W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd m.in. podpisał umowę z SP ZOZ w Łapach w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego

Zarząd podpisał rozliczenia dotacji celowych udzielonych OSP:

  • w Supraślu - przeznaczonej na zakup węży tłocznych oraz radiotelefonu cyfrowego i mikrofono-głośnika na potrzeby jednostki OSP w Supraślu. 
  • w Surażu – dotacja celowa z przeznaczeniem na naprawę sprzętów silnikowych będących na stanie OSP, które były wykorzystywane do odłowu śniętych ryb i napowietrzania rzeki Narew.
  • w Turośni Kościelnej - montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej oraz pojedynczego wyciągu spalin.
  • w Chodorach – na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej.
  • w Ogrodniczkach – na zakup węży tłocznych i pływaków.

Podpisano rozliczenie dotacji celowej udzielonej SP ZOZ w Łapach na zadanie pn. „Przebudowa szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego”.
Zarząd podpisał umowę z Gminą Łapy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Płonka Strumianka”. 
Podjęto uchwałę w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie powiatu białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

Podczas posiedzenia zarządu starosta Jan Perkowski poinformował, że radni podlaskiego Sejmiku zatwierdzili dotacje w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Pomoc finansową w łącznej wysokości 20 mln zł otrzyma 28 podlaskich samorządów, w tym Powiat Białostocki. Będzie to 1 mln zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Chraboły – Kopisk (Gmina Dobrzyniewo Duże). 

Podczas posiedzenia zarządu omawiano plany II etapu przebudowy drogi Sielachowskie – Osowicze. Na prośbę Gminy Wasilków droga będzie szersza, niż pierwotnie zakładano. Przyczyną są kursujące po tej trasie autobusy komunikacji zbiorowej, którym szersza jezdnia ma zapewnić swobodne mijanie. Do tego potrzebna jest jednak zmiana dokumentacji i wykupy gruntów. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski poinformował, że Gmina Wasilków zapewniła, iż będzie uczestniczyć w pokryciu kosztów tych dodatkowych prac.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}