W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zrealizowaliśmy wspólny projekt z Grecją

22.05.2024

Powiat Hajnowski był partnerem w projekcie - polsko - greckim dot. współpracy turystycznej

Zdjęcie uczestników delegacji
"Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane są zadania polegające na kreowaniu nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji lokalnych podmiotów i osób w zakresie innowacyjnych metod odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
 
Docelowo pomagamy Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach planowanych działań projektowych zapraszamy Państwa do czynnego udziału w działaniach aktywizujących mających na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych i opracowanie nowych narzędzi i metod promocji turystycznego obszaru regionu. W obecnej sytuacji, gdzie ruch turystyczny w Regionie Puszczy Białowieskiej notuje duży spadek odwiedzin ma to istotne znaczenie. Bez podjęcia wspólnych działań zapobiegających temu zjawisku następne sezony turystyczne mogą cechować się jeszcze niższym natężeniem ruchu turystycznego, co ogólnie niekorzystnie wpłynie na rozwój regionu."

Materiały

Analiza obecnie stosowanych rozwiązań
Analiza​_obecnie​_stosowanych​_rozwiązań.pdf 2.16MB
Katalog dobrych praktyk
Katalog​_dobrych​_praktyk.pdf 4.83MB
Kreowanie nowych rozwiązań
Kreowanie​_nowych​_rozwiązań.pdf 2.54MB
Mapa Drogowa Kroki milowe do stworzenia wielopostaciowych produktów i usług turystycznych
Mapa​_Drogowa.pdf 3.20MB
Wskazanie i prezentacja narzędzi promocji regionu i podmiotów branży turystycznej
Wskazanie​_i​_prezentacja​_narzędzi​_promocji​_regionu.pdf 1.61MB
{"register":{"columns":[]}}