W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd m.in. podpisał pismo skierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące naprawy dróg powiatowych położonych w strefie przygranicznej. Obserwujemy wzmożony ruch pojazdów ciężarowych Wojska Polskiego, w związku z trwającym kryzysem migracyjnym.

Spotkanie zarządu - Starosta rozmawia z Wicestarostą
  • Wystąpiliśmy do szefa MON z prośbą o naprawę rozjeżdżonych dróg - informuje starosta Jan Bolesław Perkowski. Chodzi o ponad 16-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Bobrowniki - Jałówka. 
  • Ponadto na wtorkowym posiedzeniu podpisano rozliczenie dotacji przekazanych SP ZOZ w Łapach na:
  • dofinansowanie zakupu ultrasonografu, 
  • zakup stacji UPS do tomografu komputerowego, 
  • remont i przebudowę dotychczasowego Oddziału Chirurgii zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (ze środków RFIL),
  • wykonanie dokumentacji projektowanej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego szpitala,
  • uporządkowanie terenu wokół szpitala. 

Zarząd podpisał informacje o wynikach dwóch przetargów: na wyłonienie nabywcy prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Choroszczy przy ul. 3 Maja i wyłonienie najemcy lokalu użytkowego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Podpisano rozliczenie pomocy finansowej przekazanej z budżetu gminy Tykocin Powiatowi Białostockiemu na prace geodezyjne, związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej obrębów: Pajewo, Stelmachowo.

Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Gródku na dofinansowanie zakupu trzech kompletów ubrań specjalnych i siedmiu kominiarek.

Podpisano pismo dotyczące wyrażenia zgody na usunięcie drzewa na terenie DPS w Choroszczy, w związku z planowaną inwestycją budowlaną. Na terenie DPS powstaną cztery mieszkania chronione: dla ofiar przemocy domowej, dla wychowanków opuszczających dom dziecka, dla mieszkańców DPS i jedno przeznaczone na tzw. opiekę wytchnieniową.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}