W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady

Członkowie Zarządu m.in. podpisali list intencyjny, w sprawie utworzenia placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Czarna Białostocka. Powiatowa poradnia zdrowia miałaby być utworzona w części budynku Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza 7 w Czarnej Białostockiej.

Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady 15.06.2021 r.

Członkowie Zarządu (15.06.2021 r.) podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Gmina Czarna Białostocka. Poradnia powiatowa miałaby być utworzona w części budynku Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza 7 w Czarnej Białostockiej. 

Zarząd powiatu podpisał aneksy do umów partnerskich:

  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1431B Zielona – Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i nr 1432B Zielona – Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce, gm. Supraśl)”. 
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1489B na odcinkach: Żuki – Pasynki, Pasynki – Zagruszany (gm. Zabłudów)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo – granica gminy Poświętne (gm. Poświętne)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1527B Łapy Osse – Gąsówka-Osse (gm. Łapy)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1320B i nr 1420B w miejscowości Zdroje (gm. Czarna Białostocka)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Budowa drogi powiatowej nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (gm. Czarna Białostocka)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym (gm. Juchnowiec Kościelny)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (gm. Gródek)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)”.
  • w sprawie finansowania przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)”.

Podpisano zawiadomienie skierowane do Rady Powiatu Białostockiego, dotyczące zamiaru zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obr. Supraśl, gm. Supraśl na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu.

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Olmonty” w sprawie realizacji zadania publicznego – „Piknik z okazji 252 Rocznicy Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami 13 VII 1769 r.”.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}