W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom

WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

PODSTAWA PRAWNA 

 • USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ.U.2020.55 ze zm.) 
 • USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (DZ. U.2021.735 ze zm.);  
 • USTAWA Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 R. O OPŁACIE SKARBOWEJ (DZ.U.2020.1546 ze zm.);  

WYMAGANE WNIOSKI 

 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

 • kopia: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
 • dowód uiszczenia opłaty 

DOKUMENTY DO WGLĄDU 

 • oryginały kopii dokumentów dołączanych jako załączniki 

OPŁATY

 • WPŁATA W WYSOKOŚCI 26 ZŁ ZA WPIS ZWIERZĘCIA DO REJESTRU 
 • WPŁATA W WYSOKOŚCI 17 ZŁ ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
 • W PRZYPADKU SKŁADANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ 17 ZŁ (NIE DOTYCZY PEŁNOMOCNICTW UDZIELANYCH MAŁŻONKOWI, WSTĘPNEMU, ZSTĘPNEMU LUB RODZEŃSTWU, ALBO GDY MOCODAWCĄ JEST PODMIOT ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ). 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:

 1. przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku-Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów Bank PKO S.A. Oddział w Białymstoku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. bezpośrednio w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (tylko gotówką). 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 • MIESIĄC  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 • BIAŁYSTOK, UL. BORSUCZA 2, POKÓJ 9
  TEL.: 85 740-39-03

 GODZINY PRACY 

 • PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00,  
 • WTOREK: - PIĄTEK: 7.30 - 15.30  

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_roslin​_i​_zwierzat.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}