W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Projekty realizowane w latach 2016-2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce

Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
Program: PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, wkład własny Powiatu Hajnowksiego, wkład własny  Miasta Hajnówka
Całkowita wartość projektu:  1 580 734,19 zł
Założone rezultaty: Inwestycja obejmuje wykonanie: wykonanie jezdni o łącznej dł 0,75351km, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatoki autobusowej, parkingów, kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Budynek I LO po termomodernizacji

Termin realizacji: lipiec 2017 - wrzesień 2018
Całkowita wartość projektu: 1 864 926,00 zł, kwota dofinansowania: 1 305 448, 20 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace budowlane: ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie docieplenia ścian cokołów styropianem fundamentowym, ocieplenie ścian zewnętrznych na poziomie kondygnacji styropianem fasadowym, ocieplenie granulatem wełny mineralnej metodą "wdmuchiwania ciepła' stropów wentylowanych nad parterowymi przybudówkami, łącznikiem dwukondygacyjnym z salą gimnastyczną i aulą, izolację styropianem stropu poddasza nieużytkowanego, izolację styropianem stropu nad klatką schodową, docieplenie stropodachów niewentylowanych wełną mineralną wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę części oświetlenia na energooszczędne typu LED, zastąpienie dwóch układów wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni 2 centralami wentylacyjnymi nawiewno - wywiewnymi z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Prace wykonane w ramach termomodernizacji przyczyniły się do redukcji kosztów ogrzania budynku a także zużycia energii elektrycznej. Tym samym ograniczono roczną emisję  ekwiwalentu CO2 a w efekcie  - zwiększono bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Hajnówki i okolic. Jedym z celów realizacji inwestycji była także promocja odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców oraz przedsiębiorstw z terenu Hajnówki - poprzez montaż paneli fotowoltaicznych

Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi

Termin: 02.10.2017 - 31.08.2018
Projekt pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
Całkowita wartość projektu: 14 750 €
Beneficjent: Powiat Hajnowski
Partnerzy projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka", Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Niemcy, Hattstedt)   
Cele projektu:
1. Upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa - uchodźstwa ludności obecnego wschodniego pogranicza Polski w latach 1915-1921 w głąb Rosji wśród społeczności lokalnej powiatu hajnowskiego i na forum międzynarodowym.
2. Pogłębienie świadomość obywatelskiej w zakresie pamięci  przeszłości  w nawiązaniu do  problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych.
3. Budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i lepszego zrozumienia między narodami i pokoleniami.
Zadania zaplanowane w projekcie:
1. Konkurs dla młodzieży szkolnej "Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo" - młodzież za pomocą różnych form przekazu (prezentacja, reportaż, list, przedstawienie, film itp.) będzie mogła odnieść się do tematu "bieżeństwa" obrazując np. przyczyny początków uchodźstwa w 1915 r. i powrotu uchodźców w wyniku wybuchu rewolucji w 1917 r., kierunki uchodźstwa, miejsca do których dotarli bieżeńcy, swoje wrażenia i uczucia po lekturze książki.
2. Wystawa  "Bieżeństwo" - przygotowanie wystawy na temat Bieżeństwa w wersji dwujęzycznej polsko - niemieckiej. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną również prace młodzieży szkolnej z przeprowadzonego konkursu "Poznaj historię swojego regionu - Bieżeństwo".
3. Spotkanie z autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy" połączone z otwarciem wystawy.
4. Międzynarodowa dyskusja na temat: Uchodźstwo na przykładzie migracji europejskich w XX i XXI wieku - Tematem dyskusji będą migracje XX i XXI wieku - bieżeństwo zostanie tematycznie powiązane z ostatnimi migracjami w Europie. Podczas dyskusji zostaną m.in. przeanalizowane przyczyny masowych wędrówek ludności, stosunek mieszkańców  lokalnych do przybyszów.
Efektem dyskusji będzie wystosowanie wspólnego przesłania uczestników dyskusji do współczesnego społeczeństwa, które zostanie upublicznione na stronach internetowych i w mediach jako podsumowanie projektu.
5. Wydawnictwa projektowe - kalendarz, broszura, fotoksiążka.

