W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego obrady

Podczas wtorkowych obrad Zarząd Powiatu Białostockiego m.in. podjął uchwały w sprawie realizacji projektów grantowych „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczy, Czerewkach, Jałówce i Uhowie.

Zarząd Powiatu Białostockiego obrady

Podczas wtorkowych (18.05.2021) obrad Zarząd Powiatu Białostockiegoin. podjął uchwały w sprawie realizacji projektów grantowych „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Domy Pomocy Społecznej „Trzy dęby” w Choroszczy,  Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach, Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce i Dom Pomocy Społecznej w Uhowie.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Suraż Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie (gm. Suraż)”.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym”.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – etap II”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Czarna Białostocka Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2302B – ul. Sienkiewicza i nr 2303B – ul. Fabrycznej z drogą gminną – ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej”.

Podpisano umowę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Szafarki” w Leszni, dotyczącą realizacji festynu rodzinnego w Doktorcach.

Podjęto uchwały w sprawie realizacji projektów grantowych „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej „Trzy dęby” w Choroszczy,  Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach, Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce i Dom Pomocy Społecznej w Uhowie.

Zarząd akceptował także projekty uchwał:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków w wysokości 40 tys. zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla OSP Nowodworce.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabłudów w wysokości 40 tys. zł na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ryboły.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Białostocka w wysokości 9 tys. zł na instalację systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin w wysokości 10 tys. zł na remont garażu i wykonanie pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy OSP w Radulach.
{"register":{"columns":[]}}