W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – obrady

Podczas piątkowych (10.09.2021 r. )obrad Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał umowę z gminą Turośń Kościelna, dotyczącą dotacji na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łapach (20 tys. zł). Szpital Powiatowy dzięki wsparciu z kilku ościennych gmin planuje zakup sprzętu wspomagającego przy operacjach tarczycy, dzięki któremu możliwe będzie precyzyjne wycinanie guzów.

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie 10.09.2021 r w sali konferencyjnej Starostwa

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Poświętne, na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1526B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku droga 681 – Grochy (gm. Poświętne)”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Łapy na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na terenie gminy Łapy”.
Podpisano pismo skierowane do Prezydenta Miasta Białegostoku, dotyczące możliwości złożenia przez Miasto wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. K. Ciołkowskiego w Grabówce z ul. Gen. N. Sulika w Białymstoku.

Podpisano umowę w sprawie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. Zarząd podpisał wnioski do programu „Aktywna tablica” (ZS w Czarnej Białostockiej, ZSM w Łapach). W związku z przewidywaną koniecznością przejścia uczniów na nauczanie zdalne łapski ZSM zamiast aktywnej tablicy, planuje zakup 5 laptopów, z których można będzie korzystać podczas zdawania egzaminów zawodowych. 
Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz dot. realizacji zadania publicznego „Piłkarska Liga – zdrowie, sport, historia”.
Podpisano porozumienie z Gminą Łapy, dotyczące wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele, związane z budową parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte w Łapach. Miejsce z 18. miejscami postojowymi ma służyć interesantom Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Filii Wydziału Geodezji, uczniom LO w Łapach. Będzie gotowy w przyszłym roku. 
Zarząd podpisał aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu terapii zajęciowej pochodzących z Gminy Poświętne. Podpisano umowę licencyjną, dotyczącą filmu promocyjnego z wydarzenia pn. „Siabrouskaja Biasieda 2021”.

Posiedzenie zarządu zakończył słodki poczęstunek, ufundowany przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Jędrzejewskiego z okazji 40. lat pracy. Dziękujemy panu dyrektorowi za zaangażowanie w budowę dróg powiatowych od blisko 23 lat.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}