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data opublikowania: 2018-09-13

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi". Projekt edukacyjny był realizowany przez Powiat Hajnowski w okresie październik 2017 – sierpień 2018, w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym. Środki na ten cel w wysokości 14 750 € zostały pozyskane z Programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”,  komponent 1. Pamięć Europejska. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Projekt miał na celu upamiętnienie i popularyzację wiedzy na temat Bieżeństwa wśród społeczności lokalnej regionu i na forum międzynarodowym, ale przede wszystkim – poprzez pryzmat dawnych wydarzeń, nawiązujących do problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych, projekt miał za zadanie budować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej a także lepszego porozumienia między narodami i pokoleniami – dodaje Lucyna Lewczuk, pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a jednocześnie koordynator projektu. Obserwując zaangażowanie młodzieży w poszczególne zadania, należy z całą stanowczością potwierdzić, iż wszystkie projektowe zamierzenia zostały osiągnięte.

W trakcie projektu uczniowie z trzech hajnowskich szkół średnich poznali kontekst historyczny Bieżeństwa podczas spotkań z Anetą Prymaka – Oniszk – autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. W zrozumieniu tragedii uchodźców sprzed 100 laty pomogły także prezentacje wystaw w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół z DNJB i Zespole Szkół Ogólnokształcących. Trudna problematyka uchodźstwa była również tematem spotkania polsko - niemieckiej młodzieży z ZS z DNJB oraz Herrendeichschule z Nordstrand, które odbyło się 20.05.2018 r. W trakcie spotkania młodzież polska i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczące uchodźstwa na przestrzeni XX i XXI wieku. Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród młodzieży, że niezależnie od czasu i miejsca przyczyny uchodźstwa tragiczny los uchodźców jest porównywalny. W obliczu problematyki uchodźstwa istotne jest to, by budować wzajemne zrozumienie i poszanowanie względem innego człowieka. Refleksja ta towarzyszyła także uroczystości podsumowania konkursu w dniu 21 czerwca br. Ogłoszony w grudniu 2017 r. konkurs „Poznaj historię swojego regionu – Bieżeństwo”  od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi – w przygotowania zaangażowało się 50. uczniów z dwóch szkół: 37 osób z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 13 z Zespołu Szkół z DNJB. Poziom prac jest naprawdę imponujący –  skłaniają do refleksji, prezentują olbrzymią dojrzałość i wrażliwość autorów. Prace konkursowe są tematem przewodnim kalendarza na 2019 r., wydanego przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu. Z kolei broszura oraz fotoksiążka podsumowują osiągnięte rezultaty.

Bieżeństwo to wydarzenie zasługujące na pamięć i miejsce na kartach wielkiej historii – jako historyczny fakt, jako przestroga i lekcja dla potomnych, jako pewna analogia czasów współczesnych. Ale bieżeństwo to nie tylko fragment z dziejów  ojczyzny – to cząstka małej historii wielu mieszkańców powiatu hajnowskiego. Świadectwo tragicznej wędrówki Bieżeńców do Rosji – Polaków wyznania prawosławnego i  katolickiego, Białorusinów, Ukraińców i Tatarów, koszmar trudów uchodźstwa z lat 1915-1917 i równie ciężki powrót do domu (często na spopielałe zgliszcza tego, co zostało z domów) był pomijany milczeniem przez prawie sto lat. A przecież mówimy o zjawisku, które dotknąło 3 mln ludzi! I dotyka nadal –  niestety, pomimo upływu wieku, strumień ludzi uciekających przed wojną i strachem o życie nie ustał…  Bieżeństwo dzięki wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, od niedawna funkcjonuje  w świadomości polskiej opinii publicznej. A dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, to temat znany bliżej także hajnowskiej młodzieży. Choć realizacja projektu dobiegła końca, za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z tematyką Bieżeństwa  oraz głębokiego zastanowienia się nad refleksjami, jakie płyną z tej gorzkiej historycznej lekcji.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Wydział Promocji i Rozwoju

