W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B”

5,2 MLN Zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji drogowych w Powiecie Hajnowskim

Logotypy Programu Polski Ład: flaga Polski, godło Polski, herb Powiatu Hajnowskiego, Grafika Polskiego Ładu

 • Całkowita wartość projektu: 5 250 000,00 zł
 • dofinansowanie: 4 987 000,00
 • Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 • Termin: 01.09.2022 - 30.11.2022
 • Osiągnięte rezultaty:

Zadanie obejmuje wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych, w ich istniejących pasach, jak niżej:

 1. odcinek drogi powiatowej Nr 1780B – ul. Topolowa od torów kolejowych – ul. Długa – ul. Wąskotorowa – ul. Wiśniowa – do tablicy E-17a Miejscowości Kuzawa, (gm. Czeremcha) - powierzchnia: 9 264 m2,
 2. odcinek drogi powiatowej nr 1777B (Kleszczele-Dobrowoda) –  powierzchnia: 11 775 m2,
 3. odcinek drogi powiatowej nr 1670B – od tablicy E18a w miejscowości Stary Kornin w kierunku wsi Morze (gm. Dubicze Cerkiewne) - powierzchnia: 6 000 m2,
 4. odcinek drogi powiatowej Nr 1655B pomiędzy miejscowościami Stary Kornin i Mochnate (gm. Dubicze Cerkiewne) - powierzchnia: 4 475 m2,
 5. odcinek drogi powiatowej Nr 1670B – od granicy powiatu w miejscowości Krywiatycze w kierunku miejscowości Stary Kornin (gm. Czyże) - powierzchnia: 2 450 m2,
 6. odcinek drogi powiatowej Nr 1602B – odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej 1602B z drogą 1670B w kierunku wsi Zbucz (gmina Czyże) – powierzchnia: 15 600 m2,
 7. odcinek drogi powiatowej Nr 1618B – od drogi wojewódzkiej nr 684 do miejscowości Łosinka (gmina Narew) - powierzchnia: 33 538 m2 ,
 8. odcinek drogi powiatowej Nr 1655B – (gmina Hajnówka) od torów LK 52 do drogi wojewódzkiej nr 689 - powierzchnia: 9 350 m2.

Tym samym do końca listopada br. wyremontowane zostanie kolejne 18 km dróg powiatowych.

W ramach remontu nawierzchni bitumicznej na ww. odcinkach dróg powiatowych zostanie odtworzony stan pierwotny poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S dla ruchu KR-1 o grubości warstwy 4 cm (po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową) oraz uzupełnienie poboczy poprzez mechaniczne rozścielenie 5 cm warstwy z kruszywa (żwiru). Ponadto na niektórych odcinkach zostanie wykonane frezowanie korekcyjne oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną.

Inwestycja jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej – remontowane odcinki łączą miejscowości, są wykorzystywane przez ruch osobowy i turystyczny (drogi powiatowe są częścią tras rowerowych), jak również pełnią rolę dojazdu do pól; ich stan wpływa więc na rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa na drodze.

Materiały

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych - artykuł ukazał się 12.09.2022
Post na Facebook Powiatu Hajnowskiego informujący o inwestycji
Post na Facebook Powiatu Hajnowskiego informujący o inwestycji
Kolejne działania inwestycyjne na drogach powiatowych!
Kolejne 18 km dróg wyremontowane!
{"register":{"columns":[]}}