W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

12.09.2022

Było pracowite lato, jesień zapowiada się równie intensywnie! Samorząd Powiatu Hajnowskiego aktywnie pozyskuje fundusze z zewnątrz celem kolejnych inwestycji drogowych. Aktualnie trwają prace remontowe na odcinkach dróg powiatowych, zaplanowane do realizacji w sześciu gminach.

Wizyta na drogach powiatowych

Logotypy Programu Polski Ład: flaga Polski, godło Polski, herb Powiatu Hajnowskiego, Grafika Polskiego Ładu

Na drogach powiatowych dzieje się! Nie tak dawno informowaliśmy o rozpoczęciu prac na drodze powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka, na finiszu pozostaje przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce, latem zakończono również remont odcinków dróg w gminach Narewka, Czyże, Hajnówka i Narew, a tymczasem dzielimy się kolejnymi (dobrymi) inwestycyjnymi wieściami! Aktualnie realizowane są remonty odcinków dróg powiatowych metodą nakładki bitumicznej grubości 4 cm, następnie uzupełnione zostaną pobocza. Z początku września br. wyremontowano:

  • odcinek drogi powiatowej nr 1602B za miejscowością Morze w kierunku miejscowości Zbucz (gmina Czyże)
  • odcinek drogi Nr 1670B - od końca miejscowości Krywiatycze w kierunku miejscowości Stary Kornin (gmina Czyże),
  • odcinek drogi powiatowej Nr 1670B – od tablicy D-43 w miejscówkowości Stary Kornin w kierunku Krywiatycz do cmentarza wiejskiego (gmina Dubicze Cerkiewne),
  • odcinek drogi powiatowej nr 1655B od tablicy D-43 w Starym Korninie do końca nakładki w miejscowości Mochnate (gmina Dubicze Cerkiewne).

Dziś (12.09) trwały prace na odcinku drogi Nr 1655B w miejscowości Stare Berezowo od torów linii kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej nr 689. Pracom przyglądali się Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce a zarazem radny wojewódzki Mikołaj Janowski. Realizowane inwestycje są ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej – remontowane odcinki łączą miejscowości, są wykorzystywane przez ruch osobowy i turystyczny (drogi powiatowe są częścią tras rowerowych), jak również pełnią rolę dojazdu do pól; ich stan wpływa więc na rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa na drodze. O tym, jak ważne są aktualnie realizowane remonty dróg, mówili samorządowcom napotkani mieszkańcy, wyrażający aprobatę dla inwestycyjnych działań.

Sieć dróg powiatowych, stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka Finansowy trud wkładany dziś zaprocentuje w przyszłości. Odcinki dróg, które aktualnie są remontowane są ważne z punktu widzenia lokalnej gospodarki – bo prowadzą do pól uprawnych, spółdzielni czy biogazowni – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje działania  budowy i przebudowy dróg powiatowych w trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na względzie aspekty gospodarcze i społeczne, podjęliśmy trud modernizacji infrastruktury drogowej, której stan wymagał interwencji. Stąd też VI kadencja Rady Powiatu upływa pod znakiem inwestycji drogowych – a dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy i współpracy na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym, mapa drogowych potrzeb w naszym powiecie systematycznie się zmniejsza. Choć przed nami jeszcze dużo pracy, cieszy nas zrealizowany każdy kilometr dróg. Bo nie robimy tego dla siebie czy dla poklasku, tylko dla mieszkańców, dla rozwoju naszego regionu – podkreśla radny wojewódzki a jednocześnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski

Obecnie realizowane remonty odcinków dróg w powiecie hajnowskim to efekt pozyskania funduszy w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Beneficjentem jest samorząd Powiatu Hajnowskiego, całkowita wartość zadania to 5 250 000,00 zł, wartość dofinansowania z Polskiego Ładu to – 4 987 000,00 zł. Tym samym do końca listopada br. wyremontowane zostanie kolejne 18 km dróg powiatowych. Jutro (13.09) kontynuacja prac w gminie Narew. O kolejnych działaniach będziemy informować.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (11)

{"register":{"columns":[]}}