 

Materiały

broszura
broszura.pdf 13.81MB
Fotokalendarz
fotokalendarz.pdf 20.46MB
Prezentacja podsumowująca projekt
Prezentacja podsumowująca projekt.pdf 2.50MB
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja "wskazówki dla reportera"
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja wskazówki dla repotera.pptx 0.23MB
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja Bieżeństwo
Spotkanie z Anetą Prymaka- Oniszk, autorką książki o bieżeństwie - prezentacja Bieżeństwo.pptx 13.93MB
Szansa w integracji

Termin: 01.01.2017 – 30.06.2018
Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Całkowita wartość projektu:1 669 543,87 PLN, kwota dofinansowania:  1 584 023,87 PLN
Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Realizatorami zadań są: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
Cel projektu: Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50 kobiet, 50 mężczyzn) – podopiecznych MOPS w Hajnówce oraz wsparcie środowisk 36 dzieci i młodzieży (18 kobiet, 18 mężczyzn) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce. Grupa docelowa obejmuje osoby od 18 roku życia, gdzie min. 30 os. (15 kobiet, 15 mężczyzn) będzie po 50 roku życia, zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Praca socjalna (wsparcie pracy socjalnej z rodziną przy pomocy Asystenta Rodziny, rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach kontraktu socjalnego).
 • Poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem).
 • Indywidualny coaching.
 • Warsztaty umiejętności indywidualnych (warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami).
 • Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
 • Pośrednictwo zawodowe (indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym).
 • Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym (realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie).
 • Edukacja na temat uzależnień (zajęcia grupowe ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 • Programy dla uzależnionych (realizacja odwykowych programów terapeutycznych, zajęcia indywidualne ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 • Szkolenia zawodowe (realizacja szkoleń zawodowych).
 • Pośrednictwo pracy (staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy).
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci do lat 12 (uczestnictwo w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, uczestnictwo w Klubie Odkrywców itp.)
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci od lat 12 (uczestnictwo w Klubie Młodzieżowym itp.).
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży (uczestnictwo w zajęciach sportowych OSiR w Hajnówce, zajęcia w Parku Wodnym w Hajnówce, obozy z programem mentoringu dla dzieci i młodzieży).
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO

Termin realizacji: lipiec 2017- czerwiec 2020
Program: Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość: Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln.
Rola samorządu: partner.
Lider: Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim.
Założenia projektu:
W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”, powiat hajnowski otrzymał w ciągu trwania projektu blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Projekt zakładał dofinansowanie:

 • Bonów na szkolenia i kursy w zakresie informatyki oraz języków obcych, a także studiów podyplomowych. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej wysokości 9 000 złotych.
 • Bonów na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.

W tym wypadku beneficjenci mogli liczyć na wsparcie do kwoty 15 000 złotych.
Wkład własny uczestnika wynosił minimum 12% wartości kursu. Istniała możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia/kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów.
Grupę docelową projektu stanowiły osoby w wieku 18 lat, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, partnerskie powiaty). Udział w projekcie był możliwy dla każdego, bez względu na status na rynku pracy (w projekcie więc wziąć udział mogą osoby pracujące, studenci, uczniowie). Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne. 
Osiągnięte rezultaty:
W I edycji w ramach poddziałania 3.2.1 skorzystało 748 osób na kwotę łączną 3 104 636,00 zł – o 293 osoby więcej niż zakładały szacunki. W ramach poddziałania 3.2.2 z pomocy skorzystało 275 osób – o 155 więcej niż to wynikało z szacunku, w kwocie 1 430 800,00 zł 

W 2020 r. realizowana jest II edycja projektu.

{"register":{"columns":[]}}