W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd Powiatu Białostockiego m.in. podpisał umowy w sprawie finansowania inwestycji drogowych i tworzenia dokumentacji inwestycji, a ponadto podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora CKZ.

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie z udziałem dyrektorów wydziałów na sali konferencyjnej starostwa

Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał umowy w sprawie finansowania przedsięwzięć:

 • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej nr 1483B do wsi Zajączki (gm. Juchnowiec Kościelny)”.
 • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska”.

Zarząd podpisał umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1483B Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)”.
 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (gm. Łapy)”.
 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1385B na odcinku Pogorzałki – granica Powiatu Białostockiego (gm. Dobrzyniewo Duże)”.

Zarząd podpisał aneksy do umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na:

 • aktualizację dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1552B przejście przez m. Pańki (gm. Choroszcz)”.
 • aktualizację dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (gm. Juchnowiec Kościelny)”.
 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny)”.
 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”.
 • opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (gm. Łapy)”.
 • Aneksy dotyczą zwiększenia udziału gmin w pokryciu kosztów opracowania dokumentacji technicznych inwestycji. Po przetargach kwoty okazały się wyższe od zakładanych.

Zarząd podpisał umowę w sprawie wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”. Taki obowiązek wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, zadanie będzie zlecone firmie zewnętrznej. - Plan określa zadania z zakresu ochrony - w jakich kierunkach należy iść, by chronić środowisko. Obecny dokument jest ważny jest do końca 2022 roku.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Zgłosił się jeden kandydat – dotychczasowy dyrektor placówki Krzysztof Dobkowski. Komisja konkursowa rozpatrzy kandydaturę 11 lipca.
 

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}