W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. Przewidują one m.in. pomoc finansową Gminy Poświętne na: modernizację drogi we wsi Kamińskie Wiktory, dokumentację techniczną drogi Wilkowo Nowe – Stare, dokumentację techniczną drogi Wilkowo Stare – Łukawica, dok. techn. drogi przez Brzozowo Stare.

Posiedzenie zarządu - uczestnicy pochyleni nad mapą

Inna ze zmian w budżecie Powiatu to wpływ kwoty 174 tys. zł z budżetu państwa na organizację prac komisji podczas wyborów samorządowych w kwietniu.

Ponadto Zarząd podpisał umowę z Gminą Supraśl w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej na:

Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1430B na odcinku Sowlany – Karakule”.

Zarząd podpisał umowy partnerskie w sprawie finansowania przedsięwzięć: 

  • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1507B z drogą powiatową nr 1514B w m. Zimnochy-Susły”.
  • „Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Św. Rocha (droga powiatowa nr 1488B) z ul. Kalwińską w Zabłudowie”.
  • „Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza (droga powiatowa nr 1470B) z ul. 3 Maja (droga powiatowa nr 2408B) w m. Zabłudów”.
  • „Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Św. Rocha (droga powiatowa nr 1488B) z ul. Surażską w Zabłudowie”.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki. W sumie – wg założeń – w czterech szkołach powiatowych ma się uczyć 855 uczniów.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}