W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 określa cele rozwojowe powiatu, uwzględniając przy tym różnorakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Ujęte w Strategii zapisy są odpowiedzią na najważniejsze problemy i wyzwania rozwojowe powiatu jasielskiego. Opracowując Strategię starano się uwzględnić zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w powiecie oraz zmiany w dokumentach programowych na poziomie krajowym i regionalnym.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 uwzględnia opinie mieszkańców powiatu, które uzyskano m.in. w trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych. Konsultacje społeczne projektu Strategii przeprowadzono w dniach 9 kwietnia – 9 maja 2024 roku.

Dokument Strategii ma wspomagać działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Jaśle oraz mobilizować całą społeczność powiatu do podejmowania wysiłków dla realizacji założonych celów. Ma również stanowić podstawę koordynacji działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz rozwoju powiatu jasielskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 została przyjęta Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2024 r.

Materiały

Uchwała Nr II/15/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2024 r, w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030
Uchwała​_Nr​_II​_15​_2024​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_23​_maja​_2024​_r,​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Strategii​_Rozwoju​_Powiatu​_Jasielskiego​_na​_lata​_2023-2030.pdf 0.26MB
Załącznik do Uchwały Nr II/15/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2024 r. Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023 - 2030
Załącznik​_do​_Uchwały​_Nr​_II​_15​_2024​_Rady​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_23​_maja​_2024​_r​_Strategia​_Rozwoju​_Powiatu​_Jasielskiego​_na​_lata​_2023​_-​_2030.pdf 4.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2024 10:29 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Pers
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 1.0 03.06.2024 10:29 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}