​_marca​_2013​_r​_w​_sprawie​_określenia​_przystanków​_komunikacyjnych.pdf 10.80MB
Uchwała Nr LXXI​_508​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2023 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_LXXI​_508​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_14​_lutego​_2023​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_godzin​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_w​_2023​_roku,​_działających​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LXXII/510/2023 Rady Powiatu w Jaśle zmieniająca uchwałę Nr LXX​_502​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/502/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r . w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski
Uchwała​_Nr​_LXXII​_510​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_zmieniająca​_uchwałę​_Nr​_LXX​_502​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_r.pdf 0.05MB
Uchwała Nr LXXIV​_540​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
Uchwała​_Nr​_LXXIV​_540​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_17​_maja​_2023​_r​_w​_sprawie​_określenia​_zasad,​_trybu​_przyznawania​_i​_pozbawiania​_okresowych​_stypendiów​_sportowych.pdf 3.35MB
Uchwała Nr LXXX​_578​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXX​_502​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski
Uchwała​_Nr​_LXXX​_578​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_sierpnia​_2023​_r​_zmieniająca​_uchwałę​_Nr​_LXX​_502​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_regulaminu​_określającego​_wysokość​_stawek​_i​_s.pdf 0.55MB
Uchwała Nr LXXX​_579​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach
Uchwała​_Nr​_LXXX​_579​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_sierpnia​_2023​_r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Regulaminu​_korzystania​_ze​_strzelnicy​_wirtualnej​_w​_Liceum​_Ogólnokształcącym​_im​_Marii​_Skłodowskiej​_-​_Curie​_w​_Kołaczycach.pdf 1.48MB
Uchwała Nr LXXX​_580​_2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2023 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
Uchwała​_Nr​_LXXX​_580​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_31​_sierpnia​_2023​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_godzin​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_w​_2023​_roku,​_działających​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego.pdf 1.39MB
Uchwała Nr LXXXII/610/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
Uchwała​_Nr​_LXXXII​_610​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_30​_października​_2023​_r​_zmieniająca​_uchwałę​_w​_sprawie​_nadania​_statutu​_Szpitalowi​_Specjalistycznemu​_w​_Jaśle.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXXIV/618/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"
Uchwała​_Nr​_LXXXIV​_618​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_29​_listopada​_2023​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Rocznego​_programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_i​_innymi​_podmiotami​_prowadzącymi​_działalność​_pożytku​_publicznego​_na​_rok​_2024.pdf 3.39MB
Uchwała Nr LXXXIV/620/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała​_Nr​_LXXXIV​_620​_2023​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_29​_listopada​_2023​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_obowiązujących​_na​_terenie​_Powiatu​_Jasielskiego​_w​_2024​_r​_wysokości​_opłat​_za​_usunięcie​_pojazdu​_z​_drogi​_i​_jego​_przechowywania.pdf 0.72MB
{"register":{"columns":[]}}