W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim

Kolaż zdjęć prezentujący efekty przebudowy: od lewej 2020 r. odrapany budynek bez dachu, zarośnięty plac - budynek w trakcie prac, po prawej: rok 2022 nowy dach, nowy tynk, wysprzątany plac wokół

Logotypy dla projektu: od lewej Fundusze Regionalne Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Województwa Podlaskiego (Żubr w pikselach), flaga Unii Europejskiej (12 gwiazdek na niebieskim tle), obok napi: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu: „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim"
Nr: UDA-RPPD.07.02.01-20-0109/20
Oś priorytetowa: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie: 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Beneficjent: Powiat Hajnowski
Realizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Wartość projektu: 1.336.616,40zł
Dofinansowanie: 1.266.791,40zł
Okres realizacji: od 01.12.2021r. do 31.08.2023r.

Cel projektu:
1.Wsparcie dla funkcjonowania mieszkań wspomaganych (treningowych) poprzez stworzenie 6 miejsc pobytu w 3 mieszkaniach treningowych (jedno, dwu i trzyosobowych) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wsparcie 11 opiekunów poprzez nabycie kwalifikacji trenera mieszkania wspomaganego.
3. Przeprowadzenie treningu wspomaganego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce poprzez realizację Indywidualnego Planu Usamodzielniania.

Zadania do realizacji:
Zadanie nr 1: Przygotowanie kadry oraz adaptacja i wyposażenie mieszkań wspomaganych (treningowych).
Zadanie nr 2: Zajęcia diagnozujące poziom funkcjonowania i poziom potrzeb uczestników oraz sporządzenie Indywidualnych Planów Usamodzielniania.
Zadanie nr 3: Zajęcia treningowe w zakresie realizacji  Indywidualnych Planów Usamodzielniania oraz działania w zakresie usamodzielniania (pobyt w mieszkaniach).
Zadanie nr 4: Treningi w zakresie umiejętności społecznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Usługi świadczone w ramach realizacji projektu:
1. Nauka, rozwijanie i utrwalanie umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności, poszukiwania pracy.
2. Trening komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, przełamywania lęku i budowania relacji społecznych oraz trening umiejętności społecznych, w tym nauka reagowania na swoje emocje i komunikowania się z innymi ludźmi.
3. Warsztaty rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, w tym warsztaty kulinarne, warsztaty z zakresu dziewiarstwa, krawiectwa, ogrodnictwa oraz wykonywania ozdób.

Materiały

1,3 mln zł na rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim - artykuł ukazał się 31.03.2022
Rozwój szkolnictwa specjalnego – w regionie funkcjonują mieszkania wspomagane
Rozwijamy szkolnictwo specjalne i umiejętności uczniów ze szczególnymi potrzebami – uroczyste podsumowanie projektu „Mieszkania wspomagane”
{"register":{"columns":[]}}