W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Logotypy dla projektu Bieżeństwo - logo 6 partnerów projektu - Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia Pocztówka, Białowieskiego Parku Narodowego, Powiatu Hajnowskiego, Stowarzyszenia Przyjaciele Hajnówki, Europa dla Obywateli Projekt współfinansowany w ramach programu unijnego "Europa dla obywateli"

Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi

Termin: 02.10.2017 - 31.08.2018
Projekt pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
Całkowita wartość projektu: 14 750 €
Beneficjent: Powiat Hajnowski
Partnerzy projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka", Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Niemcy, Hattstedt)   
Cele projektu:
1. Upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa - uchodźstwa ludności obecnego wschodniego pogranicza Polski w latach 1915-1921 w głąb Rosji wśród społeczności lokalnej powiatu hajnowskiego i na forum międzynarodowym.
2. Pogłębienie świadomość obywatelskiej w zakresie pamięci  przeszłości  w nawiązaniu do  problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych.
3. Budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i lepszego zrozumienia między narodami i pokoleniami.
Zadania zaplanowane w projekcie:
1. Konkurs dla młodzieży szkolnej "Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo" - młodzież za pomocą różnych form przekazu (prezentacja, reportaż, list, przedstawienie, film itp.) będzie mogła odnieść się do tematu "bieżeństwa" obrazując np. przyczyny początków uchodźstwa w 1915 r. i powrotu uchodźców w wyniku wybuchu rewolucji w 1917 r., kierunki uchodźstwa, miejsca do których dotarli bieżeńcy, swoje wrażenia i uczucia po lekturze książki.
2. Wystawa  "Bieżeństwo" - przygotowanie wystawy na temat Bieżeństwa w wersji dwujęzycznej polsko - niemieckiej. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną również prace młodzieży szkolnej z przeprowadzonego konkursu "Poznaj historię swojego regionu - Bieżeństwo".
3. Spotkanie z autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy" połączone z otwarciem wystawy.
4. Międzynarodowa dyskusja na temat: Uchodźstwo na przykładzie migracji europejskich w XX i XXI wieku - Tematem dyskusji będą migracje XX i XXI wieku - bieżeństwo zostanie tematycznie powiązane z ostatnimi migracjami w Europie. Podczas dyskusji zostaną m.in. przeanalizowane przyczyny masowych wędrówek ludności, stosunek mieszkańców  lokalnych do przybyszów.
Efektem dyskusji będzie wystosowanie wspólnego przesłania uczestników dyskusji do współczesnego społeczeństwa, które zostanie upublicznione na stronach internetowych i w mediach jako podsumowanie projektu.
5. Wydawnictwa projektowe - kalendarz, broszura, fotoksiążka.

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data opublikowania: 2018-09-13

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi". Projekt edukacyjny był realizowany przez Powiat Hajnowski w okresie październik 2017 – sierpień 2018, w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym. Środki na ten cel w wysokości 14 750 € zostały pozyskane z Programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”,  komponent 1. Pamięć Europejska. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Projekt miał na celu upamiętnienie i popularyzację wiedzy na temat Bieżeństwa wśród społeczności lokalnej regionu i na forum międzynarodowym, ale przede wszystkim – poprzez pryzmat dawnych wydarzeń, nawiązujących do problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych, projekt miał za zadanie budować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej a także lepszego porozumienia między narodami i pokoleniami – dodaje Lucyna Lewczuk, pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a jednocześnie koordynator projektu. Obserwując zaangażowanie młodzieży w poszczególne zadania, należy z całą stanowczością potwierdzić, iż wszystkie projektowe zamierzenia zostały osiągnięte.

W trakcie projektu uczniowie z trzech hajnowskich szkół średnich poznali kontekst historyczny Bieżeństwa podczas spotkań z Anetą Prymaka – Oniszk – autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. W zrozumieniu tragedii uchodźców sprzed 100 laty pomogły także prezentacje wystaw w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół z DNJB i Zespole Szkół Ogólnokształcących. Trudna problematyka uchodźstwa była również tematem spotkania polsko - niemieckiej młodzieży z ZS z DNJB oraz Herrendeichschule z Nordstrand, które odbyło się 20.05.2018 r. W trakcie spotkania młodzież polska i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczące uchodźstwa na przestrzeni XX i XXI wieku. Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród młodzieży, że niezależnie od czasu i miejsca przyczyny uchodźstwa tragiczny los uchodźców jest porównywalny. W obliczu problematyki uchodźstwa istotne jest to, by budować wzajemne zrozumienie i poszanowanie względem innego człowieka. Refleksja ta towarzyszyła także uroczystości podsumowania konkursu w dniu 21 czerwca br. Ogłoszony w grudniu 2017 r. konkurs „Poznaj historię swojego regionu – Bieżeństwo”  od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi – w przygotowania zaangażowało się 50. uczniów z dwóch szkół: 37 osób z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 13 z Zespołu Szkół z DNJB. Poziom prac jest naprawdę imponujący –  skłaniają do refleksji, prezentują olbrzymią dojrzałość i wrażliwość autorów. Prace konkursowe są tematem przewodnim kalendarza na 2019 r., wydanego przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu. Z kolei broszura oraz fotoksiążka podsumowują osiągnięte rezultaty.

Bieżeństwo to wydarzenie zasługujące na pamięć i miejsce na kartach wielkiej historii – jako historyczny fakt, jako przestroga i lekcja dla potomnych, jako pewna analogia czasów współczesnych. Ale bieżeństwo to nie tylko fragment z dziejów  ojczyzny – to cząstka małej historii wielu mieszkańców powiatu hajnowskiego. Świadectwo tragicznej wędrówki Bieżeńców do Rosji – Polaków wyznania prawosławnego i  katolickiego, Białorusinów, Ukraińców i Tatarów, koszmar trudów uchodźstwa z lat 1915-1917 i równie ciężki powrót do domu (często na spopielałe zgliszcza tego, co zostało z domów) był pomijany milczeniem przez prawie sto lat. A przecież mówimy o zjawisku, które dotknąło 3 mln ludzi! I dotyka nadal –  niestety, pomimo upływu wieku, strumień ludzi uciekających przed wojną i strachem o życie nie ustał…  Bieżeństwo dzięki wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, od niedawna funkcjonuje  w świadomości polskiej opinii publicznej. A dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, to temat znany bliżej także hajnowskiej młodzieży. Choć realizacja projektu dobiegła końca, za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z tematyką Bieżeństwa  oraz głębokiego zastanowienia się nad refleksjami, jakie płyną z tej gorzkiej historycznej lekcji.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Wydział Promocji i Rozwoju

 

Materiały

broszura
broszura.pdf 13.81MB
Fotokalendarz
fotokalendarz.pdf 20.46MB
Prezentacja podsumowująca projekt
Prezentacja podsumowująca projekt.pdf 2.50MB
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja "wskazówki dla reportera"
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja wskazówki dla repotera.pptx 0.23MB
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja Bieżeństwo
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja Bieżeństwo.pptx 13.93MB
{"register":{"columns":[]}}