W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd zaakceptował projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie

Zarząd zaakceptował także projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki. Od 2009 roku regulamin zmieniany był raz, w związku z tym Starosta Jan Bolesław Perkowski i przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Suchocki wyszli z inicjatywą zmiany regulaminu, poprzez zwiększenie niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. Uchwała ma być uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki, a następnie zatwierdzona przez Radę Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwały o wyborze ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, a także w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do podziału na ten cel było w tym roku łącznie 80 tysięcy złotych. Wsparcie uzyskało 15 stowarzyszeń i fundacji. Najwyższą dotację w wysokości 10 tys. zł. dostało Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w Solnikach na LasFest-5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie. 

Zarząd podpisał pisma, skierowane do najemców pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Czarnej Białostockiej. Pisma dotyczą wypowiedzenia części umów najmu, w związku z planowanym utworzeniem w budynku przychodni zdrowia. Z sześciu umów kontynuowane będą cztery.

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}