W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał umowy z kilkoma gminami, dotyczące planowanych inwestycji drogowych. Podpisywano też m.in. rozliczenia dotacji.

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie 22.02.2022 r.

Zarząd podpisał (22.02.2022 r.) umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1393B na terenie gminy Wasilków”.

Podpisano umowę partnerską z Gminą Czarna Białostocka w sprawie finansowania „Przebudowy drogi powiatowej nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego – Jezierzysk (gm. Czarna Białostocka).

Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2299B – ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej (gm. Czarna Białostocka)”.

Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie gminy Wasilków”.

Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej 
nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka – Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czapielówka (gm. Czarna Białostocka)”.

Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Jurowce – Wasilków (gm. Wasilków)”.

Podpisano umowę partnerską z Gminą Wasilków w sprawie finansowania „Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa (gm. Wasilków)”.

Podpisano pisma, skierowane do najemców pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, w związku z rozpoczynającym się 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia umów najmu. Przyczyną jest planowane uruchomienie przez Powiat Białostocki w części budynku Zespołu Szkół poradni POZ.

Podpisanie rozliczenia dotacji:

  • udzielonej Stowarzyszeniu „Uroczysko” w Supraślu na realizację Jubileuszowych XXV Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko”.
  • dotyczącej powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej.
  • udzielonej Kołu Gospodyń Wiejskich w Sochoniach na realizację zadania „Zdrowo na sportowo”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dotyczącej lotniska użytku publicznego, polegającej na: „Budowie obiektu nawigacyjnego (DME Rudka) w lokalizacji: Lesznia wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 49/1 obręb 0004 Lesznia, gm. Suraż”. 8-metrowa wieża stanie w znacznej odległości od zabudowań, nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla mieszkańców, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej argumentuje, że jej ustawienie jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu lotnictwa cywilnego. 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}